Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Schválené prihlášky

2023-1-SK01-KA220-ADU-000154640
CIRcular City through educational circular economy methods for social enterprises
Národná recyklačná agentúra Slovensko
A. Hlinku 2568/33, Zvolen
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-ADU-000159273
Enhancing Digital and Soft Skills for Ageing Workforce 
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Grant: 400 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160870
Local Adult Education Policy II
Academia Istropolitana Nova
Prostredná 47/A, Svätý Jur
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-ADU-000160921
Green Transitions: Building the capacity of adult educators to apply Intergenerational Learning for environmental education
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000157553
European Inclusion of Ukrainian Students
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, Banská Bystrica
Grant: 400 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000158470
Zvyšovanie povedomia a znalostnej základne v oblasti kvality ovzdušia s big data a jej vplyvu na zdravie populácie
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 400 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000158697
Creating the Network of Excellent ULCA Schools
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1A, Ružomberok
Grant: 400 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000160349
Smooth Transition from Academia to a Carrier in Agro-Biotechnology: Designing Carrier Plan
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000161639
Ecology Awareness of Sustainable Green Development: Collaboration of Universities and Local Actors
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-HED-000166871
Inovácia štruktúry a obsahu vzdelávania v odbore ekonomika a manažment s akcentom na digitalizáciu, udržateľnosť a začlenenie migrantov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
Grant: 400 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151126
Girls just want to have fun coding
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151787
Innovative Approaches for Development of Sustainable Communities by Kids
Strom života
Jelenia 7, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155430
AVATAR - caring for All Vulnerable Animals Through an Active Relationship with nature
INAK
Veternícka 112/9, Kremnica
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000157503
Implementation of the educational methodology in the sector of textile waste into the educational process of schools to support combating climate change
Ekocharita Slovensko Slovensku
Gen. M. R. Štefánika 45, Kežmarok
Grant: 400 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158729
Augmented REality for Schools
Indícia
Rovniankova 15, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159768
Zjemňovanie hraníc vzdelávacích stupňov v systéme povinného vzdelávania: od tranzície ku kontinuite
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-SCH-000162036
Základná škola v harmónii formálneho a neformálneho vzdelávania
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000151387
AgriXplainer: The New European Educational Marketing Method for the valorization of Green Practices and Successful Products in Agri-Food Micro-Enterprises
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000155000
Encouraging green entrepreneurial skills of VET students for a sustainable business culture
Taliansko-Slovenská obchodná komora
Michalská 7, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000158513
Exploring green guidance
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Staré Grunty 242 A, Bratislava
Grant: 250 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000160656
Coding training with Aviation Technologies
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Grant: 400 000,- EUR
2023-1-SK01-KA220-VET-000166680
International Cooperation for Professional Training in Heritage Conservation - HERITAGE TRAIN II.
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
Prostredná 47/A, Svätý Jur
Grant: 400 000,- EUR

Neschválené prihlášky

2023-1-SK01-KA220-ADU-000150544
SOcial engagement for the DisadvantagEd pEoPle
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152077
Intercultural Artivism for Social Inclusion
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152239
Extending and Developing Educators Skills
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152308
50INterns - Transformative Adult Entrepreneurship Academy
BC Angels s.r.o.
Gorkého 12, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152482
Manažment krajiny, permakultúra a návrh biofarmy
Pre edukáciu Sabinova
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152892
Transforming Lives with FitFamilies: Your Journey to Health
New Edu n.o
Kováčikova 12, Nitra
2023-1-SK01-KA220-ADU-000152987
Generácie v environmentálnom vzdelávaní na univerzitách
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000153381
Zelená virtuálna univerzita - možnosť zvýšenia vzdelávania v malých regiónoch v Európe nad 50 rokov
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, Zvolen
2023-1-SK01-KA220-ADU-000153448
A Tool to Combat Cyberbullying and Hate Speech in the Media
Digitálna inteligencia
Rubínová 12852/28, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000154180
Midlife Career Chance (Change) - Life Long Learning
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000154604
Reducing the harms of digitalization with smart agriculture practices
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-ADU-000155986
Creating Adult Training and Coaching Horizons
EduEra
Fábryho 2, Košice
2023-1-SK01-KA220-ADU-000156129
Promoting mindfulness among adult people to support constructive societal transformation
topcoach s. r. o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000156696
Digital Compass - Exploitation of Blended Competence Balance for low-skilled people
Newport Group a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000157952
"Advancing Collaboration and Cooperation for Equitable Spaces”
Smart Cities klub
Palisády 1, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000158486
Demanding our Right to Repair: Implementing innovating learning methodologies and spaces to increase awareness and competencies on the Right to Repair - RREPAIR
Nezisková organizácia Centrum kontinuálneho vzdelávania
Muškátová 54, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000158653
CommgreenBOX - Gamified knowledge program using artificial intelligence supporting adult entrepreneurship in the field of Green Deal topics
Národná recyklačná agentúra Slovensko
A. Hlinku 2568/33, Zvolen
2023-1-SK01-KA220-ADU-000159703
Women that empowered spaces and people
Bratislavský inštitút pre politickú analýzu
Klariská 328/14, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000161317
Improving skills of professionals working with prisoners and ex-prisoners
TENENET o.z.
Oravská 3083/4, Senec
2023-1-SK01-KA220-ADU-000161414
Rozvoj kritického myslenia u seniorov v oblasti potravín a výživy.
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-ADU-000161732
Adult Learning Centers for Civic Engagement
Európsky Dialog
Pekárska 7489/40A, Trnava
2023-1-SK01-KA220-ADU-000162274
Capacity Building for Creatives
Victory Art o.z.
Puškinová 12, Spišská Nová Ves
2023-1-SK01-KA220-ADU-000165894
Caring for Mental Health and Well-being through Volunteering
Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000152324
Internationalising and improving the quality of training for vocational education teachers in the context of a green future
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000156092
Implementácia inovačných prostriedkov v konštrukčnej a procesnej oblasti technického vzdelávania
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-HED-000156147
Center of Excellence for Environmental Risk Management
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2023-1-SK01-KA220-HED-000156216
INnovating and Strengthening transatlantic cooPeratIon in nucleaR Education – digital, hands-on and cultural advancements
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-HED-000156405
PARTNERSHIP FOR ETHICS AND VALUES IN SUSTAINABLE EDUCATION
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000157317
Advancing PhD programs via joint action and synergies in wildlife, livestock and plant genetics
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000157616
Jazykovo-kultúrna inklúzia vo vysokoškolskom vzdelávaní v stredoeurópskom priestore
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000157620
GREEN Dimension: Adapting Learning in higher Education
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, Košice
2023-1-SK01-KA220-HED-000158655
The Acquisition of 21st Century Skills Through the Production of Digital Games
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000158662
Kompetencie pre manažment diverzity v prostredí vysokých škôl
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000158714
Podpora zdieľania poznania a skúsenosti v oblasti vzdelávania a výskumu na základe spotrebiteľskej neurovedy a spotrebiteľského správania.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000159307
Dizajn inovatívneho webového systému učenia vo vysokoškolskom vzdelávaní
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-HED-000159369
Minulosť a budúcnosť PR - trendy, techniky a ich implementácia vo verejnom a neziskovom sektore
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000165632
The Role of Professional Translation in Higher Education in Philological and Non-Philological Fields
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000165941
Political participation of members of national minorities in selected countries of Central and South-Eastern Europe / EU
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-HED-000166928
Digitalizácia ako výzva na rozvoj kľúčových kompetencií a zručností vysokoškolských pedagógov vedúca k posilneniu podnikateľského potenciálu študentov
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, Trenčín
2023-1-SK01-KA220-HED-000167106
Integrity in Public Finances to achieve the SDGs
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, Trnava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000150523
Green School & Green Nature & Sports
Spojená škola
SNP 30, Ivanka pri Dunaji
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151096
RobErt- Robotics versus Environmental pRoTection
New Edu n. o.
Kováčikova 12, Nitra
2023-1-SK01-KA220-SCH-000151663
Engaging STEM skills with Green Skills
Základná škola
Kudlovská 11, Humenné
2023-1-SK01-KA220-SCH-000152631
Read Without Limits: Inclusive Learning for Visually Impaired Students
Základná škola s materskou školou
Pod Vinbargom 1, Bardejov
2023-1-SK01-KA220-SCH-000152713
Developing Young Learners’ Vocabulary and Their Class Well-Being Using Picture Books
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra
2023-1-SK01-KA220-SCH-000153230
Nech sú študenti opäť silní – Úloha učiteľov pri zlepšovaní duševného zdravia a odolnosti mládeže
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23, Trnava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000154579
C.A.S.T.L.E.S. around EUrope (Creativity, Art and crafts, Self-knowledge, digital Technology, Learning English, Sharing)
Základná škola
Staničná 13, Košice
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155019
Innovative Implementations with STEM in Innovative World
Základná škola
Ul. Fraňa Kráľa 838, Žarnovica
2023-1-SK01-KA220-SCH-000155232
Let's change ourselves, not the climate
Základná škola Jána Hollého
Školská 33, Borský Mikuláš
2023-1-SK01-KA220-SCH-000157141
Making a Difference in Environment and Climate
Druživa o. z.
Betliarska 2, Rožňava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158304
Our history in VR
Katolícka spojená škola
Andovská 4, Nové Zámky
2023-1-SK01-KA220-SCH-000158314
IF THE STONES COULD TALK
Občianske združenie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159524
Enhancing digital competences for teachers over 50 years of age
ICEP s. r. o.
Vysoká 26, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000159817
Play to Belong: non formal inclusive ECEC spaces for refugee, minority and vulnerable young children
Škola dokorán - Wide Open School n. o.
Baštová 343/5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000160904
Play to Learn
Impact Games
Silvánska 10, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-SCH-000161722
MEDI@ARE
OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg
Hlavná 30, Šamorín
2023-1-SK01-KA220-SCH-000165361
STEAMBUILDING
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, Žilina
2023-1-SK01-KA220-SCH-000166535
Teacher Training using IYPT System
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám.6, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000150898
Podpora zabezpečovania kvality v odbornom vzdelávaní zdravotných sestier
Slovenská únia pre kvalitu, inováciu a dizajn Q-IMPULZ
Urbánkova 62, Košice
2023-1-SK01-KA220-VET-000151359
Protecting and improving the health of the healthcare professionals in the post-covid era. Methodical material for strengthening the mental and physical health of healthcare professionals in selected aspects
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1/A, Ružomberok
2023-1-SK01-KA220-VET-000151991
DIGI-CROSS: Improving Cross-Cultural Learning Environment by Innovative Digital tools in Europe
Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000152377
Zníženie energetických nákladov keramických pecí
Asociácia remeselníkov Karpát - Východné Slovensko
Gen. Svobodu 4, Sabinov
2023-1-SK01-KA220-VET-000153423
Rozvoj odborných zručností v riešeniach založených na prírode: úloha mimovládnych organizácií
Zvieratá a ľudia navzájom
Nová Polhora 145, Košice
2023-1-SK01-KA220-VET-000157724
Methodology of inclusion of disadvantaged job seekers by connecting public and non-public providers of employment services
BKS Úspech
Čierny chodník 29/1, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000158891
SETHOS- Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy
Občianske zdruD59:D89ženie Lišov Múzeum
Lišov 42, Lišov
2023-1-SK01-KA220-VET-000158952
Decarbonisation: VET students for ecological transition in companies
Slovenská technická univerzita v BratislavD39:D43e
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000159473
Empowering local communities to engage with their own future
Občianske združenie Vidiecky parlament mladých na Slovensku
Kapitulská 13, Banská Bystrica
2023-1-SK01-KA220-VET-000160524
Utilising programming, CNC machines, and 3D printers in vocational education and training
Spojená škola
Kollárova 17, Sečovce
2023-1-SK01-KA220-VET-000160744
Plant Power - Accelerating Plant Based Food Entrepreneurship
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
2023-1-SK01-KA220-VET-000161383
Financial Literacy for Working Life of 21st Century
SYTEV
Lipová 810/30, Kysucké Nové Mesto
2023-1-SK01-KA220-VET-000161530
Skills for Success. A Soft Skills Training System to Empower Women Professionals
TOPCOACH s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000164900
RESCUE
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava
2023-1-SK01-KA220-VET-000165019
Innovative VET solutions for enhance of welfare of children in foster families
TENENET o.z.
Oravská 3083/4, Senec
2023-1-SK01-KA220-VET-000165736
Inovatívne spoznávanie regiónov
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta
Komenského 1963/10, Trebišov
2023-1-SK01-KA220-VET-000165937
English Language Learning through Team Games for Junior VET School Students
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA
Koniarekova 17, Trnava
2023-1-SK01-KA220-VET-000167273
Our Lab for Healthier Future - Let’s improve pharmaceutical education in European schools
Stredná zdravotnícka škola
Daxnerova 6, Trnava