TLAČOVÉ SPRÁVY

  Img
  Zapojte sa do 19. ročníka Európskej značky pre jazyky! – 17. 6. 2021

  tlačová správa [SK, pdf, 198 KB]  Img
  #ErasmusDays 2021: Začíname! – 9. 6. 2021

  tlačová správa [SK, pdf, 127 KB]  Img
  Európsky parlament a Rada EÚ nanovo zadefinovali program Erasmus+, ktorý je kľúčový pre rozvoj kvalitného vzdelávania. – 2. 6. 2021

  tlačová správa [SK, pdf, 132 KB]


  Img
  Europarlament schálil oficiálnu podobu programu Erasmus+ 2021 – 2027 – 19. 5. 2021

  tlačová správa [SK, pdf, 123 KB]  Img
  Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027 – 29. 3. 2021

  tlačová správa [SK, pdf, 183 KB]


  Img
  Čo prinesie nový program Európskej únie Erasmus+ v najbližších siedmich rokoch? – 10. 3. 2021

  tlačová správa [SK, pdf, 146 KB]

  Img
  BREXIT - Budúcnosť programu Erasmus+ v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej Únie – 16. 12. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 125 KB]  Img
  Politická dohoda o programe Erasmus+ 2021 – 2027 – 14. 12. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 115 KB]

  Img
  Európska značka pre jazyky 2020 – 4. 12. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 157 KB]  Img
  Dohoda o dlhodobom rozpočte EÚ je pozitívnou správou aj pre program Erasmus+ – 12. 11. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 115 KB]

  Img
  Kto sa stane „Tvárou Erasmus+“ v programovom období 2014 – 2020 ? – 28. 10. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 113 KB]  Img
  65 aktivít pod hlavičkou #ErasmusDays – 22. 10. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 202 KB]  Img
  Ocenenie pre slovenských realizátorov programu Erasmus+ v rámci Európskeho týždňa odborných zručností – 13. 10. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 148 KB]  Img
  Európsky týždeň odborných zručností 2020 – 5. 10. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 124 KB]  Img
  Európsky deň jazykov 2020 – Zlepšite si svoje jazykové znalosti v LingvaKvíze – 25. 9. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 137 KB]
  Img
  200 miliónov eur v rámci revízie pracovného programu Erasmus+ na rok 2020 – 20. 8. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 124 KB]
  Img
  #ErasmusDays 2020 sa budú konať napriek koronavírusu! – 31.7.2020

  tlačová správa [SK, pdf, 115 KB]

  Img
  Koronavírus - možnosť absolvovania zahraničných mobilít Erasmus+ v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení počas pandémie – 10. 6. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 172 KB]


  Img
  Koronavírus - aktuálne informácie pre sektor vysokoškolského vzdelávania v programe Erasmus+ v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu - 16. 3. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 122 KB]


  Img
  Koronavírus – aktuálne informácie pre realizátorov programu Erasmus+ - 9. 3. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 160 KB]


  Img
  Erasmus+ na 11. ročníku festivalu príležitostí Profesia days Bratislava - 6. 3. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 112 KB]

  Img
  BREXIT - Program Erasmus+ v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej Únie - 31. 1. 2020

  tlačová správa [SK, pdf, 121 KB]
  Img
  Iniciatíva Európske univerzity prezentovaná v rámci informačnej kampane programu Erasmus+ pre vysoké školy - 12. 11. 2019

  tlačová správa [SK, pdf, 138 KB]
  Img
  Na kontaktnom seminári v Bratislave sa stretli účastníci z 20 rôznych krajín s cieľom vytvoriť nové projektové partnerstvá. - 2. – 4. 10. 2019

  tlačová správa [SK, pdf, 119 KB]
  Img
  #ErasmusDays po prvý krát na Slovensku - 10. – 12. 10. 2019

  tlačová správa [SK, pdf, 133 KB]


  Img
  Slávnostná ceremónia 17. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky - 1. 10. 2019

  tlačová správa [SK, pdf, 157 KB]
  Img
  10 000 000 účastníkov v programe Erasmus+ - 28. 6. 2019

  tlačová správa [SK, pdf, 111 KB]

  Img
  Diseminačná konferencia „Erasmus+ spája“ - 16. 5. 2019

  tlačová správa [SK, pdf, 170 KB]
  Img
  BREXIT - Budúcnosť programu Erasmus+ v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej Únie

  tlačová správa [SK, pdf, 157 KB]
  Img
  Valné zhromaždenie Erasmus Student Network Slovakia - 30.11.2018

  tlačová správa [SK, pdf, 107 KB]

  Img
  „Posilnenie synergií a komplementarít medzi Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a Priamo riadenými fondmi“ - 8.11.2018

  tlačová správa [SK, pdf, 108 KB]

  Img
  9. ročník „Spoločného stredoeurópskeho informačného semináru o centralizovaných akciách programu Erasmus+“ - 26. 10. 2018

  tlačová správa [SK, pdf, 122 KB]

  Viac info nájdete na stránke podujatia.  Img
  Slávnostná ceremónia 16. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky - 3. 10. 2018

  (tlačová správa [SK, pdf, 219 KB])

  Viac info nájdete na stránke podujatia.


 • - Erasmus+ zažíva ďalší rekordný rok - 14. 12. 2017 (tlačová správa [SK, pdf, 69 KB]
 • - Týždeň celoživotného poradenstva - 20. – 24. 11. 2017 (tlačová správa [SK, pdf, 320 KB]
 • - Erasmus+ oslavuje 30 rokov! - 26. 9. 2017 (tlačová správa [SK, pdf, 616 KB]
 • - Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2016 - 29. 9. 2016 (tlačová správa [SK, pdf, 359 KB], foto1 [SK, jpg, 850 KB], foto2 [SK, jpg, 893 KB])
 • - Slávnostná ceremónia 14. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky - 28. 9. 2016 (tlačová správa [SK, pdf, 214 KB])
 • - Slávnostná ceremónia 13. ročníka národného kola súťaže Európska značka pre jazyky - 6. 4. 2016 (tlačová správa [SK, docx, 14 KB])
 • - Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2015 - 22.9.2015 (tlačová správa, foto)
 • - Slovenské vysoké školy získali prestížne ocenenia Európskej komisie. - 28.10.2014 (tlačová správa [SK, pdf, 72 KB]), foto
 • - Štúdia Európskej komisie potvrdila pozitívny vplyv študijnej mobility na zamestnanosť absolventov.
 • - Tlačová správa národných agentúr SAAIC a IUVENTA k programu Erasmus+