LETÁKY


Budovanie jazykových kompetencií pre Európu [SK, pdf, 447 KB]

Vysokoškolské vzdelávanie – Erasmus+ pokračuje aj v zimnom semestri [SK, pdf, 2 MB]

Leták k Európskemu roku kultúrneho dedičstva v slovenčine [SK, pdf, 709 KB]

Európsky rok kultúrneho dedičstva

Príklady dobrej praxe:Leták k Výzve 2019 [SK, jpg, 3 MB]

Erasmus+ Virtual Exchange [EN, pdf, 735 KB]

Výsledky projektov Erasmus+ [SK, pdf, 576 KB]


Erasmus+ 2014 - 2020 (SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+)