Erasmus+ a Európske kultúrne dedičstvo

prvá strana publikácie


Kultúrne dedičstvo formuje našu identitu a každodenný život. Je zhmotnené v európskych mestách, prírodných krásach a archeologických lokalitách. Nachádzame ho nielen v literatúre, umení a predmetoch, ale aj v remeslách, ktoré sme zdedili od našich predkov, v príbehoch, ktoré rozprávame deťom, v jedle, ktoré si spoločne vychutnávame, a vo filmoch, ktoré sledujeme a s ktorými sa identifikujeme.


    

Rok 2018 bol rokom Európskeho kultúrneho dedičstva. Jeho cieľom bolo podnietiť ľudí, aby objavovali a spoznávali kultúrne dedičstvo Európy a posilniť pocit príslušnosti k spoločnej európskej rodine. Niesol sa v znamení hesla „Naše dedičstvo: kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou.“ Tento rok bol plný iniciatív a podujatí na európskej, celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, v celej Európe sa konali tisícky rôznych aktivít a osláv. V Kalendáriu podujatí organizovaných na Slovensku nájdete prehľad všetkých podujatí organizovaných pod značkou roku Európskeho kultúrneho dedičstva, vrátane tých, ktoré stále pretrvávajú.
 

Nielen rok 2018

Keďže kultúrne dedičstvo zbližuje ľudí, prispieva k súdržnejšej spoločnosti, podporuje rast a vytvára pracovné miesta v mestách a regiónoch a je kľúčové pre vzťahy Európy so zvyškom sveta, pre Európsku komisiu bolo dôležité, aby sa táto téma nestratila z pozornosti s koncom roka 2018. Z tohto dôvodu bude v spolupráci s Radou EÚ, organizáciou UNESCO a ďalšími partnermi uskutočňovať dlhodobé projekty zamerané na 10 tém (10 európskych iniciatív). Patria medzi ne činnosti so školami, výskum zameraný na inovatívne riešenia na opätovné využívanie historických budov či boj proti nedovolenému obchodovaniu s predmetmi kultúrnej hodnoty.

prvá strana publikácie

Európske kultúrne dedičstvo predstavuje dôležitú tému aj v oblasti vzdelávania. Európska komisia preto pripravila súbor nástrojov a publikácií, ktoré môžu byť využité vo vzdelávacích inštitúciách k priblíženiu významu a dôležitosti tejto témy. Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach Európskeho roka kultúrneho dedičstva.

Infoleták Európske kultúrne dedičstvo

prvá strana publikácie     
Leták Európsky rok kultúrneho dedičstva predstavuje základné fakty, prečo bola takáto téma na rok 2018 vybraná a prečo je dôležité sa jej venovať aj po jeho skončení. Ukazuje najväčšie iniciatívy, ktoré v tejto súvislosti vznikli a taktiež aktivity, ktoré sa realizovali. Leták je dostupný aj v slovenčine.

Kultúrne dedičstvo Európy- príručka pre učiteľov

prvá strana publikácie     
Európska komisia pripravila súbor nástrojov pre učiteľov žiakov vo veku 10 – 15 rokov. Táto príručka obsahuje návod k učebným plánom, aktivitám a projektom zameraným na zvýšenie záujmu žiakov objavovať, spoznávať a vážiť si kultúrne dedičstvo svojej krajiny, ako aj európskeho kultúrneho dedičstva. Ide o možnosť, ako mladším i starším deťom lepšie vysvetliť význam nášho spoločného dedičstva, či už ide o literárne diela, umenie, pamiatky, tradičné ľudové remeslá, zvyky, obľúbené jedlá alebo filmy. Jednoducho veci, ktoré sú nám blízke. Príručka je dostupná aj v slovenčine.

Interaktívna hra Hľadači kultúrneho dedičstva

prvá strana publikácie     
Hra Hľadači kultúrneho dedičstva bola vytvorená Európskou komisiou s dvoma levelmi obtiažnosti, pre žiakov vo veku 10 až 12 rokov a 13 až 15 rokov. Hra je dostupná vo viacerých jazykov vrátane slovenčiny, v prípade záujmu môže byť jej anglická verzia využitá ako didaktická pomôcka na hodinách angličtiny. Návody a tipy, ako hru zahrnúť do vyučovacích hodín, nájdete aj v príručke pre učiteľov – Kultúrne dedičstvo Európy. Hra je dostupná v slovenčine.

Erasmus+ obohacuje naše kultúrne dedičstvo

prvá strana publikácie     
Európska komisia vydala publikáciu mapujúcu uskutočnené projekty naprieč všetkými sektormi vzdelávania, ktoré boli organizované v kontexte Roka európskeho kultúrneho dedičstva. Publikácia slúži ako inšpirácia a súbor príkladov dobrej praxe, medzi ktorými nájdete aj viaceré projekty so slovenskou účasťou. Prečítať si ju môžete v angličtine.

eTwinning: Učíme sa z minulosti, tvoríme našu budúcnosť

prvá strana publikácie     
Európske kultúrne dedičstvo prostredníctvom programu partnerstiev škôl eTwinning! Táto publikácia obsahuje množstvo úspešných eTwinning projektov v oblasti kultúrneho dedičstva s cieľom podnietiť záujem učiteľov a žiakov všetkých vekových kategórií o kultúrne dedičstvo tvorivým a originálnym spôsobom. Publikácia je v slovenčine.

Omaľovánky Europeana

prvá strana publikácie     
Pri príležitosti Európskeho roka kultúrneho dedičstva bola vydaná aj kniha omaľovániek pozostávajúca z návrhov s otvorenou licenciou zo 14 európskych kultúrnych inštitúcií, ktoré zobrazujú rôzne historické diela. Každý má tak možnosť dať kultúrnemu dedičstvu farby podľa vlastného výberu! Link na omaľovánky.

101 nápadov na podujatia: umenie zdieľania

prvá strana publikácie     
Týchto 101 nápadov bolo skompletizovaných s cieľom podnietiť čo najviac inštitúcií a organizácií k zapojeniu sa do Dní Európskeho dedičstva 2018, iniciatívy Európskej komisie a Rady Európy. Brožúra však ponúka aj množstvo užitočných nápadov, ktoré vás môžu inšpirovať k zorganizovaniu zaujímavého podujatia týkajúceho sa kultúrneho dedičstva aj tento rok vo vašej inštitúcii! Všetky tipy nájdete v angličtine.

Ochrana kultúrneho dedičstva pred prírodnými a človekom sposobenými katastrofami

prvá strana publikácie     
Táto komparatívna anlýza sa zameriava na manažment rizík v rámci EÚ a jej cieľom je prispieť k rozvoju osvedčených postupov k integrácii kultúrneho dedičstva do národných stratégií týkajúcich sa znižovania rizík a možných katastrôf. Štúdia je dostupná v angličtine vo forme krátkeho sumáru, alebo v plnej verzii.Súbor týchto nástrojov bol vytvorený Európskou komisiou v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva.