Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Koronavírus

prvá strana publikácie

Inštrukcie SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

  • Inštrukcie ku Kľúčovej akcii 1
  • Inštrukcie ku Kľúčovej akcii 2
  • Inštrukcie k projektom KA103 a KA107
  • Tlačová správa – koronavírus - možnosť absolvovania zahraničných mobilít Erasmus+ v súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení počas pandémie (10. 6. 2020)
  • Tlačová správa – Koronavírus – aktuálne informácie pre realizátorov projektov Erasmus+ (9. 3. 2020)
  • Tlačová správa – Koronavírus - aktuálne informácie pre sektor vysokoškolského vzdelávania v programe Erasmus+ v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu (16. 3. 2020)
  • Zoznam online vzdelávacích nástrojov

Nariadenia platné v rámci Slovenskej republiky

Informácie platné v rámci Európskej únie