Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Európska cena za inovatívne vzdelávanie

prvá strana publikácieTento rok sme odštartovali implementáciu nového programu Erasmus+ 2021 - 2027, ktorý so sebou prinesie i prestížnu Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie (EITA)! EITA vyzdvihuje vynikajúce vyučovacie postupy implementované v rámci programu Erasmus+, oceňuje inšpiratívnu prácu učiteľov, škôl a ich výnimočný prínos do vzdelávania. Oceňovanie EITA prispieva k zdôrazneniu hodnoty európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a rovnako k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru.


Európska cena za inovatívne vzdelávanie bude udeľovaná na základe nasledujúcich kritérií: Každé kritérium možno hodnotiť na stupnici od 1 (základná úroveň) do 5 (pokročilá úroveň).
Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2021 môže získať každý ukončený projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ 2014 – 2020, ktorý spĺňa stanovené kritériá.

Ceny budú udeľované v kategóriách:

  • Vzdelávanie v ranom detstve
  • Základné vzdelávanie
  • Stredoškolské všeobecné vzdelávanie
  • Odborné vzdelávanie a príprava