Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2014 - Odborné vzdelávanie a príprava - Mobility jednotlivcov

 • Príručka programu Erasmus+ [SK, pdf, 4 MB]
 • Erasmus+ programme guide [EN, pdf, 1 MB]
 • Všeobecné podmienky [SK, pdf, 721 KB]
 • Denné sadzby pre mobilitu jednotlivcov [SK, pdf, 334 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 792 KB]
 • Príloha I – Opis projektu
 • Príloha II – Odhadovaný rozpočet (vypracuje NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 465 KB]
 • Príloha IV – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
 • Inštrukcie k príprave priebežnej správy KA1 [SK, pdf, 224 KB]
 • Priebežná správa pre projekty KA1 [SK, docx, 54 KB]