Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2015 - Odborné vzdelávanie a príprava - Mobility jednotlivcov

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2015 [SK, pdf, 4 MB]
 • Všeobecné podmienky [SK, pdf, 656 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva pre príjemcov [SK, pdf, 751 KB]
 • Všeobecné podmienky (platné pre konzorciá) [SK, pdf, 693 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva pre konzorciá [SK, pdf, 696 KB]
 • Príloha I – Opis projektu (časti z prihlášky)
 • Príloha II – Odhadovaný rozpočet (vypracuje NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 485 KB]
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá (pre konzorciá) [SK, pdf, 490 KB]
 • Príloha IV – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 306 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 54 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha VI - Zoznam ďalších príjemcov (Platné pre konzorciá)
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]