Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2016 - Odborné vzdelávanie a príprava - Mobility jednotlivcov

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2016 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 619 KB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (konzorciá)
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 643 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 669 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 0]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 0]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 0]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi (Príloha VI - v prípade konzorcia)
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov
  • b) Mobilita zamestnancov
   • Zmluva o poskytnutí grantu na mobilitu zamestnancov/pracovníkov na výučbu a ďalšie vzdelávanie (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, docx, 44 KB]
   • Program mobility pre zamestnancov v OVP [SK, docx, 0]
   • Work Programme for VET Staff Mobility [EN, docx, 0]
   • Záväzok kvality [SK, docx, 0]
   • Mobility Quality Commitment [EN, docx, 0]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 302 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 52 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]