Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2018 - Odborné vzdelávanie a príprava - Mobility jednotlivcov

 • Dodatok covid-19 virtuálne aktivity KA1 – vzor dodatku k zmluve [SK, pdf, 178 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Žiadosť o zmenu zmluvy KA1 - COVID - 19 [SK, docx, 49 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Formulár žiadosti o uznanie nákladov na základe uplatnenia vyššej moci v projekte KA1 v súvislosti s COVID-19 [SK, docx, 54 KB]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2018 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 638 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 662 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 504 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 532 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 279 KB]
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi (Príloha VI - v prípade konzorcia)
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov
  • b) Mobilita zamestnancov
   • Zmluva o poskytnutí grantu na mobilitu zamestnancov/pracovníkov na výučbu a ďalšie vzdelávanie (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, docx, 0]
   • Program mobility pre zamestnancov v OVP [SK, docx, 0]
   • Work Programme for VET Staff Mobility [EN, docx, 0]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 113 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 52 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 159 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]