Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2020 - Odborné vzdelávanie a príprava - Mobility jednotlivcov

 • Dodatok covid-19 virtuálne aktivity KA1 – vzor dodatku k zmluve [SK, pdf, 178 KB]
 • Dokumentácia k zmenám v súvisloti s aktuálnou situáciou (COVID-19)
  Žiadosť o zmenu zmluvy KA1 - COVID - 19 [SK, docx, 49 KB]
 • Sprievodca programom Erasmus+ 2020 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, zip, 879 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 508 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky (konzorcium) [SK, pdf, 538 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 279 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá - konzorcium [SK, pdf, 293 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 138 KB]
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi (Príloha VI - v prípade konzorcia)
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 203 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 48 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 175 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 1 MB]