Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2014 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

 • Všeobecné podmienky (platné pre vysoké školy) [SK, pdf, 721 KB]
 • Príručka programu Erasmus+ [SK, pdf, 4 MB]
 • Všeobecné podmienky (platné pre konzorciá) [SK, pdf, 608 KB]
 • Erasmus+ programme guide [EN, pdf, 1 MB]
 • Denné sadzby pre mobilitu jednotlivcov [SK, pdf, 350 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 765 KB]
 • Príloha I – Opis projektu
 • Príloha II – Odhadovaný rozpočet (vypracuje NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá (platné pre vysoké školy) [SK, pdf, 389 KB]
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá (platné pre konzorciá) [SK, pdf, 393 KB]
 • Príloha IV – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
  • b) Mobilita zamestnancov:
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 82 KB]
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, doc, 67 KB]
   • Program mobility – výučba [SK, doc, 126 KB]
   • Staff mobility for teaching – Mobility Agreement [EN, doc, 121 KB]
   • Program mobility – školenia [SK, doc, 125 KB]
   • Staff mobility for training – Mobility Agreement [EN, doc, 119 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, docx, 40 KB]
 • Formulár priebežnej správy [EN, xlsx, 48 KB]
 • Príloha V – Formulár záverečného vyúčtovania finančných prostriedkov pridelených na Erasmus mobilitu študentov z prostriedkov MŠVVaŠ SR [SK, xls, 189 KB]