Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2015 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2015 [SK, pdf, 4 MB]
 • Všeobecné podmienky (platné pre vysoké školy) [SK, pdf, 656 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva pre vysoké školy [SK, pdf, 662 KB]
 • Všeobecné podmienky (platné pre konzorciá) [SK, pdf, 693 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva pre konzorciá [SK, pdf, 619 KB]
 • Príloha I – Opis projektu (časti z prihlášky)
 • Príloha II – Odhadovaný rozpočet (vypracuje NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá (platné pre vysoké školy) [SK, pdf, 481 KB]
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá (pre konzorciá) [SK, pdf, 482 KB]
 • Príloha IV – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
  • a) Mobilita študentov:
  • b) Mobilita zamestnancov:
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 87 KB]
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, docx, 59 KB]
   • Program mobility – výučba [SK, doc, 134 KB]
   • Staff mobility for teaching – Mobility Agreement [EN, docx, 86 KB]
   • Program mobility – školenia [SK, doc, 128 KB]
   • Staff mobility for training – Mobility Agreement [EN, docx, 85 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 130 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, xls, 214 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a ďalšími príjemcami (platné pre konzorciá)
 • Formulár záverečného vyúčtovania finančných prostriedkov pridelených na Erasmus mobilitu študentov z prostriedkov MŠVVaŠ SR [SK, xls, 189 KB]
 • Príloha VI - Zoznam ďalších príjemcov (Platné pre konzorciá)
 • Vyúčtovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami po jednotlivých položkách [SK, xlsx, 40 KB]
 • Formulár na zdokladovanie finančného príspevku pre účastníkov mobility so špeciálnymi potrebami [SK, docx, 164 KB]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]