Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2017 - Vzdelávanie dospelých - Mobility jednotlivcov

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2017 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 638 KB]
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 470 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 280 KB]
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • Mobilita zamestnancov:
   • Zmluva o poskytnutí grantu na mobilitu zamestnancov/pracovníkov na výučbu a ďalšie vzdelávanie (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, docx, 45 KB]
   • Program mobility pre zamestnancov/pracovníkov vo vzdelávaní dospelých [SK, docx, 18 KB]
   • Mobility Agreement for Staff [EN, docx, 28 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 302 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, docx, 52 KB]
 • Inštrukcie k vyplneniu záverečnej správy [SK, pdf, 159 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]