Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2015 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2015 [SK, pdf, 4 MB]
 • Všeobecné podmienky [SK, pdf, 656 KB]
 • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva pre vysoké školy [SK, pdf, 761 KB]
 • Príloha I – Opis projektu (časti z prihlášky)
 • Príloha II – Odhadovaný rozpočet (vypracuje NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 466 KB]
 • Príloha IV – Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • a) Mobilita študentov:
  • b) Mobilita zamestnancov:
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 94 KB]
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, doc, 95 KB]
   • Program mobility – výučba [SK, doc, 134 KB]
   • Staff mobility for teaching – Mobility Agreement [EN, docx, 86 KB]
   • Program mobility – školenia [SK, doc, 128 KB]
   • Staff mobility for training – Mobility Agreement [EN, docx, 85 KB]
 • Formulár priebežnej správy [SK, xlsx, 179 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe [SK, pdf, 145 KB]
 • Príručka o dodatkoch k zmluve KA107 [EN, pdf, 664 KB]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]