Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2016 - Vysokoškolské vzdelávanie - Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2016 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 619 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 643 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 519 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 284 KB]
 • Príloha V - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi
  • a) Mobilita študentov
  • b) Mobilita zamestnancov
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 105 KB]
   • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, doc, 106 KB]
   • Program mobility – výučba [SK, docx, 68 KB]
   • Staff mobility for teaching – Mobility Agreement [EN, docx, 86 KB]
   • Program mobility – školenia [SK, docx, 65 KB]
   • Staff mobility for training – Mobility Agreement [EN, docx, 84 KB]
 • Príručka pre vysoké školy k medzinárodnej mobilite [EN, pdf, 1 MB]
 • Skúsenosti z praxe KA107 [EN, pdf, 210 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Príručka o dodatkoch k zmluve KA107 [EN, pdf, 664 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]