Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2014 - Školské vzdelávanie - Strategické partnerstvá (projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+)

 • Príručka programu Erasmus+ [SK, pdf, 4 MB]
 • Erasmus+ programme guide [EN, pdf, 1 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 778 KB]
 • Všeobecné podmienky pre projekty s jedným príjemcom [SK, pdf, 746 KB]
 • Príloha I - Opis projektu
 • Príloha II - Odhadovaný rozpočet
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s jedným príjemcom) [SK, pdf, 397 KB]
 • Príloha IV - Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcami a účastníkmi (ak je to relevantné)
 • Inštrukcie k príprave priebežnej správy KA2 [SK, pdf, 236 KB]
 • Priebežná správa pre projekty KA2 [SK, docx, 59 KB]
 • Inštrukcie k žiadosti o zmenu rozpočtu KA2 [SK, pdf, 229 KB]
 • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 19 KB]