Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2016 - Vzdelávanie dospelých - Strategické partnerstvá (projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+)

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2016 [SK, pdf, 5 MB]
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 616 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky pre projekty s viacerými príjemcami [SK, pdf, 669 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet, Zoznam ďalších príjemcov (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 451 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 334 KB]
 • Príloha V - Mandátne listy medzi koordinátorom a príjemcami
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]