Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ZMLUVY

2020

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých

2019

Školské vzdelávanie
Odborné vzdelávanie a príprava
Vysokoškolské vzdelávanie

2016 - Školské vzdelávanie - Strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl

 • Sprievodca programom Erasmus+ 2016 [SK, pdf, 5 MB]
 • Príručka k dlhodobým mobilitám žiakov v KA2
 • Zmluva o poskytnutí grantu (medzi NA a príjemcom) – modelová zmluva [SK, pdf, 575 KB]
 • Príloha I - Všeobecné podmienky [SK, pdf, 643 KB]
 • Príloha II - Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III - Finančné a zmluvné pravidlá (projekt s viacerými príjemcami) [SK, pdf, 439 KB]
 • Príloha IV - Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 303 KB]
 • Inštrukcie k priebežnej správe
 • Žiadosť o zmenu rozpočtu pre projekty KA2 [SK, xlsx, 38 KB]
 • Vizuálna identita a logá programu Erasmus+ [link]
 • Informácie o Europasse [SK, pdf, 127 KB]