Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    INFORMAČNÉ NÁSTROJE


OLS - Online jazyková podpora


ols.jpg, 4,4kB Online Linguistic Support (OLS) je nástroj Európskej komisie, ktorého cieľom je monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti a podporou jazykovej prípravy zvýšiť kvalitu mobility v rámci programu Erasmus+. Nástroj OLS umožňuje Európskej komisii, národným agentúram, no najmä inštitúciám riadiť a monitorovať napredovanie účastníkov v ich jazykových zručnostiach. OLS umožňuje testovanie jazykových zručností účastníkov pred a po ukončení mobility a absolvovať účastníkom jazykový kurz.

  Portál je dostupný na internetovej adrese: http://erasmusplusols.eu.

 • Užívateľská príručka OLS pre príjemcov grantu [EN, pdf, 3 MB]
 • Technické otázky a odpovede OLS pre príjemcov grantu [EN, pdf, 807 KB]
 • The Language Assessment – User guide for mobility participants [EN, pdf, 1 MB]
 • Jazykové hodnotenie – Príručka pre účastníkov mobility [SK, pdf, 1 MB]
 • The Language Courses – User guide for mobility participants [EN, pdf, 1 MB]
 • Jazykové kurzy – Príručka pre účastníkov mobility [SK, pdf, 1 MB]
 • Jazykové hodnotenie – Prezentácia pre účastníkov mobility [SK, pdf, 3 MB]
 • Jazykový kurz - Prezentácia pre účastníkov mobility [SK, pdf, 3 MB]
 • Jazykové hodnotenie – Videoinštrukcia pre účastníkov mobility [EN, mp4, 220 MB]
 • Jazyky a ich úrovne dostupné v nástroji OLS_prehľad [SK, pdf, 179 KB]

Poznámka NA: Slovenské verzie príručiek bude NA postupne dopĺňať.