Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Mládež


To znamená:
Podpora projektov, ktoré prinášajú inovácie a spoluprácu rôznych subjektov alebo sektorov v oblasti práce s mládežou.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie