prvá strana publikácie

Čo je Európsky týždeň odborných zručností

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného ale aj profesionálneho života. Iniciatíva zahŕňa podujatia na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni, ktoré sa môžu konať v členských krajinách Európskej únie, kandidátskych krajinách, krajinách EZVO a v partnerských krajinách ETF.

Tento rok bude sláviť Európsky týždeň odborných zručností svoje PIATE VÝROČIE! Témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP!“ Hlavné podujatie piateho ročníka sa bude konať v Berlíne od 09. do 13. novembra 2020.

Európsky týždeň odborných zručností 2020 je vynikajúcim spôsobom, ako zvýšiť informovanosť o práci v oblasti OVP a propagovať aktivity pre širšiu laickú, ale aj odbornú verejnosť. Neváhajte sa do nich zapojiť.
SÚŤAŽE


European Vocational Skills Week 2020 (09-13 November 2020)Ako sa zapojiť v roku 2020?

Európsky týždeň odborných zručností je každoročné podujatie, počas ktorého môžu organizácie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni prezentovať to najlepšie z odborného vzdelávania a prípravy. Po piatich rokoch sa toto podujatie stalo platformou pre výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe pre zainteresované strany v oblasti OVP v Európe i mimo nej.

 • Hlavná téma a základné informácie

  Témou roku 2020 je „Prechod na ZELENÉ a DIGITÁLNE OVP.“ Ako túto tému zapracujete do vašej iniciatívy a podujatí v sektore odborného vzdelávania a prípravy, je len na vás.

  Odporúčame vám zorganizovať digitálne podujatia/aktivity na podporu OVP, môže to byť napr. webinár, kampaň pre digitálne médiá, veľtrh kariéry online, Facebook Live, Instagram Live alebo iné online stretnutia. Alebo potom klasické podujatia, či už samostatné akcie k Európskemu týždňu odborných zručností, v rámci Dňa otvorených dverí alebo rôzne súťaže. Samozrejme, všetko v rámci možností a súčasnej pandemickej situácie COVID-19.

  Základné informácie, dokumenty a promo materiály, ktoré môžete použiť pri príprave svojich podujatí, nájdete na web stránke Európskej komisie.

  Nezabudnite použiť hashtagy: #DiscoverYourTalent, #EUVocationalSkills

 • Kto sa môže zapojiť?

  Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napr. poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.

 • Kedy sa môže zapojiť

  Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré sa môžu konať v termíne od 1. marca do 31. decembra 2020. Jeho súčasťou môžete byť i vy!

 • Ako sa môže zapojiť

  Zapojiť sa môžete niekoľkými spôsobmi. Buď priamo na stránkach Európskej komisie venovaných Európskemu týždňu odborných zručností, kde si zaregistrujete svoje podujatie alebo akciu, alebo sa zapojíte do súťaží, ktoré pre vás organizuje národná agentúra. Viac informácií nájdete nižšie.

Iniciatíva EÚ

Európska komisia vytvorila celoeurópsku stránku pre danú iniciatívu. Organizácie, ktoré pripravujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách. Takto môžete zviditeľniť nielen svoju organizáciu, ale aj Slovenskú republiku.

Nezabudnite sa prihlásiť na odber informačného bulletinu Európskeho týždňa odborných zručností, tu (link: ) a získajte tak informácie o najnovšom vývoji týkajúcom sa aktivít, OVP a vzdelávania dospelých.

 • Zaregistruj svoje podujatie / akciu

  Registrácia je otvorená. Prihláste sa so svojím podujatím.

  Ak organizujete podujatie/aktivitu podporujúcu OVP, zaregistrujte ju na webovej stránke Európskej komisie, ktorá ju môže ďalej propagovať nielen na svojej web stránke, ale aj v iných sociálnych médiách. Pri registrácii dostanete propagačné materiály a nástroje, ktoré vám pomôžu propagovať podujatie/aktivitu prostredníctvom vašej siete.

  Postupujte podľa sprievodcu, zaregistrujte sa a staňte sa oficiálnym partnerom Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

 • Zdieľaj svoj príbeh

  Nezabudnite sa podeliť o svoj úspech s ostatnými!

  Na webovej stránke Európskeho týždňa odborných zručností je k dispozícii špeciálna sekcia, kde si môžete prečítať inšpirujúce príbehy organizácií i jednotlivcov.

  Ste v kontakte so študentmi OVP? Povzbudzujte ich, aby zaregistrovali svoje príbehy o úspechu v oblasti OVP a inšpirovali budúcich študentov v celej Európe.

 • Súťaž „Ceny excelentnosti v OVP“

  Ocenenia Ceny excelentnosti v OVP sú vynikajúcou príležitosťou na predstavenie Vašej organizácie alebo na zdieľanie Vašeho nadšenia a odhodlania podporovať OVP. Súťaž oceňuje angažovaných ľudí, organizácie a vynikajúce projekty a odmeňuje ich za ich úsilie.

  Európska komisia tento rok vybrala nominanta i zo Slovenska! V kategórii "European Funding for Excellence Awards - Erasmus+ dištančné vzdelávanie" sa SOŠ Pod Bánošom 80 dostala s projektom Erasmus+ „Inovatívny nástroj zmiešaného vyučovania o bezpečnom manažmente ochrany včiel pred škodcami“ medzi dvoch vybraných nominantov, za ktorých môžete hlasovať vo verejnom hlasovaní.

  Hlasovať môžete až do 10. novembra.

  O iniciatíve Blesabee sa dozviete aj na facebooku alebo webstránke.

Iniciatíva NA

SÚŤAŽE v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020

Hlavným cieľom súťaží, ktoré organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+, je podporiť a zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu a motivovať slovenské organizácie, aby sa zapojili do aktivít Európskeho týždňa odborných zručností.

V roku 2020 sa SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu rozhodla zorganizovať nasledovné súťaže:

 • Súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“
 • Súťaž o najlepšie IT riešenie realizácie projektov Erasmus+ počas pandémie COVID-19
 • Súťaž o najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2020 na Slovensku


 • Ako budú víťazné súťažné návrhy ocenené?

  V každej súťaži budú ocenené 3 najkvalitnejšie súťažné návrhy nasledovne:

  • 1. miesto – 350 EUR,
  • 2. miesto – 300 EUR,
  • 3. miesto – 250 EUR.


 • Súťažné podmienky na stiahnutie:

  • Súťaž „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“
   Fatal error: Call to undefined function fnLinka() in /data/7/5/754d9403-e62b-47f6-86cf-3062a50b5dea/erasmusplus.sk/sub/archiv/vsw_2020.php on line 271