Jean Monnet – Príležitosti pre výučbu a výskum

Čo je to?

Akcie Jean Monnet poskytujú príležitosti predstaviť európsku dimenziu pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.

Čo to zahŕňa?

Katedra Jean Monnet je učiteľský post so špecializáciou v oblasti štúdia o Európskej únii pre univerzitných profesorov alebo docentov. Katedra Jean Monnet môže byt obsadená iba jedným profesorom, ktorý musí odpracovať minimálne 90 vyučovacích hodín za akademický rok. Vyučovacie hodiny zahŕňajú hodiny priameho kontaktu v kontexte skupinových prednášok, seminárov a konzultácií, ktoré môžu mať tiež formu diaľkového vzdelávania, nezahŕňajú však individuálnu inštruktáž a/alebo dohľad. Sú mentormi a poradcami pre mladú generáciu učiteľov a výskumníkov v oblastiach, ktoré sa zameriavajú na tému Európskej únie.

Modul Jean Monnet je krátky program výučby (alebo kurz) v oblasti štúdia o Európskej únii na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Každý modul má minimálnu dobu trvania 40 vyučovacích hodín za akademický rok (platné rovnaké podmienky ako sú uvedené vyššie pre Katedry Jean Monnet). Moduly sa môžu zameriavať na jednu konkrétnu disciplínu v rámci európskeho štúdia, alebo môžu mať multidisciplinárny prístup a vyžadovať akademický prínos niekoľkých profesorov a odborníkov.

Centrum excelentnosti Jean Monnet je koordinačné stredisko kompetencií a poznatkov o témach, ktoré sa týkajú Európskej únie. Centrum excelentnosti Jean Monnet zhromažďuje odborné poznatky a kompetencie vysokokvalifikovaných odborníkov (vrátane koordinátorov katedier a/alebo modulov Jean Monnet) a zameriava sa na vytváranie synergií medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v európskom štúdiu, ako aj na vytváranie spoločných nadnárodných činností a štrukturálnych prepojení s akademickými inštitúciami v iných krajinách. Zabezpečuje tiež otvorenosť voči občianskej spoločnosti. Dôležitou úlohou centier excelentnosti Jean Monnet je osloviť študentov iných fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú otázkami týkajúcimi sa Európskej únie, ako aj tvorcov politík, štátnych zamestnancov, organizovanú občiansku spoločnosť a širokú verejnosť.

Kto sa môže zapojiť?

Zapojiť sa môžu profesori a výskumníci v oblasti štúdia o Európskej únii a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na celom svete. Prihlášku podáva inštitúcia vysokoškolského vzdelávania zriadená v ktorejkoľvek krajine programu alebo partnerskej krajine. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené v krajinách zapojených do programu musia mať platnú Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus. Účastnícke inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách nemusia mať Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie