Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Vysokoškolské vzdelávanie

Čo je to?

Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.

Čo to zahŕňa?

Kto sa môže zúčastniť?

  • študenti vysokých škôl,
  • zamestnanci vysokých škôl,
  • podniky,
  • vysokoškolské inštitúcie.

Projekt MŠVVaŠ „HEREG - Posilnenie úlohy vysokých škôl v regiónoch“

Projekt MŠVVaŠ „SIHE“ – Support for Implementation of Reform Tools in Slovak Higher Education/Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie