Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Vzdelávanie dospelých

Čo je to?

Cieľom programu Erasmus+ je zvýšiť kvalitu vzdelávania dospelých v celej Európe.

Profesionálom, pracujúcim v sektore vzdelávania dospelých, poskytuje príležitosti vzájomne sa od seba učiť a budovať strategické partnerstvá.

Zameriava sa na spoločné problémy, akými sú uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému. Erasmus+ zvýši mieru dostupnosti vzdelávania dospelých a zlepší zručnosti občanov celej Európy.

Čo to zahŕňa?

 • Výmenu zamestnancov medzi organizáciami vzdelávajúcimi dospelých prostredníctvom:
  • Štruktúrovaných kurzov alebo školení;
  • Výučbových pobytov a pobytov v rámci odbornej prípravy;
  • Hospitácií (job shadowing) alebo pozorovaní.

 • Spoluprácu s podnikmi prostredníctvom: formou:
  • Výmeny skúseností a osvedčených postupov;
  • Rozvoja regionálnych stratégií;
  • Vývoja, testovania a validácie nových kurikúl;
  • Napĺňania európskych politík v sektore vzdelávania dospelých.

 • Spoluprácu s podnikmi prostredníctvom:
  • Hospitácií (job shadowing);
  • Spolupráce pri príprave kurikúl;
  • Školiacich kurzov a seminárov.


  Príležitosti pre zamestnancov
  Spolupráca s podnikmi
  EPALE - Elektronická platforma pre vzdelávania dospelých v Európe

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie