Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Odborné vzdelávania a príprava

Čo je to?

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.

Celkovo to pomôže zlepšiť zamestnateľnosť a zručnosti pre život jednotlivcov a prispeje ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Čo to zahŕňa?

Príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy absolvovať stáž v zahraničí:
 • v podniku alebo na inom pracovisku (napr.vo verejnej alebo mimovládnej organizácii);
 • v odbornej škole s praktickým vyučovaním v podniku.

Príležitosti pre zamestnancov zúčastniť sa európskych aktivít profesijného rozvoja, ktoré zahŕňajú::
 • odbornú prípravu (stáž);
 • job shadowing alebo pozorovanie;
 • výučbové pobyty.

Spoluprácu medzi organizáciami:
Spoluprácu s podnikmi:
 • tvorbu a dodanie kurikúl v súlade s potrebami trhu práce;
 • cielenú vzájomnú výmenu výsledkov medzi osobami s politickými právomocami v odbornom vzdelávaní a príprave, podnikmi a poradcami.

Kto sa môže zúčastniť?

Zapojiť sa môžu tieto organizácie z účastníckych krajín:
 • odborné školy a poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy;
 • podniky, sociálni partneri a ďalší zástupcovia pracovného života, vrátane obchodných komôr a ďalších podnikateľských organizácií;
 • akákoľvek organizácia aktívna v sektore OVP;
 • organizácie zodpovedné za tvorbu politík a rozhodovanie v OVP.


Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie