Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Školské vzdelávanie

Čo je to?

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky, či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy.

Čo to zahŕňa?


  • School Education Gateway
    • portál s databázou kurzov a možnosťou vyhľadania partnerov. Európska komisia ani národná agentúra nezodpovedajú za kvalitu a obsah ponúkaných kurzov.

    Kto sa môže zapojiť?

    Typy oprávnených inštitúcií pre sektor školského vzdelávania nájdete zverejnené v časti „Ako získať grant“ – „Príručky pre žiadateľov“.

  • Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie