Jean Monnet – Príležitosti pre politickú diskusiu a výmeny

Čo je to?

Akademici môžu diskutovať o otázkach EÚ a podeliť sa o stratégie s tvorcami politík a iných odborníkov z danej oblasti v rámci programu Jean Monnet.

Týmto sa podporí diskusia a úvahy o záležitostiach Európskej únie a rozšíria sa znalosti o Únii a jej procesoch s cieľom zlepšiť poznatky o EÚ v rámci osobitných kontextov. Ďalej sa preskúmajú nové uhly pohľadu a rôzne metodiky z hľadiska zvýšenia atraktívnosti tém o Európskej únii a ich prispôsobenia rôznym cieľovým populáciám.

Čo to zahŕňa?

Siete Jean Monnet podporujú vytváranie a rozvoj konzorcií medzinárodných aktérov (inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, centier excelentnosti, oddelení, tímov, jednotlivých odborníkov atď.) v oblasti štúdia o Európskej únii. Prispievajú k zhromažďovaniu informácií, výmene postupov, budovaniu poznatkov a podporovaniu európskeho integračného procesu vo svete. Táto akcia môže podporiť aj rozšírenie existujúcich sietí podporujúcich osobitné aktivity, najmä posilniť zapojenie mladých výskumníkov do tém, ktoré sa týkajú EÚ.

Projekty Jean Monnet podporujú inovácie, výmenu skúseností a šírenie obsahu Európskej únie. Skúmajú, ako zatraktívniť štúdiá o Európskej únii testovaním nových metodík, pedagogického obsahu a nástrojov pre rôzne úrovne vzdelávania. Rovnako sa medzi aktivity projektu počas jeho trvania zaraďuje tvorba akademického obsahu a nástrojov osobitne navrhnutých pre študentov fakúlt/škôl, ktorí sa zvyčajne nezaoberajú záležitosťami EÚ, a podporné aktivity v oblasti informácií a ich šírenia poskytované zamestnancom verejnej správy, odborníkom v špecifických oblastiach a celej občianskej spoločnosti.

Kto sa môže zapojiť?

Siete Jean Monnet:

Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania alebo iná organizácia pôsobiaca v oblasti európskej integrácie, zriadená v ktorejkoľvek krajine sveta. Žiadateľ musí byť koordinátorom siete, ktorú tvorí najmenej päť účastníckych inštitúcií z piatich rôznych krajín.

Projekty Jean Monnet:

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo iné organizácie pôsobiace v tematickej oblasti Európskej únie, zriadené v ktorejkoľvek krajine sveta (s výnimkou určených inštitúcií uvedených v právnom základe programu Erasmus+, ktoré sledujú cieľ európskeho záujmu).Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie