Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Otázky ku KA1 - Mobilita pracovníkov s mládežou

  • V prípade, že projekt predkladá verejný subjekt pôsobiaci na regionálnej a národnej úrovni, tak má v rámci Kľúčovej akcie 1 v položke organizačná podpora nárok len na 50% z uvedenej sumy. K takejto situácii môže dôjsť aj v prípade, že v príslušnej časti C.1.1. nie je zaškrtnutá možnosť „Nie“.