Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKTUALITY


30. 08. 2021
    Nezaradené
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravuje webinár k 2. kolu Výzvy 2021 v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre sektor školského vzdelávania. Cieľom webinára je poskytnúť základné informácie a praktické rady ako pripraviť KA1 projekt a vytvoriť priestor na otázky pre žiadateľov. Webinár sa uskutoční 13. septembra 2021 13:00 – 15:00. Prihlasovanie je možné do 9. septembra. Účastníkom odporúčame pozrieť si záznam z webinára k 1. kolu Výzvy 2021 - sektor školského vzdelávania.
 
30. 08. 2021
    Nezaradené
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravuje webinár k 2. kolu Výzvy 2021 v Kľúčovej akcii 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov pre sektor vzdelávania dospelých. Cieľom webinára je poskytnúť základné informácie a praktické rady ako pripraviť KA1 projekt a vytvoriť priestor na otázky pre žiadateľov. Webinár sa uskutoční 9. septembra 2021 13:00 – 15:00. Prihlasovanie je možné do 7. septembra. Účastníkom odporúčame pozrieť si záznam z webinára k 1. kolu Výzvy 2021 - sektor vzdelávania dospelých.
 
23. 08. 2021
    Nezaradené
Výsledky výberu projektov Erasmus+ KA1 zverejnené – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila výsledky výberovej procedúry projektov Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 1. Zoznamy projektov nájdete na našich webstránkach.
 
02. 08. 2021
    Nezaradené
Výzva 2021: 2. kolo! Projektové žiadosti k Výzve na predkladanie návrhov projektov 2021 – EAC/A01/2021 v programovom období Erasmus+ 2021 – 2027 je možné podať pre KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov do 5. októbra do 12:00 h (poludnie bruselského času) a pre KA 2 - kooperačné a malé partnerstvá do 3. novembra do 12:00:00 h (poludnie bruselského času). Všetky dôležité informácie nájdete na webstránkach.
 
02. 08. 2021
    Nezaradené
Výzva 2021 na predkladanie žiadostí o grant na špeciálne potreby. O špeciálny grant môžu požiadať študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus+ mobilitu v rámci Výzvy 2021. Špeciálny grant sa poskytuje nad rámec „klasického“ grantu, ktorý je fixne stanovený v závislosti od prijímajúcej krajiny. Žiadosť o dodatočné pridelenie finančných prostriedkov zasiela vysoká škola do 15. októbra. Viac informácií nájdete na webstránkach.
 
17. 06. 2021
    Nezaradené
Európska značka pre jazyky 2021 – prihlasovanie súťažných návrhov je spustené! Zapojte sa do iniciatívy, prihláste svoje inšpiratívne a inovatívne projekty zamerané na jazykové vzdelávanie do 17. septembra 2021 a získajte prestížne ocenenie! Pravidlá a prihláška sú dostupné na webstránke súťaže.
 
21. 05. 2021
    Nezaradené
Hľadáme nových kolegov do SAAIC tímu! Senior analytika, ktorý bude nastavovať analýzy na skvalitňovanie implementácie programu na národnej úrovni. Odborného pracovníka Euroguidance s pokročilým projektovým manažmentom. A odborného pracovníka Eurydice, ktorého pracovným jazykom bude takmer v plnom rozsahu angličtina.
 
19. 05. 2021
    Nezaradené
Pozor zmena termínu pre projekty KA2  – kooperačné a malé partnerstvá - 21. máj o 18:00 hod. bruselského času. Všetky informácie k aktuálnej výzve na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021 nájdete na našej stránke.
 
11. 05. 2021
    Nezaradené
Pozor zmena! Termín pre projekty KA1 – vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov - je 18. máj o 12:00 hod. a KA2 – partnerstvá pre spoluprácu - 20. máj o 12:00 hod. bruselského času. Aby sme vám pomohli pri príprave žiadostí, pripravili sme pre vás online školeniasériu video inštrukcií a zhrnuli sme vaše často kladené otázky k projektom.  Všetky informácie k aktuálnej výzve na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021 nájdete našej stránke. Projekty sa podávajú cez platformu európskej komisie.
 
04. 05. 2021
    Nezaradené
Centralizované akcie z Výzvy 2021: Výkonná agentúra v Bruseli zodpovedná za manažment centralizovaných akcií programu Erasmus+ sprístupnila prihlášky na centralizované akcie z Výzvy 2021 na Funding and Tenders Portal. Z dôvodu technických problémov boli posunuté niektoré termíny na podávanie prihlášok, napr. Akcie Erasmus Mundus na 17. jún 2021. Viac informácií na stránke EACEA.
 
08. 04. 2021
    Nezaradené
Hľadáme hodnotiteľov prihlášok Erasmus+! – Máte záujem hodnotiť návrhy projektov v programe Erasmus+? Prečítajte si podmienky aktuálne prebiehajúcej Výzvy na externých hodnotiteľov či kritériá výberu hodnotiteľov, vyplňte stručný dotazník a následne Vás Národná agentúra zaradí do zoznamu uchádzačov a pošle Vám email s ďalším postupom. Vybraní uchádzači budú zaškolení pred hodnotiacim procesom k danej výzve. Všetky potrebné informácie vrátanie online dotazníku nájdete v prihlasovacom formulári.
 
07. 04. 2021
    Nezaradené
Jean Monnet – Odborná príprava učiteľov: Prostredníctvom tejto aktivity budú môcť vysoké školy s učiteľskými programami alebo poskytovatelia ďalšieho vzdelávania pre učiteľov profitovať prostredníctvom kurzov v oblasti štúdia o Európskej únii a jej fungovaní pre účastníkov svojich vzdelávacích aktivít. Pre organizácie, ktoré majú záujem priblížiť účastníkom svojich vzdelávacích aktivít informácie o EÚ, budú sprístupnené grantové príležitosti zamerané na navrhovanie a vývoj materiálov a kurzov pre potreby odbornej prípravy učiteľov. Ak máte záujem o participáciu v novej aktivite Jean Monnet, prosíme Vás o vyplnenie priloženého dotazníka do 9. 4. 2021, rovnako si môžete prečítať viac o iniciatíve Jean Monnet na našej webovej stránke alebo facebooku!
 
30. 03. 2021
    Nezaradené
Výzva v programe Erasmus+ 2021 – 2027: Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov projektov 2021 – EAC/A01/2021 v programovom období Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva, na ktorú bol vyčlenený rozpočet 2,45 miliardy eur, je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov. Všetky dôležité informácie o Výzve vrátane jej plného znenia nájdete na jej webstránkach, rovnako si môžete prečítať tlačovú správu vydanú národnými agentúrami programu Erasmus+ na Slovensku.
 
24. 03. 2021
    Nezaradené
Podpora zručností u dospelých – Pozrite si záznam z konferencie organizovanej Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, ktorá bola venovaná predstaveniu výsledkov projektu BLUESS a priblíženiu rôznych ciest k efektívnej podpore základných zručností dospelých. V rámci programu vystúpila aj naša kolegyňa, p. Izáková, ktorá predstavila možnosti programu Erasmus+ pre organizácie pracujúce s nízkokvalifikovanými. Súčasťou konferencie bol aj okrúhly stôl "Pilotné programy pre podporu základných zručností dospelých a spolupráca s verejnou správou", kde o téme diskutovali domáci aj zahraniční experti. Pozrite si záznam z konferencie, viac o projekte sa môžete dozvedieť na oficiálnych webstránkach projektu a na Facebooku.
 
11. 03. 2021
    Nezaradené
Spolupráca vysokých škôl s partnerskými krajinami 2014-2020 - Európska komisia publikovala prehľad spolupráce slovenských vysokých škôl v projektoch s partnerskými krajinami za uplynulé programové obdobie Erasmus+. Cez medzinárodnú kreditovú mobilitu prijali slovenské VŠ viac ako 2300 študentov a učiteľov a do partnerských krajín vyslali viac ako 1500 účastníkov. V centralizovaných akciách sa slovenské školy aktívne zapájali do spoločných magisterských programov Erasmus Mundus, projektov na budovanie kapacít aj aktivít Jean Monnet. Viac informácii nájdete na našej stránke centralizované akcie a v dokumente EK. Možnosti spolupráce s partnerskými krajinami budú pokračovať aj v novom programe Erasmus+ 2021-2027.
 
10. 03. 2021
    Nezaradené
Hlasujte za pamätnú mincu Erasmus+! – Program Erasmus+ v roku 2022 oslávi svoje 35. výročie a Európska komisia sa pri tejto príležitosti rozhodla vydať pamätnú 2-eurovú mincu. Z viac ako 70 dizajnových návrhov vybrala porota finálnych 6 a spustilo sa verejné hlasovanie – teraz máte šancu vyjadriť svoj názor, ktorý z navrhovaných dizajnov podľa vás najviac vystihuje úspech medzinárodnej spolupráce v programe Erasmus+. Hlasovací formulár, v ktorom nájdete aj vysvetlenie konceptov jednotlivých dizajnov od samotných autorov, bude otvorený do 31. marca. Viac o spustení hlasovania či vyjadrenie eurokomisárky pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež nájdete na webstránke Európskej komisie.
 
09. 03. 2021
    Nezaradené
Zmiešané (blended) vzdelávanie – online kurz – Zúčastnite sa jedinečného 5-týždňového online kurzu, ktorý pripravila platforma School Education Gateway! Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom prehľad zaujímavých online nástrojov a stratégií užitočných pri zavádzaní zmiešaného vyučovania na vašej škole a pri motivácii žiakov v situácii, ktorá sa stala „novým normálom“ vyučovania na školách. Kurz začne 29. marca 2021, bude prebiehať v anglickom jazyku a prihlásiť sa môžete zadarmo už dnes. Viac informácií sa dozviete na webstránkach platformy.
 
18. 02. 2021
    Nezaradené
Viacjazyčnosť v úspešných medzinárodných projektoch - Európska značka pre jazyky! Kompendium projektov Európskej značky pre jazyky predstavuje príklady úspešných projektov zameraných na viacjazyčnosť, kvalitné vzdelávanie a spoluprácu naprieč Európou vo všetkých sektoroch vzdelávania. Podpora výučby a štúdia jazykov je jedným z hlavných cieľov programu Erasmus+ aj v rokoch 2021 – 2027 a súťaž Európska značka pre jazyky poskytuje členským štátom EÚ možnosť propagovať túto výučbu prostredníctvom rôznych sektorov vzdelávania a odbornej prípravy. Zároveň prispieva k podpore excelentnosti v štúdiu jazykov, k zvýšeniu kvality vzdelávania EÚ a k zvýšeniu povedomia o Európskej spolupráci naprieč vzdelávaním. Kompendium nájdete v sekcii Publikácie.
 
12. 02. 2021
    Nezaradené
Pracovné skúsenosti zo zahraničia – stáže Erasmus+! Akadémia umení v Banskej Bystrici vytvorila motivačné video pre tých študentov, ktorí váhajú, či sa programu Erasmus+ zúčastniť. Stážisti v rôznych krajinách Európy približujú, ako vyzerá ich pracovný deň, aké úlohy plnia a čo všetko vďaka pracovnej stáži Erasmus+ získali. Video s rozhovormi so študentami si môžete pozrieť tu.
 
04. 02. 2021
    Nezaradené
Slovenské vysoké školy získali Charty vysokoškolského vzdelávania! Vynikajúca správa pre všetky vysoké školy, ktoré podali žiadosť o získanie Charty vysokoškolského vzdelávania v novom programovom období 2021 – 2027. Z 32 slovenských žiadostí boli schválené všetky a v mene Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu sa tešíme na ďalšiu spoluprácu v programe. Kompletný zoznam držiteľov charty zverejnila Európska komisia na webstránkach Portálu pre financovanie a ponuky.
 
03. 02. 2021
    Nezaradené
Poznáme víťazov súťaží v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2020! Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú spoluprácu vyhlásila víťazné školy v súťažiach organizovaných v rámci ETOZ 2020. V kategórii „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie organizované k ETOZ 2020 na Slovensku“ sa na víťazných pozíciách umiestnili: 1) Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci, 2) Stredná zdravotnícka škola v Lučenci 3) Súkromná spojená škola EDURAM. Ak vás zaujíma, s akými príspevkami školy zaujali porotu, nájdete ich na našej webstránke ETOZ. Inšpirujte sa videoprezentáciami, virtuálnou prehliadkou školy, blogom žiakov či záznamami živých školských vysielaní.
 
28. 01. 2021
    Nezaradené
Online jazyková podpora – získajte licenciu pre vyučujúcich! Európska komisia sprístupnila licencie v rámci platformy OLS pre vyučujúcich v  sektore odborného vzdelávania a prípravy. Každá škola, ktorá má bežiaci projekt v tomto sektore programu Erasmus+ a zároveň využíva OLS platformu pre učiacich sa, môže požiadať o prístup do OLS aj pre vyučujúcich, prípadne o navýšenie licencií pre vyučujúcich. Platforma OLS ponúka vyše 2000 rôznych aktivít v 6 jazykoch, videá MOOC simulujúce situácie, v ktorých sa žiaci môžu nachádzať, interaktívne kurzy, zaujímavé kvízy a testy a mnoho iných nástrojov, ktoré môžu učitelia využiť pri dištančnom vzdelávaní. Viac o online jazykovej podpore sa dozviete na webstránkach OLS. O licenciu pre učiteľov môžete požiadať prostredníctvom formuláru.
 
15. 01. 2021
    Nezaradené
Letný semester s Erasmus+ - Vysokoškoláci, nenechajte sa odradiť súčasnou situáciou spojenou so šírením koronavírusu a zúčastnite sa študijných pobytov a pracovných stáží online! Program Erasmus+ pokračuje a prispôsobil sa aj sťaženým podmienkam, preto nie je nutné rušiť plánované mobility v zahraničí. V prehľadnom letáku nájdete 12 výhod, pre ktoré sa oplatí zúčastniť programu Erasmus+ práve teraz a virtuálnym spôsobom.
 
13. 11. 2020
    Nezaradené
Navýšenie financií pre program Erasmus+ - Európsky parlament a Predsedníctvo Rady Európskej únie sa dohodli na navýšení finančného balíka určeného pre kľúčové programy v pripravovanom Viacročnom finančnom rámci (VFR 2021 – 2027). Podľa tejto dohody by mal rozpočet programu Erasmus+ v období 2021 -2027 narásť o dodatočné 2,2 miliardy eur. Viac sa dozviete v tlačovej správe.
 
29. 10. 2020
    Nezaradené
Kto sa stane „Tvárou Erasmus+“? – SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport pripravujú virtuálnu súťaž „Tvár Erasmus+“, ktorej cieľom je oceniť výnimočných realizátorov programu Erasmus+ v rámci končiaceho programového obdobia 2014 -2020. Súťaž bude pozostávať z verejného hlasovania prebiehajúceho od 2. novembra (12:00) do 30. novembra (12:00). Viac informácií nájdete v tlačovej správe a na podstránke súťaže www.erasmusplus.sk/tvar .
 
13. 10. 2020
    Nezaradené
LingvaKvíz – otestujte si svoje znalosti jazykov vo vedomostnom kvíze spustenom pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2020! SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa stal spoluorganizátorom LingvaKvízu, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť výučby cudzích jazykov a ich rozmanitosť. Do kvízu sa môžete zapojiť od 25. septembra do 24. októbra a súťažiť o jednu zo 112 cien. Viac sa dozviete v tlačovej správe. Vyskúšajte si kvíz ešte dnes!
 
30. 09. 2020
    Nezaradené
SÚŤAŽE: Európsky týždeň odborných zručností 2020! S potešením oznamujeme, že SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila tri súťaže k Európskemu týždňu odborných zručností. Môžete sa zúčastniť súťaže „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“, súťaže o najlepšie IT riešenie realizácie projektov Erasmus+ počas pandémie COVID-19, alebo súťaže o najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2020 na Slovensku. Všetky informácie k podmienkam nájdete na našich stránkach. Tešíme sa na vaše príspevky!
 
17. 09. 2020
    Nezaradené
Webinár – Akreditácie v novom programe! Nie je vám jasné, ako budú fungovať akreditácie v novom programe? Chceli by ste stihnúť aktuálne prebiehajúcu výzvu na podávanie žiadostí o akreditácie (29. 10. 2020), no radi by ste si niektoré detaily overili? Nie ste si istí, akým spôsobom sa chcete do programu Erasmus+ v nasledujúcom období zapájať? Chcete jednoducho vedieť viac o akreditáciách? Nenechajte si ujsť pripravovaný webinár, ktorý sa pokúsi zodpovedať všetky vaše otázky! Webinár sa uskutoční 23. septembra 2020 o 13:30. Pre účasť na webinári je nutné vyplniť registráciu najneskôr do polnoci, 22. septembra.
 
10. 09. 2020
    Nezaradené
Registrácia na webináre k Doplňujúcej výzve 2020 a Výzve na akreditácie v novom programe je spustená! Zúčastnite sa našich webinárov a získajte všetky potrebné informácie o dvoch aktuálnych výzvach v programe Erasmus+ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Zaregistrujte sa čím skôr na webinár o Doplňujúcej výzve pre strategické partnerstvá KA2, ktorý sa bude konať 16. 9. 2020 o 13:30 alebo webinár o Výzve na akreditácie v novom programe, ktorý sa bude konať 23. 9. 2020 o 13:30. Tešíme sa na virtuálne stretnutie!
 
09. 09. 2020
    Nezaradené
Aktualizované výsledky spoločných magisterských programov Erasmus Mundus! Po uvoľnení dodatočných finančných prostriedkov na projekty EMJMD bolo možné odfinancovať ďalších 6 spoločných magisterských programov, ktoré sa umiestnili na rezervnom zozname. Úspech tak zaznamenala Katolícka univerzita v Ružomberku ako partner v konzorciu koordinovanom litovskou vysokou školou. Názov ich spoločného magisterského programu je European Joint Master in Social Work with Children and Youth. Študenti z celého sveta tak budú môcť študovať v rámci spoločného magisterského programu, ktorý ponúkajú vysoké školy v Litve, Lotyšsku, Portugalsku a na Slovensku.
 
08. 09. 2020
    Nezaradené
Výsledky výberu Jean Monnet z Výzvy 2020 boli zverejnené. Medzi 360 schválenými žiadateľmi boli aj slovenské inštitúcie: Univerzita Komenského v Bratislave s Centrom excelentnosti Jean Monnet, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre GLOBSEC s projektmi Jean Monnet. Prerozdelených bolo viac ako 20 miliónov eur. Zoznam všetkých schválených aktivít Jean Monnet.
 
03. 09. 2020
    Nezaradené
Doplňujúca výzva Erasmus+ – reakcia na koronavírus! Európska komisia v reakcii na pandémiu koronavírusu vyhlásila v roku 2020 doplňujúcu výzvu v dvoch prioritách:
1. Výzva zameraná na digitálne vzdelávanie (pre sektory ŠV, OVP a VŠ),
2. Výzva partnerstvá pre tvorivosť  ( pre sektory ŠV, VD a mládež);
pričom pre každú bolo vyčlenených 100 miliónov eur. Obe časti tejto výzvy majú za cieľ prepájať vzdelávanie, odbornú prípravu a sektor mládeže s témou kultúry, kreativity a organizáciami zameranými na rozvoj tvorivosti. Termín na podávanie návrhov projektov je 29. október 2020. Bližšie informácie nájdete v korigende Sprievodcu programom Erasmus+ a v doplňujúcej výzve.
 
21. 08. 2020
    Nezaradené
Druhá výzva 2020! Revízia pracovného programu 2020 – Európska komisia prijala revíziu ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2020 v rámci ktorej bolo pre program Erasmus+ vyčlenených dodatočných 200 miliónov eur. Tieto finančné prostriedky budú prerozdelené v špeciálnej výzve programu Erasmus+, ktorá by mala byť zverejnená v najbližších dňoch. Výzva bude zameraná na inovatívne a inkluzívne riešenia v oblasti skvalitnenia digitálneho vzdelávania, na využívanie inovatívnych IKT nástrojov a riešení, ako aj na rozvoj digitálnych zručností,  kreativity a sociálneho začlenenia. Viac sa dočítate v tlačovej správe.
 
14. 08. 2020
    Nezaradené
Výsledky výberu centralizovanej akcie Aliancie pre sektorové zručnosti z Výzvy 2020 boli zverejnené. Medzi 12 úspešných aliancií bude prerozdelených takmer 30 miliónov eur. Vybrané boli aj dve slovenské inštitúcie: Slovenská obchodná a priemyselná komora a Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov, v projekte koordinovanom Hospodárskou komorou Českej republiky s názvom Building up Digital Skills Alliance for the Enhancing of Programming Competencies. Zoznam všetkých schválených Aliancií pre sektorové zručnosti.
 
14. 08. 2020
    Nezaradené
Výsledky výberu centralizovanej akcie Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní 2020 boli publikované. Schválených 164 projektov si rozdelí viac ako 148 miliónov eur. Medzi vybranými je aj Technická univerzita v Košiciach ako koordinátor projektu Triggering innovative approaches, entrepreneurial skills and attitudes in HEI learners through creating the favourable conditions for graduate’s employability in Central AsiaŽilinská univerzita v Žiline a Ekonomická univerzita v Bratislave boli vybrané ako partneri v dvoch projektoch. Zoznam všetkých projektov na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní môžete nájsť na web stránke Výkonnej agentúry EACEA.
 
10. 08. 2020
    Nezaradené
Z dôvodu odstávky elektrickej energie nebude SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ dostupná od 10.8.2020 do 13.8.2020. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.
 
24. 07. 2020
    Nezaradené
Výsledky výberu projektov Erasmus Mundus spoločné magisterské programy 2020 sú tu! Bolo schválených 40 projektov s celkovou finančnou podporou viac ako 160 miliónov eur. Medzinárodné konzorciá vysokých škôl ponúknu prestížne spoločné študijné programy. Medzi vybranými je aj Vysoká škola múzických umení v Bratislave ako asociovaný partner v konzorciu, ktoré otvorí magisterský program Docnomads Documentary Filmdirecting EMJMD. Na rezervnom zozname sa nachádza ďalších 8 projektov, medzi nimi aj Katolícka univerzita v Ružomberku ako partner v konzorciu, ktoré plánuje poskytovať program European Joint Master in Social Work with Children and Youth. Celý zoznam schválených programov nájdete na web stránke Výkonnej agenúry EACEA.
 
22. 07. 2020
    Nezaradené
Na summite lídrov EÚ bol schválený návrh rozpočtu aj pre program Erasmus+ - V rámci rokovaní, ktoré prebiehali 17. – 21. júla v Bruseli, sa Európska rada zhodla na novom návrhu rozpočtu EÚ pre roky 2021 – 2027. Návrh rozpočtu kombinuje Viacročný finančný rámec (MFF) navrhnutý Európskou komisiou s Plánom obnovy „Next Generation EU“, ktorý má pomôcť napraviť bezprostredné škody spôsobené pandémiou koronavírusu. V rámci tohto návrhu je pre program Erasmus+ pre obdobie rokov 2021 – 2027 pridelených 21,208 miliárd eur. V ďalšom kroku bude Európska rada o pláne rokovať s Európskym parlamentom. Viac informácií, ako aj kompletné znenie záverov zo summitu lídrov EÚ nájdete na webstránkach Európskej rady.
 
22. 07. 2020
    Nezaradené
Vydali sme novú štúdiu – „Materské a základné školy v programe Erasmus+“! Dočítate sa v nej, aký dopad a prínos má program Erasmus+ na základné a materské školy, ako projekty v programe Erasmus+ prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a akým spôsobom sú využité ich výsledky a výstupy. Publikácia je spracovaná formou prípadových štúdií vybraných ukončených projektov a je určená širokej verejnosti. Publikácia [SK, pdf, 1 MB]
 
21. 07. 2020
    Nezaradené
Zimný semester s Erasmus+ - Vysokoškoláci, nenechajte sa odradiť súčasnou situáciou spojenou so šírením koronavírusu a zúčastnite sa študijných pobytov a pracovných stáží online! Program Erasmus+ pokračuje a prispôsobil sa aj sťaženým podmienkam, preto nie je nutné rušiť plánované mobility v zahraničí. V prehľadnom letáku nájdete 12 výhod, pre ktoré sa oplatí zúčastniť programu Erasmus+ práve teraz a virtuálnym spôsobom.
 
13. 07. 2020
    Nezaradené
Prínosy aktivít nadnárodnej spolupráce (TCA) – dopad na inštitúcie v roku 2019. Národná agentúra pripravila stručnú analýzu spätnej väzby k aktivitám TCA, ktorá sa venuje výsledkom a dopadom účasti na týchto aktivitách. Z analýzy sa dozviete, akú pridanú hodnotu mala účasť na aktivitách nadnárodnej spolupráce pre vysielajúcu inštitúciu, pre samotných účastníkov a či účasť na TCA môže pomôcť pri príprave projektu v rámci programu Erasmus+. Analýza poskytuje aj názory účastníkov na administratívne postupy, ktoré sú s aktivitami TCA spojené, a komentáre či návrhy na zlepšenie. Vďaka analýze získate motiváciu zúčastniť sa najbližších podujatí TCA, ktorých ponuku pravidelne aktualizujeme!
 
09. 07. 2020
    Nezaradené
Výsledky z Výzvy 2020 na projekty Európskych univerzít boli zverejnené. Vybraných bolo 24 aliancií, v ktorých figuruje spolu 165 vysokoškolských inštitúcii vrátane 3 slovenských vysokých škôlSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická univerzita v Košiciach a Univerzita Komenského v Bratislave. Každá aliancia univerzít získala grant do maximálnej výšky 5 miliónov eur z programu Erasmus+ a maximálne 2 milióny eur z programu Horizont 2020 na trojročný projekt, ktorý má za cieľ vytvorenie spoločného vzdelávacieho priestoru. Viac informácii nájdete v tlačovej správe Európskej komisie, v zozname podporených aliancií a informačnom letáku. Vybraným alianciám gratulujeme a slovenským vysokým školám prajeme úspešnú spoluprácu pri budovaní univerzít budúcnosti!
 
03. 07. 2020
    Nezaradené
Nový Európsky program pre zručnosti - Európska komisia predstavila Európsky program pre zručnosti pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť, ktorý stanovuje ambiciózne ciele v oblasti zvyšovania kvalifikácií a rekvalifikácií pre nasledujúcich 5 rokov. Cieľom programu je zabezpečiť, aby sa právo na odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv stalo realitou v celej Európe a Komisia kladie zručnosti do centra politického programu EÚ na posilnenie udržateľného oživenia po pandémii koronavírusu. Viac sa dozviete v brožúre venovanej predstaveniu tohto programu a v informačnom letáku.
 
17. 06. 2020
    Nezaradené
Výsledky výberu projektov Erasmus+ KA1 zverejnené – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila výsledky výberovej procedúry projektov Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie 1. Zoznamy projektov nájdete na našich webstránkach.
 
10. 06. 2020
    Nezaradené
Postupné uvoľňovanie opatrení v súvislosti s šírením koronavírusu - SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu informuje o novom Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré určuje zoznam krajín, do ktorých možno vycestovať za účelom štúdia, či pracovnej stáže. Viac sa dočítate v tlačovej správe.
 
10. 06. 2020
    Nezaradené
Exkluzívne - online diskusia o programe Erasmus+ v čase korony! 9. júna o 13:00 sa uskutočnla špeciálna online diskusia riaditeľov oboch národných agentúr programu Erasmus+ na Slovensku. V diskusii vystúpila Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC), Peter Kupec, riaditeľ Národnej agentúry programu ERASMUS+ pre mládež a šport (IUVENTA), a špeciálny hosť – študentka, ktorá priblížila osobnú skúsenosť z pobytu Erasmus+ v zahraničí, z ktorého sa musela kvôli pandémii koronavírusu vrátiť. Záznam z diskusie si môžete pozrieť na Facebooku.
 
09. 06. 2020
    Nezaradené
Cena za výnimočnosť v rámci Európskeho týždňa odborných zručností - Súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností je každoročné ocenenie za výnimočnosť v odbornom vzdelávaní a príprave. Práve teraz máte jedinečnú príležitosť nominovať seba, svoju školu alebo projekt do niektorej z kategórií súťaže, ktorej víťazi sa zúčastnia medzinárodnej konferencie Európskeho týždňa odborných zručností 9. – 13. novembra 2020 v Berlíne. Prihlasovanie bude prebiehať do 30. júna na oficiálnych stránkach.
 
02. 06. 2020
    Nezaradené
Akreditácie – vstupenka do nového programu 2021 - 2027. Európska komisia zverejnila výzvu na podávanie žiadostí o akreditáciu pre organizácie, ktoré plánujú realizovať mobilitné projekty aj v novom programovom období – po roku 2020. Novinkou je, že akreditácie budú dostupné pre všetky sektory! Termín na podávanie žiadostí je 29. október 2020. Formuláre prihlášok plánuje Európska komisia zverejniť v polovici júna. Všetky dostupné informácie nájdete na európskej stránke výzvy.
 
13. 05. 2020
    Nezaradené
Európska značka pre jazyky 2020 – prihlasovanie súťažných návrhov je spustené! Zapojte sa do iniciatívy, prihláste svoje jazykovo zamerané projekty do 5. júla 2020 a získajte prestížne ocenenie! Európska značka pre jazyky sa snaží zviditeľniť jazykové vzdelávanie a šíriť výsledky inšpiratívnych a inovatívnych projektov. Text aktuálnej výzvy nájdete na webstránke súťaže, kde sa môžete inšpirovať aj ocenenými projektmi z minulého roku.
 
05. 05. 2020
    Nezaradené
Druhá výzva na pilotnú akciu na spoluprácu v sektore OVP s krajinami západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo). Projekty sa zameriavajú na mobility študentov a zamestnancov, prípravu vzdelávacích výstupov, výmenu dobrej praxe a skúseností. Konzorcium musí byť zložené zo siedmich partnerov z minimálne 3 krajín EÚ a 2 krajín západného Balkánu. Predpokladá sa financovanie štyroch projektov. Prihlášky sa podávajú do Európskej komisie do 17. júna 2020 12:00. Viac informácii poskytne EK na  EAC-VET-MOBILITY-SCHEME@ec.europa.eu alebo na webstránke výzvy.
 
15. 04. 2020
    Nezaradené
Európsky výskumný priestor (ERA) spustil novú platformu  – Platforma sa snaží priblížiť všetky dôležité informácie týkajúce sa vedy, výskumu a inovácií v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Na platforme nájdete aj FAQ – Často kladené otázky, ktoré záujemcom poskytnú informácie ohľadom aktuálnych Výziev a možností financovania v rámci programu Horizont 2020, či o predĺžení niektorých termínov. Platforma taktiež ponúka prehľad užitočných webstránok, iniciatív a tlačových správ týkajúcich sa koronavírusu.
 
14. 04. 2020
    Nezaradené
Akčný plán ERA vs CORONA – Ministri členských krajín EÚ zodpovední za vedu a výskum sa po rokovaniach s Európskou komisiou rozhodli prijať Akčný plán ERA vs CORONA, popisujúci spoločné krátkodobé aktivity a ciele v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu. Akčný plán popisuje 10 hlavných priorít, ktorých primárnym cieľom je koordinovať, zdieľať a spoločne podporovať vedu a výskum a zlepšiť synergie v tejto oblasti na národnej a regionálnej úrovni. Lídri EÚ sa pristúpením k Akčnému plánu zhodli na tom, že je nevyhnutné v súčasnej situácii zdieľať vedecké poznatky a informácie a spolupracovať v rámci EÚ aj sveta. Znenie Akčného plánu nájdete na stránkach Európskej komisie.
 
09. 04. 2020
   Odborné vzdelávanie a príprava
Nové licencie OLS pre vyučujúcich v sektore OVP! - Online jazyková podpora (OLS), ktorá v programe Erasmus+ ponúka jazykové kurzy a online nástroje v 22 rôznych jazykoch, sa rozhodla poskytnúť rozšírené licencie pre vyučujúcich v sektore odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Cieľom je pomôcť pedagógom v súčasnej situácii a uľahčiť im jazykové online vyučovanie prístupom ku všetkým nástrojom, ktoré OLS ponúka. Možnosť prideliť OLS licencie pre vyučujúcich automaticky získajú všetci realizátori Erasmus+ projektov z roku 2019, ktorí už v minulosti licencie využívali pre žiakov v rámci dlhodobých mobilít v OVP. V prípade nedostatku licencií je možné požiadať o ich navýšenie národnú agentúru. Infografika [EN, png, 501 KB], súbor užitočných tipov pre vyučujúcich v OVP [EN, pdf, 487 KB], podrobný návod pre realizátorov projektov v OVP [EN, pdf, 3 MB]
 
23. 03. 2020
   Všetky sektory
ONLINE vzdelávacie nástroje – V čase šírenia CoVID-19 vám prinášame zoznam kurzov a online nástrojov, ktoré sa vám môžu hodiť (nielen) v časoch karantény. Nájdete tu kurzy pre všetky vekové kategórie, online učivo pre žiakov, tipy pre vyučujúcich, či e-learningové databázy pre vysokoškolských študentov.
 
17. 03. 2020
    Nezaradené
ZMENA TERMÍNOV na podávanie návrhov projektov v programe Erasmus+. V súvislosti s celosvetovou situáciou spojenou so šírením sa ochorenia CoVID-19 sa Európska komisia rozhodla predĺžiť termíny na podávanie návrhov projektov v programe Erasmus+ nasledovne: termín pre Strategické partnerstvá KA2 sa presúva na 23. apríl 2020; termín pre charty vo vysokoškoslkom vzdelávaní (ECHE) sa presúva na 26. máj 2020. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu erasmusplus@saaic.sk .
 
10. 03. 2020
    Nezaradené
10. 3. 2020 - POZOR - SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu nebude z technických dôvodov dostupná prostredníctvom telefonickej a mailovej komunikácie v dňoch: 16. marca 2020 (v čase od 8:00 do 13:00), 18. a 19. marca 2020 (celý deň). Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.
 
26. 02. 2020
    Nezaradené
Nový online kurz „Formatívne hodnotenie v praxi – Formovanie učenia sa študentov“ (Formative Assessment in Practice – Shaping Student Learning). Úloha učiteľov sa mení, ale ako je to presne v praxi? A akú úlohu v tom zohráva formatívne hodnotenie? Zúčastnite sa bezplatného online kurzu, ktorý sa začne v pondelok, 16. marca 2020, a ponúka nástroje a príklady metód formatívneho hodnotenia. Účastníci sa v troch moduloch dozvedia všetko o formatívnom hodnotení a o tom, prečo je dôležité. Kurz sa tiež venuje kompetenciám a zručnostiam, ktoré učitelia potrebujú na to, aby integrovali formatívne hodnotenie do svojich tried a ukazuje, ako sa formatívne hodnotenie uskutočňuje v praxi. Viac informácií a registráciu nájdete na webstránke School Education Gateway.
 
26. 02. 2020
    Nezaradené
Vnútroafrická mobilitná schéma poskytuje finančnú podporu partnerstvám afrických vysokých škôl na organizáciu mobilít študentov v afrických krajinách v magisterských a doktorandských programoch, ako aj na mobilitu zamestnancov na výučbu, školenie a výskum. Žiadateľ o grant musí byť inštitúcia z Afriky a vysoké školy z EÚ sa môžu zapojiť ako technickí partneri. Prihlášky sa podávajú do Výkonnej agentúry EACEA do 19. mája 2020. Viac informácii na webstránke výzvy. EACEA organizuje k výzve webinár dňa 17. marca 2020 o 11:00. Je potrebná registrácia vopred, viac informácií.
 
25. 02. 2020
    Nezaradené
EÚ na dosah - sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike. Publikácia vydaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. Môžete v nej nájsť prehľad informačných sietí a poradenské služby, ktoré pôsobia na Slovensku. Ich stručnú charakteristiku, kontaktné adresy, konzultačné hodiny. Publikácia je dostupná aj v elektronickej verzii na stránkach Európskej únie. Viac informácií.
 
20. 02. 2020
   Vysokoškolské vzdelávanie
Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (2021-2027) ponúka aktuálna Výzva.  Konečný termín na podávanie žiadostí je 21. 4. 2020 do 17:00. Charta (ECHE) je podmienkou účasti v programe Erasmus pre vysoké školy. Postup podávania, hodnotenia a bližší popis jednotlivých častí prihlášky nájdete na Funding&Tenders portal v inštrukciách pre žiadateľov.
 
13. 02. 2020
    Nezaradené
Erasmus+ správa za rok 2018 zverejnená! Európska komisia vydala výročnú správu programu Erasmus+, ktorá ponúka kvantitatívne aj kvalitatívne zhodnotenie programu Erasmus+ a jeho fungovania v roku 2018. V správe nájdete zastúpené všetky kľúčové akcie, aktivity Jean Monnet a oblasť športu, ako aj príklady úspešných projektov. V rámci výročnej správy boli publikované aj infografiky programu Erasmus+ pre jednotlivé krajiny programu. Infografiku Slovenskej republiky v programe Erasmus+ za rok 2018 nájdete tu. Celé znenie výročnej správy programu Erasmus+ za rok 2018 nájdete medzi publikáciami EÚ. Informácie o Slovensku nájdete v Erasmus+ 2018 v číslach.
 
05. 02. 2020
    Nezaradené
Zmena termínu na predkladanie žiadostí KA1! Z dôvodu technických problémov s online formulármi prihlášok Európska komisia predĺžila termín na podávanie návrhov projektov v rámci Kľúčovej akcie 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov z 5. februára 2020 na 11. februára 2020, do 12:00 bruselského času. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme, Európska komisia zároveň intenzívne pracuje na odstránení nedostatkov.
 
13. 01. 2020
    Nezaradené
Nová štúdia z dielne národnej agentúry! Zaujíma vás, ako vnímajú zahraničné stáže Erasmus+ žiaci stredných odborných škôl? Ako tieto stáže hodnotia, či aké majú zahraničné skúsenosti vplyv na ich ďalšie kariérne smerovanie? Prečítajte si našu najnovšiu štúdiu „Vnímanie stáží v zahraničí žiakmi stredných škôl“, ktorú nájdete v Knižnici v slovenskom aj anglickom jazyku.
 
03. 01. 2020
    Nezaradené
Poznáme prvých víťazov súťaže Európsky týždeň odborných zručností! V 1. kategórii súťaže – „Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí“ ste spomedzi všetkých súťažných príspevkov vašimi hlasmi na Facebooku ocenili:
1. miesto – SPŠ dopravná, Trnava (1684 hlasov),
2. miesto – Škola umeleckého priemyslu, Košice (1374 hlasov),
3. miesto – Obchodná akadémia, Šurany (279 hlasov).
Víťazom gratulujeme! O odovzdávaní cien vás budeme informovať e-mailom a na našej facebookovej stránke. Ďakujeme taktiež všetkým školám, ktoré sa zapojili do Európskeho týždňa odborných zručností 2018 a týmto spôsobom prezentovali úspešné projekty a svoju prácu. Všetky súťažné príspevky nájdete na našej stránke.
 
23. 12. 2019
    Nezaradené
Cena Jana Amosa Komenského za kvalitnú výučbu o Európskej únii! EK vyhlásila pre stredné školy súťaž, ktorej cieľom je podporiť a odmeniť a zviditeľniť úsilie škôl, ktoré inšpiratívnym spôsobom poskytujú výučbu o Európskej únii. V každej členskej krajine EÚ bude odmenená jedna škola – nielen uznaním, ale aj zaujímavou finančnou čiastkouViac informácií.
 
18. 12. 2019
    Nezaradené
Výzva pre Centralizované akcie, Kľúčová akcia 3 - výzva zameraná na  Experimenty európskej politiky v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pod vedením verejných orgánov na vysokej úrovni podporuje nadnárodnú spoluprácu a vzájomné vzdelávanie medzi verejnými orgánmi s cieľom posilniť systematické zlepšovanie a inovácie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Medzi prioritné témy patrí aj digitalizácia, výučba a učitelia. Termín na predkladanie prihlášok je rozdelený na dva termíny: predbežné návrhy do 21. apríla 2020 a úplné návrhy do 24. septembra 2020. Viac informácií v časti Centralizované akcie, Kľúčová akcia 3 alebo na stránke výkonnej agentúry EACEA.
 
27. 11. 2019
    Nezaradené
Online hlasovanie spustené! Európsky týždeň odborných zručností 2019 je za nami, avšak súťaže stále pokračujú, dokonca naberajú na obrátkach. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2019 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Národnú súťaž organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju jedinečnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy. V rámci tejto národnej súťaže je 1. Kategória - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí uzavretá a môžete hlasovať za fotopríbeh, ktorý Vás zaujal. (link na hlasovanie) Ďalšie kategórie ako Kronika mobility Erasmus+ a Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2019 na Slovensku sú stále otvorené, v rámci oboch kategórií máte čas na registráciu do 15. 12. 2019, takže neváhajte a zapojte sa, hráme o hodnotné ceny.
 
18. 11. 2019
    Nezaradené
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Výzvu na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít. Termín na predloženie žiadosti je 26. 11. 2019 elektronicky aj poštou na MŠVVaŠ SR. Maximálna výška žiadaného príspevku na jednu VŠ je 30 000 eur a dá sa použiť na náklady spojené s prípravou prihlášky na výzvu Európske univerzity, ktorú vyhlásila Európska komisia. Viac infomácii na stránke Európske univerzity a na stránke MŠVVaŠ SR.
 
18. 11. 2019
    Nezaradené
Stránka ECVET v novom šate! Navštívte ju a inšpirujte sa pri príprave mobilitného projektu v OVP.
 
14. 11. 2019
    Nezaradené
Prostredníctvom centralizovaných akcií programu Erasmus+ cez Kľúčovú akciu 3 momentálne prebieha výzva zameraná na Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave , ktorej cieľom je  podpora vytvorenia a rozvoj platforiem nadnárodnej spolupráce tzv. centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, aby sa prepojili takéto centrá pôsobiace v danom miestnom kontexte na európskej úrovni. 
Termín na predkladanie prihlášok je stanovený na 20. februára 2020Viac informácií v časti Centralizované akcie, Kľúčová akcia 3 alebo na stránke výkonnej agentúry EACEA.
 
08. 11. 2019
    Nezaradené
Prostredníctvom centralizovaných akcií programu Erasmus+ cez Kľúčovú akciu 3 momentálne prebieha výzva zameraná na Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy , ktorá je rozdelená do dvoch častí: Časť 1 – Všeobecné vzdelávanie a odborná príprava a Časť 2 – Vzdelávanie dospelých. On-line webinár je plánovaný na 26. novembra 2019.
Termín na predkladanie prihlášok je stanovený na 25. februára 2020. Viac informácií v časti Centralizované akcie, Kľúčová akcia 3 alebo na stránke výkonnej agentúry EACEA.
 
07. 11. 2019
    Nezaradené
Erasmus+ na konferencii Be Ready! Program Erasmus+ prezentujeme aj na konferencii určenej žiakom stredných odborných škôl, ktorej cieľom je informovať mladých ľudí o dôležitosti ich pripravenosti pre trh práce, jeho trendoch a najbližšej budúcnosti. Konferencia sa koná 8. 11. 2019 v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite a 28. 11. 2019 na Technickej univerzite v Košiciach. Viac informácií sa dozviete na webstránkach podujatia.
 
06. 11. 2019
   Všetky sektory
Erasmus+ Výzva 2020 zverejnená! Európska komisia dnes zverejnila aktuálnu Výzvu 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+. Výzvu si môžete prečítať v slovenskom jazyku, rovnako ako Sprievodcu programom Erasmus+, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri tejto príležitosti vydala Európska komisia taktiež tlačovú správu, ktorú nájdete na jej webstránkach.
 
02. 10. 2019
   Mládež a šport
Predĺženie predkladacieho termínu v oblasti mládeže - pre technické problémy súvisiace s podávaním on-line žiadostí cez Portál Európskej komisie programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity, je termín na predkladanie žiadostí v oblasti mládeže predĺžený do 8. októbra 2019, 12:00 SEČ.
Predĺženie termínu sa týka nasledujúcich akcií:
Mobilitný projekt pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou (KA105);
Strategické partnerstvá v oblasti mládeže (KA205);
Projekty dialógu s mládežou (KA347);
Dobrovoľnícke projekty (ESC11);
Stáže a pracovné umiestnenia (ESC21);
Projekty v oblasti solidarity (ESC31).
O odstránení technických problémov Vás budeme informovať.
 
27. 09. 2019
    Nezaradené
Európsky týždeň odborných zručností 2019 pokračuje! S potešením oznamujeme, že bolo otvorené verejné online hlasovanie k Excellence Awards 2019 vrátane „Európskeho financovania excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave - cena Erasmus+ v kontexte Týždňa odborných zručností 2019“.
O čo vlastne ide? VET Excellence Awards vyzdvihuje najlepšie postupy a uznáva excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave v Európe. Predstavením najlepších príkladov sa nielen zabezpečí zviditeľnenie a uznanie snahy nominovaných jednotlivcov aj inštitúcií, ale cieľom je aj motivácia jednotlivcov a organizácií v sektore odborného vzdelávania a prípravy.. Výhercovia cien  sa stanú ambasádormi vo svojom odbore.
Podporte ich svojím hlasom a nechajte sa inšpirovať.
 
25. 09. 2019
    Nezaradené
Znovu sme súčasťou Gaudeamus Akadémia! Aj tento rok nás môžete stretnúť na európskom veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania, kde Vás spolu so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku budeme informovať o všetkom, čo vás zaujíma o EÚ a programe Erasmus+. Príďte sa informovať, aké sú vaše ďalšie študijné možnosti, kedy je ten správny čas vycestovať zo školy do zahraničia, či ako získať cenné skúsenosti z pracovných stáží. Nájdete nás v stánku č. 24. Viac informácií sa dozviete na stránkach Gaudeamus.
 
06. 09. 2019
   Mládež a šport
Blíži sa prvý október, ktorý je 3. predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže.

Výzva - 3. predkladací termín pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže pre rok 2019

1. október 2019 je tretím a posledným predkladacím termínom tento rok pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Projekty môžu byť realizované prostredníctvom nasledujúcich aktivít (kľúčových akcií):

v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na zapojenie mladých ľudí z marginalizovaného prostredia, podporu rozmanitosti, medzikultúrny a medzináboženský dialóg, spoločné hodnoty slobody, tolerancie a rešpektovania ľudských práv, ako aj zvýšenie mediálnej gramotnosti, kritického myslenia a zmyslu pre iniciatívu u mladých ľudí. Cieľom sú aj projektové zámery podporujúce získanie kompetencií pracovníkov s mládežou a osvojenie si metód na odborný rozvoj, vrátane digitálnej práce s mládežou, potrebných pri prenose spoločných základných hodnôt našej spoločnosti a pri predchádzaní násilnej radikalizácie mladých ľudí.

v rámci Kľúčovej akcie 2 sú aktivity zamerané na podporu kvalitnej a inovatívnej práce s mládežou; posilnenie postavenia mladých ľudí a podporu podnikateľského vzdelávania, sociálneho podnikania a neziskových aktivít medzi mladými ľuďmi a to najmä vo forme nadnárodných mládežníckych iniciatív a sociálnych podnikov. Táto akcia podporuje rozvoj, prenos a vykonávanie inovačných postupov, ako aj spoločných iniciatív spolupráce, vzájomného učenia sa a výmeny osvedčených postupov na európskej úrovni.

v rámci Kľúčovej akcie 3 sú to aktivity ako napr.: podujatia simulujúce fungovanie demokratických inštitúcií a úlohy subjektov zodpovedných za rozhodnutia; stretnutia a semináre, informačné podujatia medzi mladými ľuďmi a subjektmi zodpovednými za rozhodnutia v oblasti mládeže; podujatia na podporu diskusií a informácií o témach politiky v oblasti mládeže spojené s činnosťami organizovanými počas Európskeho týždňa mládeže; národné stretnutia a nadnárodné semináre. Táto akcia podporuje aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote a podporuje diskusiu o témach zameraných na témy a priority stanovené v rámci stratégie EÚ pre mládež a jej mechanizmov dialógu.

Podrobne sú priority rozpísané v Sprievodcovi programom Erasmus+, ktorý nájdete na tomto odkaze spolu s online formulármi projektových žiadostí:  

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť – KONTAKTY.
 
03. 09. 2019
   Všetky sektory
Registrácia na informačné dni k Výzve 2020 je spustená! Zúčastnite sa niektorého z informačných dní organizovaných národnými agentúrami programu Erasmus+ na Slovensku a informujte sa, ako sa zapojiť do programu Erasmus+. Počas infodní sa dozviete všetky základné informácie o programe a jeho jednotlivých sektoroch, získate možnosť poradiť sa o Vašich nápadoch na projekty a rovnako informácie o možnostiach podania prihlášky. Informačné dni sa budú konať 22. októbra v Košiciach, 23. októbra v Banskej Bystrici25. októbra v Bratislave, informačné dni pre vysoké školy prebehnú 22. októbra v Košiciach12. novembra v Bratislave. Podrobný program vrátane registračného formuláru nájdete v pozvánke na informačné dni [SK, pdf, 278 KB], v pozvánke na informačné dni pre vysoké školy. [SK, pdf, 278 KB]
 
23. 08. 2019
   Mládež a šport
Boli stanovené Európske priority v národnom kontexte pre oblasť mládež v rámci programu Erasmus+ na rok 2020. IUVENTA - Národná agentúra programu Erasmus+ pre mládež a šport informuje potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu v decentralizovaných akciách programu Erasmus+ v oblasti mládeže o stanovení európskych priorít v národnom kontexte na rok 2020. Viac informácií. [SK, pdf, 458 KB]
 
16. 08. 2019
   Vysokoškolské vzdelávanie
Registrácia na desiaty ročník podujatia Joint Infoday je otvorená do 15. septembra 2019. Ak Vás zaujímajú centralizované projekty Erasmus+ ako Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Jean Monnet a Znalostné aliancie, prihláste sa na podujatie, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. – 16. októbra 2019 v Brne. Program a viac informácii na web stránke podujatia https://2019.infodays.eu/.
 
24. 07. 2019
   Vysokoškolské vzdelávanie
ECHE - self assessment pre vysoké školy. Vysoké školy sa môžu zapojiť do sebahodnotenia pridelenej charty pre vysokoškolské vzdelávanie. Európska komisia spustila online nástroj, ktorý je možné využiť na získanie podrobného prehľadu o výkonnosti vysokej školy pri riadení činností programu Erasmus+ a dodržiavaní záväzkov z ECHE. Vysoké školy môžu zistiť, aké sú ich silné stránky a kde sa dá nájsť priestor na zlepšenie v prospech študentov, spolupracovníkov a vysokej školy ako celku. Viac informácii získate na stránke EK.
 
10. 07. 2019
   Vysokoškolské vzdelávanie
Európska komisia vyhlásila výsledky z Výzvy 2019 na projekty Európskych univerzít. Vybraných bolo 17 prihlášok, v ktorých figuruje 114 vysokoškolských inštitúcii z 24 členských štátov EÚ. Každá aliancia univerzít získala grant vo výške 5 miliónov eur na trojročný projekt, ktorý má za cieľ vytvorenie spoločného vzdelávacieho priestoru. Termín podania prihlášok vo Výzve 2020 je stanovený na 26. február 2020. Zoznam podporených konzorcií [EN, pdf, 136 KB]
 
28. 06. 2019
    Nezaradené
SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s potešením oznamuje, že dnes zverejnila na stránke programu Erasmus+ výsledky výberovej procedúry v Kľúčovej akcii KA2 v rámci Výzvy 2019 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.
 
24. 06. 2019
    Nezaradené
Pozor, termín na zapojenie projektu do súťaže Európska značka jazykov 2019 je predĺžený do 7. júla! Využite príležitosť a prihláste svoj projekt zameraný na jazykové vzdelávanie do súťaže, ktorej cieľom je podporovať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív, zviditeľniť a hlavne oceniť projekty venujúce sa jazykom a ich vyučovaniu. Viac informácii vrátane prihlášky nájdete na oficiálnej stránke súťaže.
 
04. 06. 2019
    Nezaradené
Interaktívna mapa projektov spustená! SAAIC- Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu dnes spustila nový nástroj, ktorý má pomôcť záujemcom vyhľadávať Erasmus+ projekty na celom Slovensku. Mapa ponúka možnosť vyhľadávať podľa sektorov vzdelávania a podľa roku ich podania. Vyskúšajte slovenskú mapu programu Erasmus+!
 
24. 05. 2019
    Nezaradené
SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s potešením oznamuje, že dnes zverejnila na stránke programu Erasmus+ výsledky výberovej procedúry v Kľúčovej akcii KA1 v rámci Výzvy 2019 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.
 
07. 05. 2019
    Nezaradené
Slovensko súčasťou najväčšieho stretnutia bývalých účastníkov programu Erasmus+! V dňoch 7. – 9. 5. 2019 sa v talianskej Florencii koná kontaktný seminár Erasmus4ever Erasmus4future, ktorý je zároveň najväčším európskym stretnutím účastníkov programu Erasmus+. Stretnutie sa koná pri príležitosti osláv Dňa Európy a zároveň má za cieľ umožniť účastníkom programu zdieľať svoje skúsenosti, zážitky a inšpirovať iných. V rámci aktivity „Erasmus+ ambasádorom na jeden deň“ bude 150 účastníkov z celej Európy rozdelených do skupín a navštívi 15 rôznych vzdelávacích inštitúcií, v ktorých prebehnú diskusie a pezentácie programu Erasmus+. Slovensko bude mať na podujatí svoje zastúpenie, preto si nenechajte ujsť aktuálne dianie a sledujte nás prostredníctvom nášho Instagramu. Viac o podujatí sa dozviete na stránkach organizátora, talianskej národnej agentúry, a môžete si pozrieť aj prvú video upútavku.
 
03. 04. 2019
    Nezaradené
Erasmus+ Virtual Exchange umožňuje mladým ľuďom z Európy a južného Stredomoria zapájať sa do medzikultúrneho dialógu prostredníctvom online vzdelávacích nástrojov. Portál EVE úzko spolupracuje s univerzitami a organizáciami mládeže z EÚ a Alžírska, Egypta, Izraela, Jordánska, Libanonu, Líbye, Maroka, Palestíny, Sýrie a Tuniska, aby oslovil mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademikov.
Virtuálne výmeny sú online dialógy, ktoré sa zvyčajne realizujú v rámci študijných programov alebo neformálneho vzdelávania. Všetky diskusie sú moderované skúsenými facilitátormi.
Cieľom je zapojiť sa do sebareflexie, aktívneho počúvania, rešpektu a kritického myslenia. Dialógy tiež zlepšujú zručnosti pre trh práce, keďže vyžadujú efektívnu komunikáciu, cudzie jazyky a spoluprácu v rôznorodom prostredí. V roku 2018 sa do iniciatívy zapojilo viac ako 7000 mladých ľudí a 700 facilitátorov, pracovníkov s mládežou a akademikov.
Zoznam najbližších aktivít, do ktorých sa možno zapojiť, a ostatné informácie nájdete na stránke Erasmus+ Virtual Exchange.
 
03. 04. 2019
    Nezaradené
Ženy vo vede 2019! Poznáte inšpiratívnu ženu pôsobiacu na poli vedy? Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) vyhlasuje 3. ročník projektu L'Oréal Pre ženy vo vede (For women in science). Cieľom projektu je oceňovať prácu úspešných vedkýň, poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku kariéry a zároveň prispieť k rozvoju vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni. Dve víťazky získajú finačnú odmenu v hodnote 5000 eur na podporu výskumu. Prihlasovanie je predĺžené do 14. 4. 2019, preto neváhajte a posuňte informáciu ženám- vedkyniam vo vašom okolí, nech je ich práca ocenená! Viac informácií sa dozviete na stránkach CVTI.
 
21. 03. 2019
    Nezaradené
Erasmus+ súčasťou Tour de ERA! Zúčastnite sa unikátneho konceptu Tour de ERA,  aktivity Centra vedecko-technických informácií SR, ktorá pozostáva z 5 dvojdňových podujatí v slovenských mestách –  v Žiline, v Banskej Bystrici, v Košiciach, v Nitre a v Bratislave. Podujatia majú za cieľ pomôcť zorientovať sa v programoch ERA (európskeho výskumného priestoru) so zreteľom na Horizont 2020 a ponúknuť pohľad do zákulisia cez úspešných riešiteľov a hodnotiteľov projektov. V praktickej časti je pre účastníkov prichystaný workshop, kde s odborným školiteľom budú riešiť konkrétne problémy a nedostatky pri písaní projektov H2020. Program Erasmus+ bude mať svoje zastúpenie na podujatí v mestách Banská Bystrica (4. – 5. 4.) a Nitra (25. – 26. 4.) vždy v prvý deň stretnutia. Viac informácií vrátane registrácie nájdete na stránkach podujatia.
 
21. 03. 2019
    Nezaradené
Ďalšie predĺženie termínu podávania prihlášok vo Výzve 2019. Z dôvodu technických problémov s online formulármi prihlášok Európska komisia predĺžila termín na podávanie návrhov projektov v rámci Kľúčovej akcie 2- Strategické partnerstvá z 21. marca 2019 na 26marca 2019.  EK sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a pracuje na odstránení nedostatkov.
 
14. 03. 2019
    Nezaradené
Výkonná agentúra pre vzdelávanie, kultúru a audiovizuálnu oblasť so sídlom v Bruseli zverejnila výzvu na akciu na spoluprácu v rámci Vnútroafrickej mobilitnej schémy vo vysokoškolskom sektore. Schéma podporuje spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi krajinami Afriky. Cieľom programu je podporovať trvalo udržateľný rozvoj a v konečnom dôsledku prispievať k znižovaniu chudoby zvyšovaním dostupnosti vyškolenej a kvalifikovanej pracovnej sily na vysokej úrovni v Afrike. Nejde o mobilitný program medzi inštitúciami v Európe a Afrike. Vysokoškolské inštitúcie zo štátov Európskej únie sa však môžu zúčastniť ako technickí partneri v týchto partnerstvách. Technický partner by mal poskytovať podporu pri riadení partnerstva, organizácii a realizácii mobilít. Z tohto dôvodu by technický partner mal mať dostatočné skúsenosti v riadení medzinárodnej mobility, napríklad Medzinárodnej kreditovej mobility (KA107).
Žiadateľ o grant musí byť inštitúcia z Afriky. Konzorcium musí byť zložené z minimálne 4 vysokoškolských inštitúcii v Afrike a jedného technického partnera z EÚ. Maximálna veľkosť konzorcia je limitovaná na 6 partnerov, rovnako musia byť však zapojené minimálne tri  z piatich afrických regiónov. Predpokladané je financovanie 6 až 7 projektov z tejto výzvy. Prihlášky sa podávajú priamo do EACEA a termín na podanie je 12. jún 2019 do 12:00. Viac informácii na web stránke Výzvy.
 
14. 03. 2019
    Nezaradené
Európska komisia zverejnila výzvu na novú pilotnú akciu na spoluprácu v sektore odborného vzdelávania a prípravy s inštitúciami z krajín západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Republika Severné Macedónsko, Srbsko) a s Tureckom alebo s africkými krajinami, ktoré sú rozdelené do 5 regiónov. Ide o mobilitné projekty pre študentov aj zamestnancov, ale rovnako aj o projekty na spoluprácu, zdieľanie dobrej praxe a výmenu skúseností. Žiadateľ o grant musí byť z krajiny EÚ. Konzorcium musí byť zložené z minimálne 3 krajín EÚ a 3 krajín zo západného Balkánu alebo z minimálne 3 krajín EÚ a z 10 afrických krajín, ktoré pokrývajú všetkých 5 afrických regiónov. Predpokladané je financovanie dvoch projektov z tejto výzvy. Prihlášky sa podávajú priamo do EK a termín na podanie je 14. máj 2019 do 12:00. Viac informácii poskytnú priamo pracovníci EK:  EAC-VET-MOBILITY-SCHEME@ec.europa.eu alebo na webstránke Výzvy. Informácie na webe budú doplňované zo strany EK postupne v priebehu marca.
 
06. 03. 2019
    Nezaradené
Vyšiel marcový newsletter! Prečítajte si naše najnovšie vydanie newslettru, v ktorom sa dozviete, aké podujatia v najbližšej dobe národná agentúra pripravuje, odkiaľ môžete čerpať aktuálne informácie k Výzve 2019 alebo kde nájsť užitočné tipy na nové publikácie a infomateriály. Newsletter si môžete prezrieť tu. Ak nechcete, aby vám niečo uniklo, k odberu našich noviniek sa viete prihlásiť zadaním e-mailovej adresy na tejto stránke.
 
04. 03. 2019
    Nezaradené
Brexit - Európska komisia prijala sériu krízových opatrení súvisiacich s odchodom Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré sa týkajú aj programu Erasmus+. Národné agentúry programu Erasmus+ na Slovensku (SAAIC a IUVENTA) v tejto súvislosti vydali spoločnú tlačovú správu informujúcu jednotlivcov a organizácie zapojené do programu Erasmus+, rovnako ako aj žiadateľov podávajúcich žiadosť o grant v aktuálnej výzve programu Erasmus+ na rok 2019, o prípravách na vystúpenie UK z EÚ.
 
26. 02. 2019
    Nezaradené
Nová podstránka Európske kultúrne dedičstvo! Pripravili sme si pre vás novú podstránku venovanú Európskemu kultúrnemu dedičstvu, kde nájdete nielen 10 európskych iniciatív v tejto oblasti, ale aj zaujímavé materiály pre školy a vzdelávacie organizácie, ako príručku pre učiteľov, interaktívnu hru, zoznam úspešných realizovaných projektov, nápady na podujatia o kultúrnom dedičstve na školách, omaľovánky pre mladšie deti a iné. Nechajte sa inšpirovať témou kultúrneho dedičstva!
 
25. 02. 2019
    Nezaradené
Webináre k Strategickým partnerstvám (KA2) sú online! Ak ste nestihli naše webináre naživo, nevadí, nájdete ich na našich stránkach. V dvoch moduloch sa dozviete tipy, na čo nezabudnúť pri písaní projektov a ako si bezchybne naplánovať rozpočet projektu. Zároveň nezabúdajte, že termín na podávanie prihlášok KA2 je 21. marec 2019! Všetky dôležité informácie k podávaniu prihlášok sa dozviete v sekcii Ako získať grant.
 
19. 02. 2019
    Nezaradené
Zúčastnite sa konferencie Learn & Lead 2019! Expertná vzdelávacia konferencia Learn & Lead 2019 sa bude konať 17.-18. 4. v Žiline a je určená všetkým fanúšikom a podporovateľom vzdelávania, zástupcom škôl a podnikateľom, ktorým záleží na kvalite a rozvoji vzdelávania na Slovensku. Konferencia sa bude venovať modelom kontinuálneho transferu znalostí vo firmách a školách, predstaveniu odborných vzdelávacích programov Learn&Lead a prezentácii projektu Happy School 2020. Konferenciu bude slávnostne otvárať riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Alexandra Junášková. Bližšie informácie o programe sa dozviete z infoletáku, registrácia je spustená na stránkach podujatia.
 
06. 02. 2019
    Nezaradené
3. kategória súťaže Európskeho týždňa odborných zručností už má svojich víťazov! V súťažnej kategórii s názvom „Najzaujímavejšie podujatie organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku“ porota vybrala tri najzaujímavejšie podujatia nasledovne:

1. miesto – Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Bratislava
2. miesto - Súkromná spojená škola EDURAM, Krompachy
3.miesto - Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

Víťazom gratulujeme! Ďakujeme taktiež všetkým školám, ktoré sa zapojili do 2. kategórie, pretože všetky podujatia organizované v rámci Európskeho týždňa odborných zručností boli úspešné a na mnohých školách sa podarilo zorganizovať zaujímavé aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ostatných. Kompletný zoznam prihlásených podujatí nájdete našich stránkach. Inšpirujte sa aj Vy!
 
31. 01. 2019
    Nezaradené
Predĺženie termínu podávania prihlášok vo Výzve 2019. Z dôvodu technických problémov s online formulármi prihlášok Európska komisia predĺžila termín na podávanie návrhov projektov z 5. februára 2019 na 12. februára 2019.  EK sa za vzniknutú situáciu ospravedlňuje a pracuje na odstránení nedostatkov.
 
15. 01. 2019
    Nezaradené
Poznáme prvých víťazov súťaže Európsky týždeň odborných zručností! V 1. kategórii súťaže - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí ste spomedzi všetkých súťažných príspevkov vašimi hlasmi vybrali:

1. miesto – Spojená škola, Martin (3099 hlasov),
2. miesto – SPŠ dopravná, Trnava (2911 hlasov),
3. miesto – Škola úžitkového výtvarníctva, Košice (1814 hlasov).

Víťazom gratulujeme! Ceny budú odovzdané osobne riaditeľkou národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o čom vás samozrejme budeme informovať aj na našej facebookovej stránke. Ďakujeme všetkým školám, ktoré sa zapojili do Európskeho týždňa odborných zručností 2018, a týmto spôsobom prezentovali úspešné projekty a svoju prácu.Všetky súťažné príspevky nájdete na našej stránke.
 
11. 01. 2019
    Nezaradené
Hľadá sa Erasmus ambasádor za Slovensko!
Nadácia garagErasmus spustila Výzvu na výber Erasmus ambasádorov do volebnej
kampane Európskeho parlamentu 2019!  Ambasádori budú mať možnosť zúčastniť
sa tréningu v Európskom parlamente v Štrasburgu, získajú cenné informácie a
promo materiály a následne budú organizovať podujatie vo svojej domovskej
krajine na šírenie informácií a povedomia o nadchádzajúcich eurovoľbách.
Takýmto spôsobom sa budú môcť podieľať na snahe zvýšiť záujem o dianie v EÚ
a angažovať sa v rámci európskej demokracie. Termín na podávanie prihlášok
je 20. januára 2019. Šírte informáciu aj aktívnym mladým ľuďom vo Vašom okolí, ktorí by sa na túto rolu hodili!

 
10. 01. 2019
    Nezaradené
Príležitosť pre študentov končiacich bakalárske štúdium: Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus!  Študenti získajú možnosť zapojiť sa do do excelentného študijného programu, dostať grant na štúdium, študovať na viacerých univerzitách a na konci štúdia získať spoločný diplom od všetkých univerzít, ktoré sú v spoločnom magisterskom programe zapojené. Prihlasovanie prebieha do konca januára a zoznam študijných programov aj s ich web stránkami nájdete tu. Viac informácií o Spoločných magisterských programoch Erasmus Mundus sa dozviete na oficiálnych stránkach, prípadne na stránke www.erasmusplus.sk.
 
02. 01. 2019
    Nezaradené
Na našich stránkach pribudla nová sekcia - Centralizované akcie! Zistite, ktoré aktivity v rámci programu Erasmus+ sú centrálne riadené agentúrou EACEA v Bruseli, ako sa delia, pre koho sú určené a ako sa do nich môžete zapojiť aj vy.
 
27. 12. 2018
    Nezaradené
Vyšiel nový e-Bulletin! Prečítajte si naše Vianočné vydanie e-Bulletinu, v ktorom nájdete prehľad všetkých dôležitých aj zaujímavých informácií o aktivitách národnej agentúry programu Erasmus+ za posledné obdobie. E-Bulletin 
 
13. 12. 2018
    Nezaradené
Pripravili sme pre vás webinár! Ak sa chcete dozvedieť viac o Strategických partnerstvách pre vysoké školy pozrite si náš informačný webinár, kde vám zodpovieme otázky, ktoré vás možno dlhšie zaujímali, no nemali ste na ne odpovede. Záznam z webináru.
 
30. 11. 2018
    Nezaradené
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ sa zúčastnila valného zhromaždenia Erasmus Student Network Slovakia! Valné zhromaždenie ESN s podtitulom National Eco Platform Bratislava 2018 bolo obohatené aj o workshop a prezentáciu noviniek programu Erasmus+ v rámci Výzvy 2019 predstavených riaditeľkou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu A. Junáškovou. Tlačová správa z podujatia.
 
20. 11. 2018
    Nezaradené
Európsky týždeň odborných zručností 2018 je za nami, avšak súťaž stále pokračuje, dokonca naberá na obrátkach. V rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018 Európska komisia organizuje rad európskych súťaží v spolupráci s inými inštitúciami. Národnú súťaž organizuje aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Máte jedinečnú príležitosť zapojiť sa do súťaží na európskej, prípadne národnej úrovni, a poukázať na svoju jedinečnosť v podporovaní odborného vzdelávania a prípravy. V rámci tejto národnej súťaže je 1. Kategória - Spoznávame kultúrne dedičstvo hostiteľskej krajiny počas mobility Erasmus+ v zahraničí uzavretá a môžete hlasovať za fotopríbeh, ktorý Vás zaujal. (link na hlasovanie) Ďalšie kategórie ako Spolupráca medzi svetom vzdelávania a svetom práce pri transfere prvkov duálneho vzdelávania do slovenskej praxe v projektoch Erasmus+ a Súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované k Európskemu týždňu odborných zručností 2018 na Slovensku sú stále otvorené, v rámci oboch kategórií máte čas na registráciu do 14. 12. 2018, takže neváhajte a zapojte sa, hráme o hodnotné ceny.
 
16. 11. 2018
    Nezaradené
Nová Výzva pre Kľúčovú akciu 3 v odbornom vzdelávaní a príprave!  Európska komisia publikovala Výzvu na predkladanie návrhov č. EACEA 37/2018 v rámci programu Erasmus+ Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politiky, Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) (2018/C 401/09) 1. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty v oblasti vytvárania nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP v oblasti počiatočného a ďalšieho OVP s cieľom prispieť k politickým úvahám na európskej úrovni, ako aj presadzovať informovanosť a uplatňovanie európskych politík v oblasti OVP na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Celkovým cieľom tejto výzvy je podporiť predkladanie návrhov na partnerstvá zdola nahor. Termín na podanie prihlášok je 31. január 2019 do 12:00 hod. (bruselského času).   Viac informácií.
 
13. 11. 2018
    Nezaradené
Cena za šírenie vedomostí o Európe – „Altiero Spinelli prize for Outreach.“ Európska komisia vyhlásila celounijnú súťaž o cenu Altiero Spinelli, ktorá sa udeľuje za prácu spojenú s šírením porozumenia Európskej Únie medzi občanmi a stotožnením sa s európskym projektom, pričom tento rok je súťaž zameraná na mladých ľudí. Ocenené budú práce, ktoré zahŕňajú inovatívne vzdelávacie prostriedky či aktivity, vďaka ktorým mladí ľudia objavujú fungovanie Európy alebo projekty podporujúce účasť mladých v demokratickom procese. Ocenených bude celkovo 5 projektov, každý sumou 25 000 eur. Viac informácií o podmienkach súťaže. Prihlasovanie je otvorené do 7. januára 2019.
 
05. 11. 2018
    Nezaradené
Monitoring dopadu projektov! Na našich stránkach pribudla sekcia Tipy a Triky Erasmus+, kde nájdete aj Impact+ Exercise príručku v slovenčine, ktorá vám pomôže s premýšlaním o dopade vášho projektu a jeho možnom meraní. Navyše, holandská národná agentúra programu Erasmus+ tento týždeň taktiež spustila svoj vlastný nástroj ImpactTool monitorujúci dopad projektov, v ktorom si viete vytvoriť dizajn projektu so zamýšľaným dopadom, sledovať efektivitu vašich postupov a časový rámec na dosiahnutie požadovaných výsledkov. Oba nástroje sú dostupné na našej stránke.
 
29. 10. 2018
    Nezaradené
SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu hľadá externých hodnotiteľov na hodnotenie prihlášok v rámci výzvy Erasmus+ na rok 2019. Viac info [SK, pdf, 419 KB]
 
23. 10. 2018
    Nezaradené
Podporme nomináciu Noemi Rázcovej v súťaži VET Excellence Awards 2018! Noemi Ráczová zo Školy úžitkového výtvarníctva bola nominovaná do finále súťaže VET Excellence Awards 2018 v kategórii Najlepší učiteľ/ka ako jediná zo Slovenska! Súťaž sa koná v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018. Venujte chvíľku z vášho dňa na podporenie pani učiteľky zahlasovaním v súťaži VET Excellence Awards 2018.  Držíme palce! Cieľom súťaže VET Excellence Awards je zviditeľniť jedinečné príklady a prax v odbornom vzdelávaní a príprave. Hlasovať môžete do 7.11.2018 na tomto linku: Hlasujte, FB ŠÚV Košice
 
27. 07. 2018
    Nezaradené
Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017. Publikácia [SK, pdf, 11 MB]
 
03. 07. 2018
    Nezaradené
Je tu ďalší ročník najväčšieho hudobného festivalu Pohoda, ktorý sa bude konať v dňoch 05.  – 07. 07. 2018. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa festivalu zúčastní. V EÚ Info zóne vám aj tento rok ponúkneme množstvo súťaží, zábavných hier, vtipný fotokútik a samozrejme kopec užitočných informácií o programe Erasmus+.  V EUrópa stage vás čakajú diskusie Café Európa na najaktuálnejšie témy. Viac informácií sa dozviete na domovskej stránke.
 
 
 

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK