Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PREZENTÁCIE ZO SEMINÁROV


24.3., 25.3.2021
   
Webinár - Virtuálne aktivity v projektoch KA2 - strategické partnerstvá
  - Cýchová, M., Čermáková, A., Pussová, D., Staník, R. - Virtuálne aktivity v projektoch KA2 [SK, pdf, 730 KB]
 
 
30. 11. 2020
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2020 pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, a vzdelávania dospelých
  - Hanzlová, S. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 383 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 a Zmluvné dokumenty medzi príjemcom a účastníkmi [SK, pdf, 2 MB]
  - Magálová, J. – Mobility Tool+ pre projekty KA1 [SK, pdf, 4 MB]
 
 
1.12.2020
   
Bratislava - Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách
  - Prezentácia Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - Prezentácia Euroguidance, Kováčová, S. - Poradenstvo pre mladých ľudí pri medzinárodných pobytoch [SK, pdf, 586 KB]
 
 
2.10.2020
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA2 – Školské výmenné partnerstvá 2020
  - Pussová, D. – Podpis zmluvy o poskytnutí grantu [SK, pdf, 1 MB]
  - Staník, R. - Zmluva o poskytnutí grantu 2020 [SK, pdf, 510 KB]
  - Cýchová M. - Rozpočtové kategórie, finančné pravidlá a podporné dokumenty [SK, pdf, 429 KB]
 
 
8.10.2020
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA2  -  Strategické partnerstvá 2020 pre sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Pussová, D - Podpis zmluvy o poskytnutí grantu [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová, M. - Zmluva o poskytnutí grantu 2020 [SK, pdf, 197 KB]
  - Pussová, D. - Rozpočtové kategórie, legislatívne rámce, kontroly a audity [SK, pdf, 695 KB]
  - Čermáková, A. – Podporné dokumenty [SK, pdf, 993 KB]
 
 
29. 6. 2020
   
Bratislava - Webinár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách
  - Šamková J. - Výzva KA103 2020, Výzva na špeciálne potreby 2020, Výzva ECHE [SK, pdf, 454 KB]
  - Haberlandová V. - Výzva KA107 2020 [SK, pdf, 577 KB]
  - Marušincová M. - Zmluvy KA103 a KA107 2020, Správy projektov 2018 a 2019 [SK, pdf, 904 KB]
  - Miháliková S. - Digitalizácia v programe Erasmus+ [SK, pdf, 727 KB]
 
 
5.6.2020
   
Bratislava - Predkladanie priebežných správ KA2 – Školské výmenné partnerstvá
  - Staník, R., Čermáková, A. – Proces podávania a hodnotenia priebežnej správy [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová, M. – Dodatky k zmluvám, kontroly, audity [SK, pdf, 174 KB]
 
 
5.6.2020
   
Bratislava - Predkladanie záverečných správ KA2 – Školské výmenné partnerstvá
  - Staník, R., Čermáková, A. – Proces podávania a hodnotenia záverečnej správy [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová, M. – Dodatky k zmluvám, kontroly, audity [SK, pdf, 174 KB]
 
 
5.6. 2020
   
Bratislava - Predkladanie priebežných správ KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Pussová, D. – Proces podávania a hodnotenia priebežnej správy [SK, pdf, 649 KB]
  - Čermáková, A. – Prehľad podpornej dokumentácie - priebežné správy [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová, M. – Dodatky k zmluvám, kontroly a audity [SK, pdf, 166 KB]
 
 
5.6. 2020
   
Bratislava - Predkladanie záverečných správ KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Pussová, D. – Proces podávania a hodnotenia záverečnej správy [SK, pdf, 641 KB]
  - Čermáková, A. – Prehľad podpornej dokumentácie - záverečné správy [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová, M. – Dodatky k zmluvám, kontroly a audity [SK, pdf, 166 KB]
 
 
21.1., 22.1. a 24.1. 2020
   
KE, TN, BA - Inštruktážne semináre k príprave prihlášok KA2
  - Workshop KA202 - Odborné vzdelávanie a príprava - Paveleková [SK, pdf, 895 KB]
  - Ukážka projektu KA202 - KE - TUKE [SK, pdf, 720 KB]
  - Ukážka projektu KA202 - BA - SOS Pruské [SK, pdf, 904 KB]

  - Workshop KA204 - Vzdelávanie dospelých - Izáková [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA204 - BA - Divadlo bez domova [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA204 - ASSS Stará Ľubovňa [SK, pdf, 1 MB]

  - Workshop KA201, KA203 Školské a Vysokoškolské vzdelávanie - Bogdanová, Šamková [SK, pdf, 1 MB]
  - Workshop KA201, KA203 - Štatistika - Šamková, Bogdanová [SK, pdf, 461 KB]
  - Ukážka projektu KA201 - BA - FU SAV BA [SK, pdf, 854 KB]

  - Workshop KA229 - Školské výmenné partnerstvá - Cisárová [SK, pdf, 3 MB]
  - Ukážka projektu KA229 - BA - HA PN - Petrušková [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA229 - KE - Gymnázium Sobrance - Ryniková [SK, pdf, 3 MB]
  - Ukážka projektu KA229 - TN - ZŠ Trenčianske Teplice - Križanová [SK, pdf, 7 MB]
  - Video k projektu KA229 - TN - Čo sa mi na projekte páči - ZŠ Trenčianske Teplice [SK, mp4, 45 MB]
  - eTwinning - KA229 - BA - Lohynová [SK, pdf, 3 MB]
  - eTwinning - KA229 - KE - Hvizdová [SK, pdf, 1 MB]

  - Europass Mobilita KA2 - ŠIOV - Valachová [SK, pdf, 1 MB]
 
 
3.12, 4.12., 6.12. 2019
   
KE, ZA, BA - Inštruktážne semináre k príprave prihlášok KA1
  - Workshop KA102 - OVP - Paveleková, Kolesík [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA 102 ZV SOŠOaS Žiar nad Hronom [SK, pdf, 8 MB]
  - Ukážka projektu KA 102 KE SPŠ Svidník [SK, pdf, 930 KB]
  - Ukážka projektu KA 102 BA SZŠ Bratislava [SK, pdf, 755 KB]

  - Workshop KA104 - Vzdelávanie dospelých - Izáková [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA 104 CĎV UK Bratislava [SK, pdf, 0]
  - Ukážka projektu KA 104 HZ Knižnica Vranov nad Topľou [SK, pdf, 2 MB]

  - Workshop KA101 - Školské vzdelávanie - Bogdanová [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA101 BA OATrnava [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA101 KE-SSI Vranov nad Topľou [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA101 ZV-MŠ Žiar nad Hronom [SK, pdf, 0]

  - Prezentácia Europass ŠIOV - Valachová [SK, pdf, 751 KB]
 
 
27. – 28. 11. 2019
   
Prešov - Informačný seminár pre vysoké školy
  - Cimermanová, I. (PO) – Uznávanie štúdia na Prešovskej univerzite [SK, pdf, 555 KB]
  - Haberlandová, V. – Výzva 2020 KA107 [SK, pdf, 1 MB]
  - Hučková, R. (UPJŠ) – EAIE Helsinky 2019 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. – Výsledky projektov KA103 a KA107 z Výzvy 2017 [SK, pdf, 5 MB]
  - Marušincová M. - Realizácia projektov KA103 a KA107 z Výzvy 2018 a 2019 [SK, pdf, 641 KB]
  - Miháliková, S. – European Student Card Initiative [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Čo (ne)vieme o novom programe 2021 -2027 [SK, pdf, 316 KB]
  - Šamková, J. – Čriepky [SK, pptx, 0]
  - Šamková, J. – Výzva 2020 KA103 [SK, pdf, 342 KB]
  - Trabalíková, E. (SPU), Valentová, K. (TUKE) – TCA na Cypre KA107 [SK, pdf, 1 MB]
 
 
12.11.2019
   
Bratislava - Informačné dni pre vysoké školy, Európske univerzity
  - Delva,T. , Generálne riaditeľstvo EK – European universities [EN, pdf, 2 MB]
  - Stoeckel, K., Aix-Marseille University - European civic university alliance CIVIS [EN, pdf, 1 MB]
  - García, P.P., ISG Lisabon/IrRADIARE – European universities [EN, pdf, 627 KB]
  - Haberlandová,V. – Centralizované projekty Erasmus+, Výzva 2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Strategické partnerstvá, Výzva 2020 [SK, pdf, 373 KB]
  - Demčišák, J., Hornáček Banášova, M. – Príklad úspešného projektu Strategické partnerstvá [SK, pdf, 1 MB]
 
 
22, 23, 25.10.2019
   
KE, BB, BA - Informačné dni k Výzve 2020
  - Šmálová K. - Program Erasmus+ [SK, pdf, 334 KB]
  - Císarová N. - KA2 Strategické partnerstvá [SK, pdf, 927 KB]
  - Kolesík P. - KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov [SK, pdf, 1 MB]
  - Babicová L., Stassová K. - KA1, KA2, KA3 - Iuventa Mládež a šport [SK, pdf, 1 MB]
  - Ilavská T. - Príklad aktivity TCA Centrum ďalšieho vzdelávania UK [SK, pdf, 2 MB]
  - Gorduličová A. - Príklad projektu BB KA101 KR [SK, pdf, 1 MB]
  - Juhásová I. - Príklad projektu BA KA102 SZŠ Trnava [SK, pdf, 4 MB]
  - Ráczová N. - Príklad projektu KE KA102 SUPKE KE [SK, pdf, 1 MB]
  - Nagyová M. - Príklad projektu BA KA229 ZŠ Nová Dedinka [SK, pdf, 1 MB]
  - Pivarníková A. - Príklad projektu KE KA219 ZŠ KE [SK, pdf, 1 MB]
  - Slámová M. - Príklad projektu BB KA202 ZV [SK, pdf, 4 MB]
 
 
22. 10. 2019
   
Košice - Informačné dni pre vysoké školy
  - Haberlandová V. – Centralizované projekty – Výzva 2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková J. – Strategické partnerstvá – Výzva 2020 [SK, pdf, 373 KB]
  - Mesároš P., Technická univerzita v Košiciach – Prezentácia úspešného projektu – Strategické partnerstvá [SK, pdf, 513 KB]
  - Rabčan J., Žilinská univerzita v Žiline – Prezentácia úspešného projektu – Budovanie kapacít [SK, pdf, 1 MB]
 
 
3., 4.,10.10.2019
   
KE, ZA, BA - Manažment schválených projektov  KA2 2019 – školské výmenné partnerstvá
  - Cýchová M., Bikárová, E. - Výzva 2019 [SK, pdf, 1 MB]
  - Staník, R., Čermáková, A. - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 218 KB]
  - Staník R. - Manažment projektu [SK, pdf, 771 KB]
  - Cýchová, M., Pussová D. - Rozpočtové kategórie, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 686 KB]
 
 
9.10.2019
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA2  2019 - sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E. - Výzva 2019 [SK, pdf, 1 MB]
  - Staník, R., Čermáková, A. - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 187 KB]
  - Bikárová, E. - Manažment projektu [SK, pdf, 254 KB]
  - Pussová, D., Cýchová, M. - Rozpočtové kategórie, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 623 KB]
 
 
25. – 26. 6. 2019
   
Trenčín - Informačný seminár pre vysoké školy
  - Bikárová, E. – Z každého rožku trošku [SK, pdf, 1 MB]
  - Filipová E. (TU), Kunová Z. (SPU) – Erasmus going digital [SK, pdf, 318 KB]
  - Prezentácia študentky TU – Ako vyplniť on-line learning agreement [SK, pdf, 1 MB]
  - Haberlandová, V.- Výzva 2019 - KA107 [SK, pdf, 0]
  - Hossa, T. – ESN a pohľad študenta [SK, pdf, 1 MB]
  - Krmela, J. – Projekt KA107 na TUAD [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. – Záverečné správy KA103 a KA107 [SK, pdf, 0]
  - Marušincová, M. – Zmluva KA103, 2019 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. Haberlandová, V. – Čo sme sa (ne)dozvedeli v Bruseli [SK, pdf, 1 MB]
  - Miháliková, S. – Priebežné správy KA103 a KA107 [SK, pdf, 368 KB]
  - Miháliková, S. – Erasmus going digital na slovenských VŠ [SK, pdf, 696 KB]
  - Miháliková, S. – Zmluva KA107, 2019 [SK, pdf, 636 KB]
  - Šamková, J. - Výzva 2019 - KA103 [SK, pdf, 703 KB]
  - Tóthová, V. (PU), Vavro O. (UK) – TCA na Malte – KA107 [SK, pdf, 19 MB]
 
 
11., 12., 14. 6. 2019
   
KE, ZA, BA - Manažment schválených projektov KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2019
  - Bikárová, E. - Výzva 2019 [SK, pdf, 3 MB]
  - Magálová, J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 151 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 a Zmluvné dokumenty medzi príjemcom a účastníkmi [SK, pdf, 477 KB]
  - Hanzlová, S. - Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pdf, 163 KB]
 
 
3.6. 2019
   
Bratislava - Mobility Tool - predkladanie priebežných správ KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pdf, 714 KB]
  - Cýchová, M., Čermáková, A., Pussová, D. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 715 KB]
 
 
3.6. 2019
   
Bratislava - Mobility tool -  predkladanie záverečných správ KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pdf, 714 KB]
  - Cýchová, M., Čermáková, A., Pussová, D. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 743 KB]
 
 
15.,17.5. 2019
   
Bratislava, Poprad - Mobility Tool - predkladanie priebežných správ KA2 – Školské výmenné partnerstvá
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pdf, 687 KB]
  - Cýchová, M., Čermáková, A., Pussová, D. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 517 KB]
 
 
15.,17.5. 2019
   
Bratislava, Poprad - Mobility tool -  predkladanie záverečných správ KA2 – Strategické partnerstvá pre sektor školského vzdelávania 
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pdf, 682 KB]
  - Cýchová, M., Čermáková, A., Pussová, D. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 660 KB]
 
 
16. 5. 2019
   
Bratislava - Diseminačná konferencia „Erasmus+ spája“
  - Pappová M., Metodicko-pedagogické centrum [SK, pdf, 1 MB]
  - Dömötörová J., SOŠ chemická, Bratislava [SK, pdf, 1 MB]
  - Urbančíková N., Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach [SK, pdf, 2 MB]
  - Jakešová S., Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach [SK, pdf, 1 MB]
  - Foto z konferencie [SK, zip, 194 MB]
 
 
12. 4. 2019
   
Bratislava - Tematický seminár: Diseminácia – Ako na to?
  - Šmálová, K. a Hanzlová, S. - Úvodná prezentácia [SK, pdf, 0]
  - Bikárová, E. - Diseminácia – Ako na to? [SK, pdf, 397 KB]
  - Hanzlová S. - Diseminačné nástroje a diseminačný plán [SK, pdf, 877 KB]
  - Príklady z praxe – Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava
  - Príklady z praxe – Súkromná spojená škola, Prešov [SK, pdf, 1 MB]
  - Šírenie a využívanie výsledkov projektov [SK, pdf, 188 KB]
  - Užitočné odkazy [SK, pdf, 147 KB]
 
 
23., 24., 30. 1. 2019
   
KE, RK, BA - Inštruktážne semináre k príprave prihlášok KA2
  - Technické Inštrukcie KA2 [SK, pdf, 2 MB]

  - Workshop KA229 – Školské výmenné partnerstvá - Cisárová [SK, pdf, 0]
  - Technické inštrukcie KA229 [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA229 - Spojená škola Detva - Čiamporová [SK, pdf, 0]
  - Ukážka projektu KA229, ZŠ Nové Zámky - Kuttner [SK, pdf, 4 MB]
  - Ukážka projektu KA229, Gymnázium Košice - Vozár [SK, pdf, 943 KB]
  - KA229 - eTwinning - Dírer [SK, ppsx, 6 MB]
  - KA229 - eTwinning - Dírer - video
  - KA229 - eTwinning - Hvizdová [SK, pdf, 1 MB]
  - KA229 - eTwinning - Lohyňová [SK, pdf, 2 MB]

  - Workshop KA201 a 203 – Školské a vysokoškolské vzdelávanie – Bogdanová, Šamková [SK, pdf, 0]
  - Ukážka projektu KA201 - Pro Scholaris [SK, docx, 10 KB]
  - Ukážka projektu KA203, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Drlík [SK, pdf, 1 MB]

  - Workshop KA202 – Odborné vzdelávanie a príprava – Paveleková [SK, pdf, 0]
  - Ukážka projektu KA202 - SOPK - Krnáč [SK, pdf, 701 KB]
  - Ukážka projektu KA202 -TUKE - Urbančíková [SK, pdf, 1 MB]

  - Workshop KA204 – Vzdelávanie dospelých – Izáková [SK, pdf, 0]
  - Ukážka projektu KA204 - Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA204 - Pre edukáciu Sabinova - Huraj [SK, pdf, 928 KB]
  - EPALE platforma - ŠIOV [SK, pdf, 1 MB]
  - EUROPASS - ŠIOV - Spodniaková [SK, pdf, 475 KB]
 
 
4.12, 5.12., 7.12. 2018
   
KE, ZA, BA - Inštruktážne semináre k príprave prihlášok KA1
  - Technické inštrukcie pre všetky sektory [SK, pdf, 1 MB]

  - Workshop KA101 – Školské vzdelávanie – Cisárová, Bogdanová [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA101, KE: Obchodná akadémia, Košice [SK, pdf, 4 MB]
  - Ukážka projektu KA101, ZA: SPŠ stavebná, Žilina [SK, pdf, 3 MB]
  - Ukážka projektu KA101, BA: ZŠ s MŠ, Častá [SK, pdf, 0]
  - Platforma e-Twinning, KE – Hvizdová [SK, pdf, 730 KB]
  - Platforma e-Twinning, ZA - Hrbáňová [SK, pdf, 1 MB]
  - Platforma e-Twinning, BA – Lohyňová [SK, pdf, 1 MB]

  - Workshop KA102 – Odborné vzdelávanie a príprava – Paveleková, Kolesík [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA102, KE: K.A.B.A. Slovensko [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA102, ZA: SOŠ polytechnická, Liptovský Mikuláš [SK, pdf, 818 KB]
  - Ukážka projektu KA102, BA: SPŠ strojnícka a elektrotechnická, Komárno [SK, pdf, 1 MB]

  - Workshop KA104 – Vzdelávanie dospelých – Izáková [SK, pdf, 2 MB]
  - Ukážka projektu KA104, KE: Jazyková škola, Poprad [SK, pdf, 983 KB]
  - Ukážka projektu KA104, ZA: Jazyková škola, Žilina [SK, pdf, 0]
  - Ukážka projektu KA104, BA: ZKPRK, Bratislava [SK, pdf, 1 MB]
 
 
12.12.2018
   
Zvolen - Tematický monitoring držiteľov charty
  - Bogdanová M. - Charta mobility OVP - všeobecné info [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - Charta mobility OVP [SK, pdf, 992 KB]
  - Junášková A. - Stratégie v OVP [SK, pdf, 723 KB]
  - Technické inštrukcie [SK, pdf, 1 MB]
  - Learning agreement [EN, doc, 156 KB]
  - Memorandum o porozumení [SK, doc, 812 KB]
  - Memorandum of Understanding [EN, doc, 215 KB]
 
 
28. – 29. 11. 2018
   
Bratislava - Informačný seminár pre kontaktné osoby Erasmus+ na vysokých školách
  - Meško, D. – Program Erasmus+: European Universities [SK, pdf, 8 MB]
  - Haberlandová, V. – European Universities [SK, pdf, 1 MB]
  - Haberlandová, V. – Výzva 2019 KA107 [SK, pdf, 1 MB]
  - Haberlandová, V. – Prihláška KA107 2019 [SK, pdf, 685 KB]
  - Kotuličová, S. – Novela zákona o pobyte cudzincov [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Výzva 2019 KA103 [SK, pdf, 779 KB]
  - Šamková, J. – Prihláška KA103 2019 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Rôzne [SK, pdf, 717 KB]
  - Marušincová, M. – Realizácia projektov KA103 z Výzvy 2017 a 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. – Realizácia projektov KA107 z Výzvy 2017 a 2018 [SK, pdf, 705 KB]
  - Miháliková, S. – Výsledky projektov Erasmus+ z výzvy 2016 (KA103) [SK, pdf, 420 KB]
  - Miháliková, S. – Výsledky projektov Erasmus+ z výzvy 2016 (KA107 [SK, pdf, 780 KB]
  - Bikárová, E. – Kontrola projektov [SK, pdf, 775 KB]
 
 
23.,24.10.,5.11. 2018
   
KE, ZV, BA - Informačné dni k Výzve 2019
  - Program Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov [SK, pdf, 2 MB]
  - KA2 Strategické partnerstvá [SK, pdf, 1 MB]
  - KA1, KA2, KA3 - Iuventa Mládež a šport [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklad projektu KE KA116 SPŠ Poprad [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklad projektu KE KA219 ZŠ Bardejov [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad projektu ZV KA102 SZŠ Banská Bystrica [SK, pdf, 5 MB]
  - Príklad projektu ZV KA219 Gymnázium Zvolen [SK, pdf, 4 MB]
  - Príklad projektu BA KA101 ZŠ Karloveská BA [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklad projektu BA KA202 SOŠ dopravná Kvačalova BA [SK, pdf, 1 MB]
 
 
23. 10. 2018
   
Košice - Informačné dni pre vysoké školy k Výzve 2019
  - Haberlandová, V. – Výzva 2019 - Centralizované projekty [SK, pdf, 2 MB]
  - Šamková, J. – Výzva 2019 – Strategické partnerstvá vo vysokoškolskom sektore [SK, pdf, 641 KB]
  - Malatinec, T. – Príklad projektu Jean Monnet [SK, pdf, 620 KB]
  - Majerník, J. – Príklad projektu Strategické partnerstvá [SK, pdf, 1 MB]
 
 
18. – 19. 10. 2018
   
Bratislava - Central European Joint Infoday on Centralised Actions of the Erasmus+ Programme
  - Prezentácie
  - Fotogaléria
 
 
3., 4.,10.10.2018
   
KE, ZV, BA - Manažment schválených projektov  KA2 2018 – školské výmenné partnerstvá
  - Bikárová E. - Výzva 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Čermáková A. - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 444 KB]
  - Bikárová, E. - Manažment projektu [SK, pdf, 979 KB]
  - Cýchová, M. - Rozpočtové kategórie, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 396 KB]
 
 
9.10.2018
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA2  2018 - sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E - Výzva 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Čermáková, A - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 349 KB]
  - Bikárová, E. - Manažment projektu [SK, pdf, 970 KB]
  - Cýchová, M. - Rozpočtové kategórie, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pdf, 492 KB]
 
 
25-26.6.2018
   
Komárno - Inštruktážny seminár pre Erasmus+ kontaktné osoby na vysokých školách (KA103, KA107)
  - Bikárova, E. – Rôzne [SK, pdf, 978 KB]
  - De Gelder N. – Príklady dobrej praxe, VŠVU [SK, pdf, 1 MB]
  - Haberlandová, V.: Erasmus going digital [SK, pdf, 947 KB]
  - Marušincová, M. – Priebežné správy 2017 [SK, pdf, 536 KB]
  - Marušincová, M. – Zmluva KA103 2018 [SK, pdf, 956 KB]
  - Marušincová, M. – Online Learning Agreement, Erasmus Without Paper [SK, pdf, 1 MB]
  - Mattoš, B. – Staff Week na Ekonomickej univerzite v Bratislave [SK, pdf, 4 MB]
  - Miháliková, S – Záverečné správy 2016 [SK, pdf, 394 KB]
  - Miháliková, S.- Zmluva KA107 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Výzva KA103 2018 [SK, pdf, 718 KB]
  - Šmálová, K.- Výzva KA107 2018 [SK, pdf, 919 KB]
 
 
21.6.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k priebežným správam KA2 - sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 246 KB]
 
 
21.6.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k záverečným správam KA2 – sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 190 KB]
 
 
31.5.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k priebežným správam KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník R. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 289 KB]
 
 
31.5.2018
   
Bratislava - Inštruktážny seminár k záverečným správam KA2 – sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník R. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 238 KB]
 
 
22.5., 23.5.2018
   
KE, ZV - Inštruktážny seminár k priebežným správam KA2 - sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie priebežných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 259 KB]
 
 
22.5., 23.5.2018
   
KE, ZV - Inštruktážny seminár k záverečným správam KA2 – sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová, E – Úvodné informácie [SK, pptx, 1 MB]
  - Cýchová, M., Čermáková A., Staník, R. – Predkladanie a hodnotenie záverečných správ KA2, podporné dokumenty, kontroly a audity [SK, pptx, 190 KB]
 
 
29.5, 5.-6. 6. 2018
   
BA, KE, ZA - Manažment schválených projektov KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2018
  - Bikárová, E. - Výzva 2018 [SK, pptx, 3 MB]
  - Magálová, J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pptx, 171 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pptx, 182 KB]
  - Igazová, A. – Zmluvné dokumenty medzi príjemcom a účastníkmi [SK, pptx, 143 KB]
  - Magálová, J. – Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pptx, 944 KB]
  - Uhríková, J. – Príklady dobrej praxe [SK, pptx, 2 MB]
  - Chynoradská, J. – Príklady dobrej praxe [SK, pptx, 1 MB]
  - Fedorová, J. – Príklady dobrej praxe [SK, ppt, 25 MB]
 
 
12.4.2018
   
Bratislava - Príprava prihlášky pre žiadateľov o Chartu OVP
  - Bogdanová M. - Všeobecné info [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - Stratégia internacionalizácie [SK, pdf, 857 KB]
 
 
23.1., 31.1., 7.2. 2018
   
Košice, Bratislava, Žilina - Inštruktážne semináre k príprave projektov KA2
  - WORKSHOP KA229 Školské vymenné partnerstvá - Cisárová [SK, pdf, 1 MB]
  - WORKSHOP KA229 Technické Inštrukcie Školské vymenné partnerstvá - Cisárová [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA229, KE: Súkromná ZŠ Giraltovce - Kopčák [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA229, BA: ZŠ s MŠ Vráble - Repaská [SK, pdf, 1 MB]
  - Ukážka projektu KA229, ZA: Gymnázium Prievidza - Remiašová [SK, pdf, 5 MB]
  - eTwinning, KE - Majzlík [SK, pdf, 1 MB]
  - eTwinning, BA - Lohyňová [SK, pdf, 1 MB]
  - eTwinning, ZA - Podolanová [SK, pdf, 770 KB]
  - WORKSHOP KA202 OVP + KA203 VŠ Strategické partnerstvá - Paveleková + Šamková [SK, pdf, 429 KB]
  - WORKSHOP KA202 OVP + KA203 VŠ Technické Inštrukcie - Paveleková + Šamková [SK, pdf, 407 KB]
  - Ukážka projektu KA203, KE: TU Košice - Szabó [SK, pdf, 577 KB]
  - Ukážka projektu KA202, BA: BKS Úspech Bratislava - Hanuliaková [SK, pdf, 0]
  - WORKSHOP KA201 ŠV + KA204 VD Strategické partnerstvá - Bogdanová + Izáková [SK, pdf, 758 KB]
  - WORKSHOP KA201 ŠV + KA204 VD Technické Inštrukcie - Bogdanová + Izáková [SK, pdf, 750 KB]
  - Ukážka projektu KA204, KE: Verejná knižnica J.Bocatia Košice - Švedová [SK, pdf, 5 MB]
  - Ukážka projektu KA201, BA: UKF Nitra - Luprichová [SK, pdf, 2 MB]
  - Platforma EPALE VD - Petrík [SK, pdf, 2 MB]
 
 

    ARCHÍV PREZENTÁCIÍ ZO SEMINÁROV
5., 6., 8. 12. 2017
   
Bratislava, Žilina, Košice - Inštruktážne semináre k príprave projektov KA1
  - KA1 Technické inštrukcie [SK, pdf, 1006 KB]
  - EPALE NÚCŽV - VD [SK, pdf, 0]
  - eTwinning BA - SV [SK, pdf, 1 MB]
  - eTwinning ZA - SV [SK, pdf, 756 KB]
  - eTwinning KE - SV [SK, exe, 33 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA - GYM Andrea Vrábla Levice - SV [SK, pdf, 757 KB]
  - Príklad dobrej praxe BA - Jazyková škola Palisady - VD [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA - Obchodná akadémia Nitra - OVP [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE - GYM J.A.Raymana Prešov - SV [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE - Jazyková škola Presov - VD [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE - SOŠ Ostrovského Košice - OVP [SK, pdf, 871 KB]
  - Príklad dobrej praxe ZA - Jazyková škola VAGES Nitra - VD [SK, pdf, 501 KB]
  - Príklad dobrej praxe ZA - Obchodná akadémia Žilina - SV [SK, pdf, 0]
  - Príklad dobrej praxe ZA - SOŠ stavebná Žilina - OVP [SK, pdf, 0]
  - WORKSHOP KA1 OVP - Paveleková [SK, pdf, 2 MB]
  - WORKSHOP KA1 SV - Bogdanová, Cisárová [SK, pdf, 2 MB]
  - WORKSHOP KA1 VD - Izáková [SK, pdf, 2 MB]
 
 
16.11.2017
   
Zvolen - Tematický monitoring držiteľov charty v OVP zameraný na ECVET
  - Junášková A. - ECVET na Slovensku [SK, pdf, 815 KB]
  - Junášková A. - Workshop otázky [SK, pdf, 703 KB]
  - Príklad dobrej praxe - Spojená škola, Detva [SK, pdf, 529 KB]
  - Príklad dobrej praxe - SOŠ Chemická, Bratislava [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklad dobrej praxe - Stredná priemyselná škola, Snina [SK, pdf, 1 MB]
 
 
27 - 28.11.2017
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na vysokých školách
  - Bikárová, E. - Kontroly a monitoring [SK, pdf, 1008 KB]
  - Bikárová, E. - Rôzne [SK, pdf, 975 KB]
  - Filip, S. – Prezentácia VŠEMVS [SK, pdf, 3 MB]
  - Filkornová, D. – Výzva 2018 k Vzdelávacej mobilite jednotlivcov v rámci programových krajín (KA103) [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. - Realizácia projektov KA103 z výzvy 2016 a 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. - Realizácia projektov KA107 z výzvy 2016 a 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Miháliková, S. - Záverečné správy KA103 z Výzvy 2015 [SK, pdf, 1 MB]
  - Miháliková, S. - Záverečné správy KA107 z Výzvy 2015 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Administratívna príručka pre vysoké školy 2017 [SK, pdf, 831 KB]
  - Šamková, J. – Prihláška KA103 - 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šamková, J. – Prihláška KA107 - 2018 [SK, pdf, 1 MB]
  - Šmálová, K. - Výzva 2018 k Vzdelávacej mobilite jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami (KA107) [SK, pdf, 1 MB]
  - Štefániková, A. – 30 rokov programu Erasmus [SK, pdf, 1 MB]
  - Varholík, L. – Aktivity ESN [SK, pdf, 8 MB]
 
 
6. - 7. 11. 2017
   
Brno, Česká republika - Erasmus+ Infoday on International Dimension, Workshops on Capacity Building in Higher Education and Erasmus Mundus Joint Master Degrees / Informačný seminár Erasmus+ o spolupráci s partnerskými krajinami a workshopy na Budovanie kapacít a Spoločné magi
  - Prezentácie [EN, zip, 13 MB]
  - Fotogaléria
 
 
18. - 19. 10. 2017
   
Rím, Taliansko - Erasmus+ Contact Seminar with Southern Mediterranean Countries / Kontaktný seminár Erasmus+ s krajinami Južného Stredomoria

  - Prezentácie
  - Profily účastníkov na hľadanie partnerov
 
 
21. 11. 2017
   
Bratislava - Monitorovací seminár „Projektový manažment KA2 projektov (Strategické partnerstvá"
  - Čermáková, A. – Keď je projekt výzvou [SK, pdf, 0]
  - Štefániková, A. – Workshop o dopade projektových aktivít [SK, pdf, 928 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Volná, J., UK v Bratislave – Zdieľanie skúsenosti s tvorbou intelektuálnych výstupov [SK, pdf, 1016 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Kahan, J., Strom života – Zdieľanie skúseností s realizáciou vzdelávacích aktivít [SK, pdf, 1 MB]
 
 
24., 25., 27. 10. 2017
   
Košice, Zvolen, Bratislava - Informačné dni k Výzve 2018
  - Program Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov [SK, pdf, 1 MB]
  - KA2 – Strategické partnerstvá [SK, pdf, 1 MB]
  - KA1, KA2, KA3 - Iuventa Mládež a šport [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE: SPŠE Košice, KA102 [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklad dobrej praxe KE: OA Košice, KA219 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe ZVO: SOŠ Banská Bystrica, KA202 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA: OA Čadca, KA101 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklad dobrej praxe BA: AJŠ SR Bratislava, KA202 [SK, pdf, 584 KB]
 
 
24., 27.10.2017
   
Košice, Bratislava - Informačné dni pre vysoké školy k Výzve 2018
  - Znalostné aliancie [SK, pdf, 419 KB]
  - Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Jean Monnet [SK, pdf, 746 KB]
  - Strategické partnerstvá [SK, pdf, 332 KB]
  - Príklady dobrej praxe KE: Košice IT Valley – Znalostná aliancia BIZMOOC [SK, pdf, 846 KB]
  - Príklady dobrej praxe KE: Ekonomická fakulta TU v Košiciach – Ako napísať úspešný projekt Strategické partnerstvá [SK, pdf, 218 KB]
  - Príklady dobrej praxe BA: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Jean Monnet Chair [SK, pdf, 724 KB]
  - Príklady dobrej praxe BA: Fakulta architektúry STU v Bratislave – Strategické partnerstvo UNIALL [SK, pdf, 998 KB]
 
 
20.-21.9.2017
   
Viedeň, Rakúsko - Erasmus+ Higher Education Seminar on Cooperation with Partner Countries / Informačný deň Erasmus+ o spolupráci s partnerskými krajinami.
  - Link
 
 
5.,11.10.2017
   
Bratislava, Košice - Manažment schválených projektov KA2  2017 - sektor školského vzdelávania (partnerstvá zložené výlučne zo škôl)
  - Bikárová E. - Výzva 2017 [SK, pdf, 2 MB]
  - Čermáková A. - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 571 KB]
  - Bikárová E. - Manažment projektu [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová M. - Prehľad rozpočtových kategórií [SK, pdf, 840 KB]
  - Bikárová E. - Kontroly projektov [SK, pdf, 806 KB]
 
 
6.10.2017
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA2  2017 - sektory školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých
  - Bikárová E. - Výzva 2017 [SK, pdf, 2 MB]
  - Čermáková A. - Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 531 KB]
  - Bikárová E. - Manažment projektu [SK, pdf, 1 MB]
  - Cýchová M. - Prehľad rozpočtových kategórií [SK, pdf, 1 MB]
  - Bikárová E. - Kontroly projektov [SK, pdf, 816 KB]
 
 
27-28. 6. 2017
   
Banská Bystrica - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov
  - Bikárová, E. – Kontroly a systémové audity [SK, pdf, 832 KB]
  - Filkornová, D. – 30 rokov programu Erasmus [SK, pdf, 1 MB]
  - Filkornová, D. – Výzva KA107 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. – Záverečná správa 2015 a priebežná správa 2016 – KA103 [SK, pdf, 1 MB]
  - Marušincová, M. – Zmluva KA107 –Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami 2017 [SK, pdf, 1 MB]
  - Moková, M. - Záverečná správa 2015 a priebežná správa 2016 – KA107 [SK, pdf, 934 KB]
  - Moková, M. - Zmluva KA103 –Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci programových krajín 2017 [SK, pdf, 916 KB]
  - Šamková, J. - Výzva KA103 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci programových krajín 2017 [SK, pdf, 964 KB]
  - Štefániková, A. – Centralizované projekty [SK, pdf, 1 MB]
  - Štefániková, A. – Hodnotiaci proces KA107 [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Belková, M. – Erasmus+ mobility pre študentov so špecifickými potrebami na UK v Bratislave [SK, pdf, 455 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Belková, M. – The Slovak Spectator &Erasmus [SK, pdf, 373 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Biljalovičová, A. – Stáže študentov – Worspace Europe [SK, pdf, 2 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Kosztanko, S. – Diseminačné aktivity na Ekonomickej univerzite v Bratislave [SK, pdf, 944 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Mezeiová, R. - Diseminačné aktivity na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Noskovičová, L. – Záverečná správa – Akadémia policajného zboru v Bratislave [SK, pdf, 707 KB]
  - Príklady dobrej praxe: Trabalíková, E. – Katalóg predmetov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Valentová, K. – Spolupráca s partnerskými krajinami na Technickej univerzite v Košiciach [SK, pdf, 1 MB]
  - Príklady dobrej praxe: Vítko, P. – Dopad programu Erasmus na Akadémiu umení v Banskej Bystrici [SK, pdf, 448 KB]
 
 
7.,8.,13.6.2017
   
KE, ZN, BA - Manažment schválených projektov KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2017
  - Bikárová E. - Výzva 2017 [SK, pptx, 3 MB]
  - Magálová, J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pptx, 177 KB]
  - Horníková, H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pptx, 778 KB]
  - Igazová, A. – Zmluvné dokumenty medzi príjemcom a účastníkmi [SK, pptx, 145 KB]
  - Magálová, J. – Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pptx, 838 KB]
 
 
14.-15.6.2017
   
Bratislava - Inštruktážny seminár - KA2 – Strategické partnerstvá - predkladanie záverečných správ
  - Bikárová E. – Úvodné informácie a oslavy 30. výročia programu Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - Staník R. – Informačné nástroje - Mobility Tool+ a Platforma výsledkov projektov Erasmus+ [SK, pdf, 10 MB]
  - Cýchová M. – Predkladanie záverečných správ a kontrola podporných dokumentov [SK, pdf, 633 KB]
 
 
31.3.2017
   
Bratislava - Príprava prihlášky na Chartu OVP
  - Bogdanová M. - Charta mobility OVP [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - Stratégia internacionalizácie [SK, pdf, 854 KB]
 
 
24., 26. 1. 2017
   
KE, BA - Inštruktážny seminár k predkladaniu návrhov projektov KA2 – Strategické partnerstvá
  - Šamková, J. – Základné informácie k Strategickým partnerstvám KA2 [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová, M. – Technické inštrukcie k podávaniu prihlášky KA2 [SK, pdf, 887 KB]
  - Bogdanová, M. – Platformy EÚ [SK, pdf, 1 MB]
  - Workshop - Cisárová, N.– Čisto školské partnerstvá KA2019 [SK, pdf, 565 KB]
  - Workshop - Izáková, Z., Bogdanová, M. – Školské vzdelávanie KA201 a vzdelávanie dospelých KA204 [SK, pdf, 919 KB]
  - Workshop - Paveleková, M., Šamková, J. – Odborné vzdelávanie a príprava KA202 a vysokoškolské vzdelávanie KA203 [SK, pdf, 308 KB]
  - Malatinec, T. – Prezentácia projektu KA204 [SK, pdf, 1 MB]
  - Hajtmánková, M. – Prezentácia projektu KA202 [SK, pdf, 1011 KB]
  - Petrík, J. – EPALE platforma [SK, pdf, 2 MB]
  - Lohyňová, K. – e-Twinning v projekte KA219 [SK, pdf, 2 MB]
  - Smreková, M. – e-Twinning v projekte KA219 [SK, pdf, 970 KB]
 
 
25., 27. 1. 2016
   
BA, KE - Informačné dni KA2 - Strategické partnerstvá
  - Bogdanová M. - Všeobecné informácie Erasmus+ [SK, pdf, 1 MB]
  - Paveleková M. - Strategické partnerstvá [SK, pdf, 418 KB]
  - Izáková Z. - ECAS, URF registrácia [SK, pdf, 339 KB]
  - Cisarová N. - WS - Čisto školské partnerstvá [SK, pdf, 293 KB]
  - Izaková Z. - WS - Vzdelávanie dospelých Školské vzdelávanie [SK, pdf, 368 KB]
  - Paveleková M. - WS - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 238 KB]
  - Šamková J. - WS - Vysokoškolské vzdelávanie [SK, pdf, 200 KB]
  - Podolánová G. - WS - Bratislava Čisto skolské partnerstvá eTwinning [SK, pdf, 344 KB]
  - Dubovcová K. - Vzdelávanie dospelých - EPALE [SK, pdf, 563 KB]
 
 
25., 27. 1. 2016
   
BA, KE - Informačné dni KA2 - Strategické partnerstvá - Príklady schválených projektov Erasmus+
  - Faidzen K. - WS - Bratislava - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 1 MB]
  - Kristínová M. - WS - Bratislava - Čisto skolské partnerstvá [SK, pdf, 3 MB]
  - Schrimpelová M. - WS - Bratislava - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 383 KB]
  - Kocurová D.- WS - Košice - Čisto školské partnerstvá [SK, pdf, 1 MB]
  - Hajduk M., Baláž V. - WS - Košice - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 1019 KB]
  - Pavlovová J. - WS - Košice - Vysokoškolské vzdelávanie [SK, pdf, 530 KB]
  - Szabó Š., Legen G. - WS - Košice - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 864 KB]
  - Volná J. - WS - Bratislava - Vysokoškolské vzdelávanie [SK, pdf, 71 KB]
 
 
13.1.2016
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov - KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu
  - Bikárová E. - Kontrola projektov Erasmus+ [SK, pdf, 177 KB]
  - Bikárová E. - OLS Jazyková príprava 2016 [SK, pdf, 546 KB]
  - Bikárová E. - Stáže absolventov VŠ [SK, pdf, 197 KB]
  - Bikárová E. - Užitočné linky [SK, pdf, 168 KB]
  - Filkornová D. - KA1 Mobilita študentov a zamestnancov VŠ [SK, pdf, 389 KB]
  - Filkornová D. - Výzva Erasmus + 2016 [SK, pdf, 685 KB]
  - Šamková J., Mrázová Miloslava - Výzva 2015 KA103 [SK, pdf, 145 KB]
  - Šamková J. - Prihláška KA1 - Inštrukcie k vyplňovaniu [SK, pdf, 169 KB]
  - Šamková J. - Výzva 2014 KA103 [SK, pdf, 1 MB]
 
 
10.12.2015
   
Žilina, Tematický seminár „Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu“
  - Izáková Z. - Vplyv mobilitných projektov Erasmus+ na organizáciu [SK, pdf, 477 KB]
  - Šimurka M. - Zjednotení v rôznorodosti
  - Chynoradská J. – BeLLL [SK, pdf, 1 MB]
  - Pilárová K. – Učenie sa pre budúcnosť [SK, pdf, 1 MB]
  - Foto [SK, zip, 13 MB]
 
 
26.-27.11.2015
   
Bratislava, Central European Joint Infoday on Centralised Actions / Stredoeurópsky informačný deň k centralizovaným akciám programu Erasmus+ .
  - Prezentácie, kompendium projektových návrhov účastníkov z desiatich krajín a mnohé iné zaujímavé dokumenty nájdete na samostatnej webovej stránke medzinárodného podujatia
 
 
26.11.2015
   
Bratislava, Medzinárodná mobilita – Mobilita študentov a učiteľov z/do partnerských krajín (Kľúčová akcia 1)
  - Filkornová D. - Spolupráca s partnerskými krajinami na VŠ [SK, pdf, 1 MB]
  - Trebatická R. - Inštrukcie k vyplňaniu prihlášky KA107 [SK, pdf, 246 KB]
  - Trebatická R. - Hodnotenie prihlášok KA107 [SK, pdf, 263 KB]
  - Dolná Z. - Spolupráca s partnerskými krajinami na Technickej univerzite v Košiciach [SK, pdf, 1 MB]
  - Čaplanová A. - Spolupráca s partnerskými krajinami na Ekonomickej univerzite [SK, pdf, 744 KB]
  - Prezentácia študentov z Thajska [EN, pdf, 796 KB]
  - Foto [SK, zip, 73 MB]
 
 
19.11.2015
   
Bratislava - Tréningový seminár ECVET - definovanie vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch
  - Fonodová I. - Aktuálny stav riešenia problematiky ECVET na Slovensku [SK, pdf, 89 KB]
  - Junášková A. - Prístupy a metódy definovania vzdelávacích výstupov v mobilitných projektoch [SK, pdf, 656 KB]
  - Junášková A. - Ako definovať vzdelávacie výstupy - tréning [SK, pdf, 80 KB]
  - Coufalík J. - Skúsenosti s realizáciou ECVET v Českej republike [CZ, pdf, 809 KB]
  - SPŠ Snina (na vyžiadanie)
  - OA Lučenec (na vyžiadanie)
 
 
13.11.2015
   
Bratislava - Informačné dni
  - Bikárová E. - Všeobecné informácie Erasmus+ 2014-2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Cisárová N. - KA1 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 298 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 262 KB]
  - Kňažíková K. - KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport - Všeobecné informácie [SK, pdf, 395 KB]
  - Cisárová N. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 311 KB]
  - Paveleková M. - Workshop KA1 - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 591 KB]
  - Izáková Z. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1014 KB]
  - Bažíková K. - eTwinning [SK, pdf, 203 KB]
  - Bočková Z. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 1 MB]
  - Chynoradská J. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1 MB]
  - Kňažíková K. - Workshop KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport [SK, pdf, 336 KB]
  - Michal L. - Workshop informačné nástroje - Mládež a šport [SK, pdf, 859 KB]
 
 
11.11.2015
   
Košice - Informačné dni
  - Bikárová E. - Všeobecné informácie Erasmus+ 2014-2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - KA1 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 298 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 262 KB]
  - Zoľáková K. - KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport - Všeobecné informácie [SK, pdf, 395 KB]
  - Bogdanová M. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 311 KB]
  - Paveleková M. - Workshop KA1 - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 591 KB]
  - Izáková Z. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1014 KB]
  - Lauková M. - eTwinning [SK, pdf, 2 MB]
  - Lavkova R. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 409 KB]
  - Zoľáková K. - Workshop KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport [SK, pdf, 336 KB]
  - Michal L. - Workshop informačné nástroje - Mládež a šport [SK, pdf, 859 KB]
 
 
10.11.2015
   
Zvolen - Informačné dni
  - Bikárová E. - Všeobecné informácie Erasmus+ 2014-2020 [SK, pdf, 1 MB]
  - Bogdanová M. - KA1 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 298 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Vzdelávanie a odborná príprava - Všeobecné informácie [SK, pdf, 262 KB]
  - Király Csajka L. - KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport - Všeobecné informácie [SK, pdf, 395 KB]
  - Bogdanová M. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 311 KB]
  - Paveleková M. - Workshop KA1 - Odborné vzdelávanie a príprava [SK, pdf, 591 KB]
  - Izáková Z. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 1014 KB]
  - Borbély R. - Workshop KA1 - Školské vzdelávanie [SK, pdf, 266 KB]
  - Hlaváčová V. - Workshop KA1 - Vzdelávanie dospelých [SK, pdf, 2 MB]
  - Király Csajka L. - Workshop KA1, KA2, KA3 - Mládež a šport [SK, pdf, 336 KB]
  - Michal L. - Workshop informačné nástroje - Mládež a šport [SK, pdf, 859 KB]
 
 
22.10.2015
   
Košice – Šírenie a využívanie výsledkov projektov
  - Program [SK, pdf, 514 KB]
  - Paveleková M. - Stratégia Európskej komisie pre šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ [SK, pdf, 434 KB]
  - Augustinská D. - Diseminačná platforma programu Erasmus+ (1. prezentácia) [SK, pdf, 2 MB]
  - Augustinská D. - Diseminačná platforma programu Erasmus+ (2. prezentácia) [SK, pdf, 4 MB]
  - Šmálová K. - Šírenie a využívanie výsledkov projektov/Výsledky prieskumu [SK, pdf, 588 KB]
  - Frk B. - Online dokumentácia a diseminácia projektových výstupov
  - Ikrényiová K. – edmould [SK, pdf, 374 KB]
  - Ikrényiová K. – STANDplast [SK, pdf, 574 KB]
  - Kocurová D. – Media Education: From passive consumers to active creators [SK, pdf, 3 MB]
  - Knežo M. – Krása tradičných ručných prác [SK, pdf, 6 MB]
  - Vavreková K. – Odborným vzdelávaním bližšie k praxi [SK, pdf, 226 KB]
  - Foto [SK, zip, 1 MB]
 
 
10. 9. 2015
   
Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA2- Strategické partnerstvá 2015“
  - Augustinská D. – Výsledky Výzvy 2015 pre KA 2 [SK, pptx, 101 KB]
  - Mezeiová R. – Zmluva o poskytnutí grantu – Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy [SK, pptx, 200 KB]
  - Mácsayová E. – Špecifiká pre strategické partnerstvá zložené výlučne zo škôl [SK, pptx, 151 KB]
  - Dujničová T. – Finančné pravidlá pre projekty KA 2 [SK, pptx, 175 KB]
  - Augustinská D. - Informačné nástroje Európskej komisie [SK, ppt, 660 KB]
 
 
2.7.2015 (BA) 8.9.2015 (KE) 9.9.2015 (ZV)
   
Inštruktážny seminár „Manažment schválených projektov KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2015“
  - Augustinská D. – Výsledky Výzvy 2015 pre KA1 [SK, pdf, 1 MB]
  - Magálová J. – Zmluva o poskytnutí grantu [SK, pdf, 308 KB]
  - Igazová A. – Zmluvy s účastníkmi [SK, pdf, 432 KB]
  - Horníková H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pdf, 1 MB]
  - Augustinská D. - Informačné nástroje Európskej komisie [SK, pdf, 2 MB]
 
 
24. 6. 2015
   
Informačný seminár pre VŠ/KA1 - Mobility z/do partnerských krajín
  - Filkornová D. - Výzva 2015 Mobilita z/do partnerských krajín [SK, pdf, 420 KB]
  - Trebatická R. - Výberová procedúra 2015 [SK, pdf, 312 KB]
  - Šamková J. - Zmluva o poskytnutí grantu 2015 /Prílohy k zmluve [SK, pdf, 243 KB]
  - Erasmus+ 2015 Call Update of the application process for all international actions [SK, pdf, 1 MB]
 
 
23. 6. 2015
   
Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov na VŠ/KA1- Mobility v rámci programových krajín
  - Filkornová D. - Výzva 2015, Rozpočet 2015 [SK, pdf, 548 KB]
  - Augustinská D. - Zmluva o poskytnutí grantu 2015 [SK, pdf, 637 KB]
  - Šamková J. - Zmluvy 2015 s účastníkmi mobilít [SK, pdf, 168 KB]
  - Bikárová E. - Online jazyková podpora (OLS) [SK, pdf, 616 KB]
  - Často kladené otázky [SK, pdf, 152 KB]
  - Šamková J. - Mobility Tool [SK, pdf, 530 KB]
  - Šamková J. - Vyhodnotenie priebežnej správy - 2014/2015 [SK, pdf, 108 KB]
  - Augustinská D. - Záverečná správa [SK, pdf, 466 KB]
  - Bikárová E. - Magisterské pôžičky Erasmus+ [SK, pdf, 160 KB]
  - Šmálová K. - Analýza dotazníka VŠ o uznávaní štúdia 2014 [SK, pdf, 313 KB]
  - ESN na vysokých školách [SK, pdf, 1 MB]
 
 
9.4.2015
   
Bratislava – Seminár „Príprava žiadosti o Chartu pre mobility v odbornom vzdelávaní a príprave“
  - Paveleková M. – Charta pre mobility v OVP [SK, pptx, 148 KB]
 
 
5.2.2015
   
Bratislava - Manažment schválených projektov KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 2014 (rezerva)
  - Augustinská D. – Výzva 2014 pre KA1 [SK, pdf, 636 KB]
  - Matulíková I. – Zmluva o poskytnutí grantu príjemcom [SK, pdf, 579 KB]
  - Magálová J. – Zmluvy s účastníkmi [SK, pdf, 240 KB]
  - Horníková H. – Finančné pravidlá pre projekty KA1 [SK, pdf, 830 KB]
 
 
28.1.2015
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov - KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov s partnerskými krajinami
  - Filkornová D. – Možnosti spolupráce s partnerskými krajinami [SK, pdf, 581 KB]
  - Šmálová K. – Prieskum na VŠ [SK, pdf, 199 KB]
  - Bikárová E. – Mobilita do/z partnerských krajín [SK, pdf, 191 KB]
  - Trebatická R. – Prihláška KA1 – Inštrukcie k vypĺňaniu prihlášky [SK, pdf, 176 KB]
  - Trebatická R. – Prihláška KA1 – Partnerské krajiny [SK, pdf, 282 KB]
  - Trebatická R. – Hodnotenie prihášok [SK, pdf, 191 KB]
 
 
27.1.2015
   
Bratislava - Informačný seminár pre Erasmus koordinátorov - KA1-Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi krajinami programu
  - Šamková J. – Akademický rok 2014/2015 [SK, pdf, 118 KB]
  - Bikárová E. – OLS Jazyková príprava [SK, pdf, 408 KB]
  - Bikárová E. – Prihláška KA1 – Inštrukcie k vyplňovaniu prihlášky – spolupráca s programovými krajinami [SK, pdf, 174 KB]
  - Bikárová E. – Prihláška KA1 [SK, pdf, 239 KB]
  - Filkornová D. – Výzva 2015 [SK, pdf, 689 KB]
  - Bikárová E. - Výsledky programu Erasmus v akademickom roku 2013/2014 [SK, pdf, 344 KB]
  - Šamková J. - Finančné pravidlá E+ [SK, pdf, 189 KB]
 
 
21.1., 4.2.2015
   
Bratislava, Košice - Informačný seminár Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá
  - Izáková Z. - KA2 - Erasmus+ všeobecné info [SK, pdf, 1 MB]
  - Paveleková M. - KA2 - Info o akcii [SK, pdf, 297 KB]
  - Bikárová E. - KA2 - Prihláška [SK, pdf, 539 KB]
  - Bikárová E. - KA2 - Workshop - VŠ [SK, pdf, 219 KB]
  - Cisárová N. - KA2 - Workshop - S2S [SK, pdf, 260 KB]
  - Izáková Z. - KA2 - Workshop - SV - VD [SK, pdf, 283 KB]
  - Paveleková M. - KA2 - Workshop - OVP [SK, pdf, 234 KB]
  - Lauková M. - eTwinning [SK, pdf, 2 MB]
 
 
13.1.2015
   
Bratislava - Spolupráca vysokých škôl s partnerskými krajinami v programe Erasmus+
  - Program [SK, pdf, 146 KB]
  - Trebatická R. – Medzinárodný rozmer programu Erasmus+ [SK, pptx, 157 KB]
  - Szettele R. – Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus a Jean Monnet
  - Bandlerová A. – Príklad úspešného projektu Erasmus Mundus [SK, pptx, 3 MB]
  - Trebatická R. – Užitočné odkazy [SK, pptx, 245 KB]
  - Šmálová K. - Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní [SK, pptx, 2 MB]
  - Špánik I. – Príklad úspešného projektu Tempus [SK, pptx, 356 KB]
  - Bagirov P. – Priority partnerskej krajiny – Azerbajdžan [SK, pptx, 661 KB]
  - Foto [SK, zip, 33 MB]