Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    ŠTATISTIKY

 • Štatistika mobility prichádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2017 KA103 [SK, pdf, 137 KB] a KA107 [SK, pdf, 211 KB]
 • Štatistika mobility odchádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2017 KA103 [SK, pdf, 150 KB] a KA107 [SK, pdf, 205 KB]
 • Štatistika mobility prichádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2016 KA103 [SK, pdf, 974 KB] a KA107 [SK, pdf, 638 KB]
 • Štatistika mobility odchádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2016 KA103 [SK, pdf, 1 MB] a KA107 [SK, pdf, 637 KB]
 • Štatistika mobility prichádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2015 [SK, pdf, 1 MB]
 • Štatistika mobility odchádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2015 [SK, pdf, 479 KB]
 • Štatistika mobility prichádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2014 [SK, pdf, 161 KB]
 • Štatistika mobility odchádzajúcich študentov a zamestnancov vysokých škôl z Výzvy 2014 [SK, pdf, 103 KB]
 • Erasmus, Facts, Figures&Trends – Štatistika programu Erasmus za rok 2013/2014 [EN, pdf, 7 MB]
 • Erasmus+ statistics 2014 – Štatistika programu Erasmus+ na Slovensku v prvom roku realizácie programu/Štatistika mobility študentov a učiteľov v roku 2013/2014 [EN, pdf, 604 KB]
 • Štatistika študentov vysokých škôl 2013/2014 [EN, png, 740 KB]
 • Štatistika programu Erasmus+ 2014 [EN, png, 548 KB]
 • Zapojenie vysokých škôl SR v programe Erasmus v rokoch 2000-2011 [EN, pdf, 30 KB]
 • Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v programe ERASMUS - akademický rok 2012/2013 [SK, pdf, 323 KB]
 • Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v programe ERASMUS - akademický rok 2013/2014 [SK, pdf, 425 KB]
 • Prehľad dopadových štúdií Programu celoživotného vzdelávania [EN, pdf, 85 KB]
 • Štatistika mobility študentov a zamestnancov VŠ 2007-2013 v rámci Programu celoživotného vzdelávania [EN, pdf, 238 KB]