Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KONTAKTY

Kancelária Eurydice

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9
811 04 Bratislava

Marta Ivanová, tel : 02/209 222 92
Martina Valušková, tel : 02/209 222 91

E-mail: eurydice@saaic.sk
WWW: http://www.saaic.sk/eurydice