Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Európske iniciatívy


Img
Európska cena za inovatívne vzdelávanie

je ocenením, ktoré vyzdvihuje vynikajúce vyučovacie postupy implementované v rámci programu Erasmus+, oceňuje inšpiratívnu prácu učiteľov, škôl a ich výnimočný prínos do vzdelávania. Oceňovanie EITA prispieva k zdôrazneniu hodnoty európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a rovnako k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.

Img
ErasmusDays

je iniciatívou, ktorá sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ v celej Európe, dokonca aj mimo nej. Slovensko sa zapojí do ErasmusDays prvý krát a našim spoločným cieľom je čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj naše úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy!

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.

Img
Európska značka pre jazyky (ELL)

je ocenením, ktorým sa podporujú a zviditeľňujú inšpiratívne iniciatívy, inovatívne metódy a osvedčené postupy v oblasti výučby a učenia sa jazykov.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.Img
Sieť Inšpiratívne vzory

Jedným z hlavných cieľov iniciatívy Európskej komisie je zabrániť vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť ich inklúziu a propagovať spoločné vlastníctvo EÚ hodnôt tým, že sa sprostredkujú priame kontakty s „inšpiratívnymi vzormi“.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.Img
Európsky týždeň odborných zručností

Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.Img
Európske kultúrne dedičstvo

Európske kultúrne dedičstvo formuje našu identitu a každodenný život, Európska komisia preto vypracovala súbor 10 iniciatív, ktorým sa chce venovať a vyzdvihnúť tak dôležitosť tejto témy. Vzdelávanie je pritom jednou z oblastí, ktorá je pre rozvoj a šírenie povedomia o kultúrnom dedičstve kľúčová.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke iniciatívy.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie