Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Príležitosti pre učiteľov a zamestnancov

Čo je to?

V rámci programu Erasmus+ môžu učitelia a ďalší školskí zamestnanci, podieľajúci sa na predškolskom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní, ktorí majú záujem o svoj profesijný rast, využiť rôzne zaujímavé príležitosti na rozšírenie svojich vedomostí a zručností, vrátane učenia sa nových jazykov a získavania vedomostí v oblasti IT.

Tieto zručnosti poskytujú širší pohľad na vzdelávanie a zároveň umožňujú výmenu znalostí a osvedčených postupov v oblasti vzdelávania.

Čo to zahŕňa?

Erasmus+ umožňuje účastníkom, aby podporili svoj profesijný rast v inej krajine. Zahŕňa:
  • Účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach v zahraničí;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii;
  • Výučbu na partnerskej škole.

Kto sa môže zapojiť?

Učitelia, riaditelia a vedúci pracovníci škôl a ďalší školskí zamestnanci, podieľajúci sa na predškolskom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní v krajinách zapojených do programu.

Ako sa zapojiť?

Žiadosti o grant zasiela škola v elektronickej forme vo svojej krajine, a to k termínu stanovenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok (jednotlivci nemôžu žiadať o grant priamo).

Znenie aktuálnej výzvy, základné informácie a materiály k programu Erasmus+ a aktuálne formuláre prihlášok sú zverejnené na stránke programu v sekcii Ako_získať_grant? .

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie