Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Príležitosti pre žiakov

Kto sa môže zapojiť?

Žiaci materských, základných a stredných škôl, ktoré majú bežiaci projekt v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 2 – Strategické partnerstvá v sektore školského vzdelávania.

Ako sa zapojiť?

V prihláške na partnerstvo, ktorú zostavuje škola s partnerkou školou/partnerskými školami, môžu byť naplánované v rámci doplnkových aktivít projektu aj mobility žiakov do partnerských škôl, buď v rámci krátkodobých výmen skupín žiakov alebo dlhodobé mobility za účelom štúdia. Prihlášku do príslušnej národnej agentúry podáva škola, ktorá je koordinátorom celého partnerstva.
Žiaci, prípadne ich rodičia, sa môžu na svojej škole informovať o jej projektovej činnosti.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie