Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca medzi školami a inými inštitúciami

Čo je to?

Erasmus+ poskytuje príležitosti na vytvorenie partnerstiev medzi školami a inštitúciami v celej Európe s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu výučby a učenia.

"Strategické partnerstvá" umožňujú partnerom spolupracovať na otázkach spoločného záujmu po dobu 2 až 3 rokov a zaviesť inovatívne postupy a/alebo sa zapojiť do novej formy spolupráce s partnermi z rôznych sektorov.

Čo to zahŕňa?

Existujú nasledujúce možnosti pre školy a iné inštitúcie:
  • Spoločné projekty riešiace otázky spoločného záujmu s možnosťou medzisektorovej spolupráce, zamerané na zvýšenie kvality výučby a učenia;
  • Partnerstvá medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, školami a ďalšími inštitúciami, ktoré zabezpečujú medzinárodné prepojenie a väčší dôraz na školskú problematiku na úrovni miestnej správy;
  • Partnerstvá škôl riešiace otázky spoločného záujmu s možnosťou výmen učiteľov, tried a žiakov.

Kto sa môže zapojiť?

  • Školy (od materských po stredné);
  • Miestne a regionálne orgány, ktoré sú zodpovedné za školské vzdelávanie;
  • Inštitúcie pôsobiaca v sektore školského vzdelávania (niektoré akcie sú vyhradené pre školy a miestnych / regionálnych zriaďovateľov škôl).

Žiadateľské inštitúcie musia byť z krajín zapojených do Programu.

Ako sa zapojiť?

Žiadosť o grant zasiela organizácia v elektronickej forme k termínu stanovenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok.

Znenie aktuálnej výzvy, základné informácie a materiály k programu Erasmus+ a aktuálne formuláre prihlášok sú zverejnené na stránke programu v sekcii Ako získať grant. .Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie