Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Spolupráca medzi školami: eTwinning

Čo je to?

Podpora programu Erasmus+ pre elektronickú spoluprácu medzi školami, známa ako eTwinning, poskytuje príležitosť na prepojenie medzi pedagogickými pracovníkmi alebo možnosť spolupráce na projektoch, a zahŕňa tiež on-line fórum, bezplatné nástroje a podporu pre vytváranie sietí s európskymi kolegami.

Čo to zahŕňa?

eTwinning umožňuje učiteľom a ďalším školským zamestnancom z rôznych krajín spolupracovať na spoločných projektoch. Učitelia môžu využiť prístup k on-line nástrojom a vzdelávacím materiálom, vytvoriť siete s kolegami a zúčastniť sa workshopov a pracovných skupín.

eTwinning školám pomáha vytvoriť príjemné prostredie pre medzi-kultúrnu spoluprácu pre žiakov, učiteľov a zamestnancov.

Kto sa môže zapojiť?

Do platformy eTwinning sa môžu zaregistrovať učitelia a ďalší školskí zamestnanci na školách (od materských po stredné) zo zapojených krajín.

Informácie a kontakty

Viac informácií o možnostiach registrácie do platformy eTwinning je zverejnených na webovej stránke Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl www.etwinning.sk.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie