Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Príležitosti pre žiakov OVP

Čo je to?

Erasmus+ poskytuje príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy v získavaní pracovných skúseností v zahraničí, čo im umožní naučiť sa nové zručnosti a/alebo jazyky.

Pracovné stáže v zahraničí zvyšujú zamestnateľnosť, môžu uľahčiť prechod zo vzdelávania a odbornej prípravy do zamestnania a zároveň posilňujú európsku spoluprácu v odbornom vzdelávaní a príprave.

Čo to zahŕňa?

Žiaci odborného vzdelávania a prípravy môžu absolvovať stáž odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí v týchto hostiteľských organizáciách:
  • v podniku;
  • na pracovisku, ako je napríklad verejná organizácia alebo mimovládna organizácia;
  • v škole odborného vzdelávania a prípravy (s praktickým vyučovaním v podniku alebo v inej relevantnej organizácii).

Stáž odborného vzdelávania a prípravy môže trvať od 2 týždňov do jedného roka. Príprava účastníkov je neoddeliteľnou súčasťou aktivity a môže zahŕňať jazykovú prípravu, ako aj kultúrnu a pedagogickú prípravu.

Kto sa môže zapojiť?

O grant pre svojich žiakov môžu žiadať organizácie odborného vzdelávania a prípravy z krajín zapojených do programu. Jednotlivci nemôžu žiadať o grant priamo, žiaci sa o možnosti získať grant musia informovať na svojej škole.

Ako sa zapojiť?

Žiadosti o grant zasiela organizácia v elektronickej forme vo svojej krajine, a to k termínu stanovenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok.

Znenie aktuálnej výzvy, základné informácie a materiály k programu Erasmus+ a aktuálne formuláre prihlášok sú zverejnené na stránke programu v časti Ako získať grant?

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie