Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Príležitosti pre zamestnancov

Čo je to?

Erasmus+ poskytuje zamestnancom príležitosť naučiť sa nové metódy vyučovania a odbornej prípravy v zahraničí, ako aj príležitosť vytvárať dlhotrvajúce medzinárodné siete s inými organizáciami odborného vzdelávania a prípravy.

Čo to zahŕňa?

Odborníci v odbornom vzdelávaní a príprave sa môžu zúčastniť na programoch profesijného rozvoja v zahraničí týmto spôsobom:
  • účasť na odbornej príprave (pracovníci podnikov môžu poskytovať odbornú prípravu v organizácii odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí);
  • stáž na pracovisku/podniku alebo v organizácii, ktorá poskytuje vzdelávanie/odbornú prípravu;
  • job shadowing/pozorovanie v organizácii poskytujúcej vzdelávanie a odbornú prípravu alebo v inej relevantnej organizácii;
  • vyučovanie v partnerskej škole odborného vzdelávania a prípravy.

Tieto aktivity môžu trvať od 2 dní do 2 mesiacov, v niektorých prípadoch až 1 rok.

Kto sa môže zúčastniť?

Aktivít sa môžu zúčastniť títo odborníci z krajín zapojených do programu:
  • vedúci pracovníci organizácií odborného vzdelávania a prípravy;
  • učitelia;
  • vnútropodnikoví školitelia;
  • manažéri vzdelávania a odbornej prípravy;
  • kariéroví poradcovia;
  • administratívni pracovníci.

Kto sa môže zapojiť?

O grant môžu žiadať organizácie odborného vzdelávania a prípravy, ktoré vysielajú svojich zamestnancov do zahraničia (ako individuálne organizácie odborného vzdelávania a prípravy) alebo koordinátor vnútroštátneho konzorcia odborného vzdelávania a prípravy. Všetky účastnícke organizácie musia byť zriadené v krajine zapojenej do programu.

Jednotliví zamestnanci nemôžu o grant žiadať priamo, o možnosti získať grant sa musia informovať na svojej škole.

Ako sa zapojiť?

Žiadosti o grant zasiela organizácia v elektronickej forme vo svojej krajine, a to k termínu stanovenom v aktuálnej výzve na podávanie prihlášok.

Znenie aktuálnej výzvy, základné informácie a materiály k programu Erasmus+ a aktuálne formuláre prihlášok sú zverejnené na stránke programu v časti Ako získať grant? .

Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie