Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní

Čo je to?

Vysokoškolské inštitúcie sa môžu zapojiť do projektov zameraných na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktoré spoločne realizujú konzorciá vysokých škôl z krajín programu a partnerských krajín. Oprávnené partnerské krajiny sa nachádzajú v niekoľkých regiónoch sveta. Sú to krajiny susediace s EÚ, Rusko, Latinská Amerika, Ázia, africké, karibské a tichomorské štáty.

Podporujú sa dva typy projektov:
  • Spoločné projekty – pomáhajú vysokoškolským inštitúciám v partnerských krajinách vytvárať, modernizovať a rozširovať nové kurikulá, učebné metódy a materiály, ako aj posilňovať inštitucionálne zabezpečovanie kvality a riadenie.
  • Štrukturálne projekty – rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských krajinách, zvyšujú ich kvalitu a dosah, podporujú regionálnu spoluprácu a vzájomné zbližovanie.

Partnerské krajiny susediace s EÚ majú rozšírené možnosti realizovať mobilitu študentov a učiteľov z vysokých škôl, ktoré sú zapojené do projektov.

V rámci výziev Erasmus+ môžu byť inštitúcie z uvedených regiónov podávateľmi projektov.

Kto sa môže zapojiť?

Vysoké školy z krajín programu a z oprávnených partnerských krajín.

Informácie a kontakt

Akcie zamerané na spoluprácu s partnerskými krajinami vo vysokoškolskom vzdelávaní - budovanie kapacít a medzinárodná mobilita – sú financované z nástrojov EÚ na vonkajšiu spoluprácu, a preto sa otvárajú až od výzvy programu Erasmus+ na rok 2015.

Viac informácií nájdete na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Výsledky Výzvy 2020

Prihlášku na Výzvu 2020 podalo 1032 projektov, najviac zo všetkých výziev programu Erasmus+. Vybraných na financovanie bolo 164 projektov, pričom 142 je spoločných a 22 štrukturálnych projektov, ktoré si rozdelia viac ako 148 miliónov eur. Zo Slovenska bola vybraná Technická univerzita v Košiciach ako koordinátor projektu Triggering innovative approaches, entrepreneurial skills and attitudes in HEI learners through creating the favourable conditions for graduate’s employability in Central Asia. Žilinská univerzita v Žiline a Ekonomická univerzita v Bratislave boli vybrané ako partneri v dvoch projektoch. Zoznam všetkých projektov na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní.

Prehľad 2014-2020

Európska komisia publikovala prehľad spolupráce slovenských vysokých škôl v projektoch s partnerskými krajinami za celé programové obdobie Erasmus+. V projektoch na Budovanie kapacít boli slovenské vysoké školy koordinátorom v štyroch prípadoch a až v 36 projektoch boli zapojené ako partnerské organizácie. Viac informácii nájdete v prehľade EK [SK, pdf, 464 KB]. Projekty na Budovanie kapacít pokračujú aj v novom programe Erasmus+ 2021-2027, a to od výzvy 2022.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie