Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Mobilita zamestnancov vysokých škôl za účelom výučby a školenia

Čo je to?

Erasmus+ poskytuje možnosť výučby v zahraničí pre učiteľov na vysokých školách a pracovníkov pozvaných z podnikov. Učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci vysokých škôl, sa môžu tiež zúčastniť školenia v zahraničí.

Aké opatrenia sú potrebné?

  • Výučba
V prípade výučby musia byť obidve vysokoškolské inštitúcie – vysielajúca aj hostiteľská - v krajinách, ktoré sú zapojené do programu, držiteľmi Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus a musia mať podpísanú Medziinštitucionálnu dohodu.

Hosťujúci učiteľ musí mať s partnerskou vysokou školou/podnikom vopred dohodnutý program aktivít, ktoré majú byť počas mobility realizované (Program mobility – výučba). Vo všetkých prípadoch vykonaná výučba musí byť integrovaná do študijného programu hostiteľskej inštitúcie. Výber učiteľov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Výberový proces musí prebiehať transparentne a spravodlivo.

V prípade mobility zamestnancov z podnikov, ktorí prídu vyučovať na vysokú školu, je mobilita organizovaná na základe pozvania vysokej školy. Grant na mobilitu udeľuje zamestnancovi podniku vysoká škola.

  • Školenie
Výber zamestnancov na mobility organizuje vysielajúca vysoká škola. Vysielajúca vysoká škola a hostiteľská vysoká škola/podnik musia mať ešte pred začiatkom mobility dohodnutý program školenia, ktorého sa zúčastnia zamestnanci vysokej školy (Program mobility – školenie).

Kto sa môže zúčastniť?

  • Výučba
Vysoká škola, ktorá chce vysielať učiteľov alebo pozvať zamestnancov zo zahraničných podnikov za účelom výučby, žiada o Erasmus+ grant národnú agentúru, zatiaľ čo učitelia žiadajú o grant na mobilitu na domácej vysokej škole alebo na pozývajúcej vysokej škole v prípade zamestnancov podnikov.

  • Školenie
Vysoká škola, ktorá chce vysielať zamestnancov na školenia, žiada o Erasmus+ grant národnú agentúru, zatiaľ čo zamestnanci žiadajú o grant na mobilitu svoju domácu vysokú školu.
Pracovníci vysokých škôl, ktorí majú záujem o mobilitu za účelom výučby alebo školenia, sa musia informovať o možnosti získať grant na zahraničnom oddelení (rektoráte/fakulte) na svojej vysokej škole.
Vysoké školy majú spravidla všetky tieto informácie na svojich webových stránkach. Zoznam Erasmus+ koordinátorov na vysokých školách nájdete tu.Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie