Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Mládež


To znamená:
Mládežnícke výmeny - medzinárodné stretnutia skupín mladých ľudí, na ktorých si vymieňajú informácie a skúsenosti k danej téme. Dôležitým prvkom mládežníckych výmen je neformálne vzdelávanie.

Európska dobrovoľnícka služba – dobrovoľnícky pobyt jednej osoby vo vybranej krajine a vybranej organizácií, ktorý môže trvať až do 12 mesiacov. Zámerom je vyskúšať si realizáciu svojho vlastného projektu, získať nové skúsenosti, vyskúšať si samostatný život a pritom urobiť niečo užitočné.
Vzdelávanie pre pracovníkov s mládežou – školenia alebo semináre pre tých, ktorí s mládežou pracujú dobrovoľnícky alebo profesionálne. Zámerom je, aby aj pracovníci s mládežou získavali nové informácie a zručnosti pre svoju prácu .
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie