Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Mládež


To znamená:
Podpora takých projektov, ktoré zabezpečia výmenu informácií medzi mladými ľuďmi a predstaviteľmi miestnej, regionálnej a národnej politiky z oblasti mládeže. Dôležitým prvkom je účasť samotných mladých ľudí na dialógu s predstaviteľmi verejného života.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie