Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Platforma výsledkov projektov Erasmus+

  • Nie, oznámenie o sprístupnení projektu v platforme obdrží len koordinátor projektu, ktorý je na základe zmluvy o poskytnutí grantu povinný vložiť všetky výstupy projektu do platformy, čím je podmienené aj schválenie záverečnej správy. Výsledky/výstupy projektu môžu byť zverejnené v jazykoch partnerov zapojených do projektu, resp. v jazyku partnerstva. V prípade, že ste plánovali v projekte vypracovať materiál v niekoľkých jazykových mutáciách, je potrebné ich všetky nahrať do tejto platformy.