Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KONTAKTY

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Všeobecné informácie: erasmusplus@saaic.sk
Odvolania a požiadavky: erasmusplus@saaic.sk
Manažment projektov: backoffice@saaic.sk
Pomoc s IT nástrojmi programu: helpdesk@saaic.sk

Propagácia programu a prípravy prihlášok (front office)

Katarína Šmálová (koordinátorka) – katarina.smalova@saaic.sk

Zamestnanci:
Michaela Bogdanová – michaela.bogdanova@saaic.sk
Naďa Cisárová – nada.cisarova@saaic.sk
Veronika Haberlandová – veronika.haberlandova@saaic.sk
Zuzana Izáková – zuzana.izakova@saaic.sk
Martina Wimmerová – martina.wimmerova@saaic.sk
Mária Paveleková – maria.pavelekova@saaic.sk
Jana Šamková – jana.samkova@saaic.sk

Komunikačno-organizačná pracovníčka:
Nikola Pilátová – nikola.pilatova@saaic.sk
Sylvia Hamadejová – sylvia.hamadejova@saaic.sk

Asistentky:
Iveta Nguyenová – iveta.nguyenova@saaic.sk
Monika Duchajová – monika.duchajova@saaic.sk

Kontraktácia, financovanie a monitorovanie projektov (back office)

Eva Bikárová (koordinátorka) – eva.bikarova@saaic.sk

Zamestnanci:
Monika Cýchová – monika.cychova@saaic.sk
Anna Čermáková – anna.cermakova@saaic.sk
Henrieta Horníková – henrieta.hornikova@saaic.sk
Sylvie Hanzlová – sylvie.hanzlova@saaic.sk
Jana Magálová – jana.magalova@saaic.sk
Silvia Miháliková – silvia.mihalikova@saaic.sk
Martina Marušincová – martina.marusincova@saaic.sk
Denisa Pussová – denisa.pussova@saaic.sk
Roman Staník – roman.stanik@saaic.sk

Asistentky:
Darina Cvíčelová – darina.cvicelova@saaic.sk

Personalistika SAAIC: Sylvia Bořutová – sylvia.borutova@saaic.sk
Sekretariát SAAIC: tajomnik@saaic.sk