Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KONTAKTY

Národné stredisko Europass

Štátny inštitút odborného vzdelávania
Bellova 54/a
837 63 Bratislava

Mgr. Zuzana Spodniaková
mobil: 0911 610 115
E-mail: europass@siov.sk

Poštová adresa:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Odbor európskych politík
Stromová 9
813 30 Bratislava