Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    INFORMAČNÉ NÁSTROJE


EÚ LOGIN (ECAS)


ecas.png European Commission Authentication System (ECAS) je služba, ktorá umožňuje užívateľom prístup k väčšine elektronických systémov vyvinutých alebo používaných európskymi inštitúciami.