Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    INFORMAČNÉ NÁSTROJE


Mobility Tool


mobility.jpg, 4,4kB Mobility Tool+ je internetový elektronický nástroj na spoluprácu, riadenie a podávanie správ pre mobilitné projekty v rámci programu Erasmus+.