Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelaný učiteľ + Kreatívny učiteľ = Lepší učiteľ
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000136
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12020 €
Sumár projektu:Projekt "Vzdelaný učiteľ + Kreatívny učiteľ = Lepší učiteľ" je zameraný na ďalšie vzdelávanie a osobnostný rast vyučujúcich stredných škôl. Cieľom projektu je inovovať tradičné vyučovacie metódy so zreteľom na humanistický prístup k žiakom, podporu učiteľovej i žiakovej kreativity a motivácie. Európsky rozmer nadnárodného školenia prináša jedinečnú platformu na výmenu skúseností a otvára dvere pre medzinárodnú spoluprácu pri poskytovaní kvalitného jazykového a odborného vzdelania. Projektu sa zúčastnia štyria stredoškolskí učitelia s dlhoročnou praxou, z toho traja so zameraním na výučbu anglického jazyka a jeden učiteľ prirodovedných predmetov. Projekt bude realizovaný formou školení pedagogických zamestnancov v zahraničí v spolupráci s odborným partnerom, (Pilgrims, English Language Courses) s dlhoročnou skúsenosťou v obore poskytovania jazykových kurzov. Jednotlivé kurzy sú: Kurz anglického jazyka pre vyučujúcich iných predmetov; Metodika a jazyk pre učiteľov druhého stupňa; Kreatívna metodológia; Život, jazyk a kultúra vo Veľkej Británií. Očakáva sa zdokonalenie angličtiny, nadobudnutie sebavedomia ako aj obohatenie sa o nové metódy a prístupy k vyučovaniu. Kreatívnosť učiteľov, ich chuť a elán prenáša pozitívnu energiu na žiakov, podporuje ich kreativitu a osobnostný rozvoj, čím profituje celá škola i spoločnosť. Získané poznatky a materiály budú zapracované v dokumentoch školy, zverejnené na webovej stránke školy a prezentované na informativných podujatiach školy s dosahom na celý región.
Koordinátor:Gymnázium Angely Merici
Trnava
Partneri:The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk